Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

 

Přednosta

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.,MBA, FESAIC

532 23 4261

Zástupce přednosty pro LPP, primář

MUDr. Petr Dominik

 532 234 696

Zástupce přednosty pro školství

MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC

 532 234 693

 

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

532 234 691

Vrchní sestra

Mgr. Markéta Říhová,MBA

532 234 262

Sekretariát

Simona Kašparová

532 234 698

 

Převážnou část náplně práce KDAR představuje poskytování anestezie (celkové i regionální) pacientům ostatních pracovišť Dětské nemocnice. Čeká Vaše dítě operace v celkové anestezii? Více informací naleznete zde nebo se podívejte na informační video.

 

Dále poskytujeme intenzivní až resuscitační péči o pacienty hospitalizované na lůžkovém oddělení pro selhání životních funkcí, včetně jejich náhrady (UPV, CRRT, ECMO....).

Pracovníci KDAR zajišťují funkce vysokoprahového urgentního příjmu,  konziliární a ambulantní služby (včetně léčby bolesti) a podílejí se na výuce studentů LF MU, postgraduální průpravě kolegů z jiných oborů a nemocnic, účastní se výzkumných projektů a související publikační činnosti.

 

Z historie dětského ARO

KDAR galerie

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU má vlastní obrazovou galerii zakladatelů a bývalých primářů či přednostů kliniky. V r. 1957 byla zřízena funkce tzv. ústavního anesteziologa. Současný šéf kliniky doc. Petr MUDr. Petr Štourač, Ph.D., zmínil paní primářku MUDr. Naděždu Medřickou, která se na vývoji dětské anesteziologie a tehdejšího oddělení podílela od roku 1967, kdy bylo založeno nelůžkové anesteziologické oddělení. Pracoviště vedla až do r. 1985. Hned po ní se ujala vedení doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc., která vedla oddělení do r. 1990. Triumvirát žen uzavírá prim. MUDr. Milada Navrátilová (1990 – 1995). 1. 10. 1991 došlo k otevření lůžkové části ARO. Po ní již následoval MUDr. Zdeněk Bystřický, a to v letech 1995 až 1997. Právě za jeho vedení bylo 27. 5. 1996 otevřeno ARO v nových prostorách pavilonu "F". MUDr. Bystřického vystřídal MUDr. Michal Klimovič, Ph.D., který byl primářem devět let. Od roku 2006 se stal přednostou nově zřízené kliniky doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., který byl ve funkci osm let, tedy do r. 2014. Za jeho vedení došlo k faktickému vzniku komplexní Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace. Po něm se stal nakrátko přednostou MUDr. Petr Dominik (do r. 2015), který je v současné době primářem KDAR FN Brno a LF MU. Krásných sedm portrétů kreslených tuší zajistil se svým týmem současný přednosta doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., který je zároveň proděkanem LF MU.

 


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
anesteziologická ambulance: 532 23 4345
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji