Menu
Česky English
532 23 1111

Kliniky a oddělení

Profilova

Medicínská pracoviště Fakultní nemocnice Brno (včetně Dětské nemocnice a Porodnice na Obilním trhu) - řazeno abecedně.

 

Centrální operační sály I

Centrální operační sály III

Centrální sterilizace

Dermatovenerologické oddělení

Dětská oční klinika

Dětské rehabilitační oddělení

Diagnosticko-terapeutické centrum

Endoskopické centrum

Gynekologicko-porodnická klinika

Chirurgická klinika

II. Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Interní gastroenterologická klinika

Interní hematologická a onkologická klinika

Interní kardiologická klinika

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Klinika dětských infekčních nemocí

Klinika dětské neurologie

Klinika dětské onkologie

Klinika dětské ORL

Klinika dětské radiologie

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Klinika infekčních chorob

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Klinika popálenin a plastické chirurgie

Klinika radiologie a nukleární medicíny

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika úrazové chirurgie

Neonatologické oddělení

Neurochirurgická klinika

Neurologická klinika

Oční klinika

Oddělení dětské hematologie

Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické hematologie

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie

Oddělení klinické psychologie

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny

Oddělení léčebné výživy

Ústav lékařské genetiky a genomiky

Oddělení léčby bolesti

Oddělení ORL

Ortopedická klinika

Konziliární tým podpůrný a paliativní Dětské nemocnice FN Brno

Pediatrická klinika

Poliklinická ambulantní část

Psychiatrická klinika

Rehabilitační oddělení

Sexuologické oddělení

Transfúzní a tkáňové oddělení

Urologická klinika

Ústav patologie

 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji