Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Fakultní nemocnice Brno, IČ: 65269705 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.fnbrno.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.fnbrno.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 (2018-08), z důvodu nedostatků požadovanou normou úrovně A-AA uvedených níže:

  • Nesprávné pořadí nadpisů H1-3 na úvodní stránce (1.3.1)
  • Nedodržení minimální kontrastu některých textových prvků webu (1.4.3)
  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt", některé PDF neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 16. 7. 2021

Metody pro vypracování prohlášení dle výše uvedeného čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 byla:

  • posouzení provedené třetí stranou, konkrétně Ministerstvem vnitra, odbor eGovernmentu ze dne 25. 6. 2021 se záznamem č. j. MV-40980-1/EG-2021

Prohlášení o přístupnosti nyní odpovídá (aktualizováno 16. 7. 2021) vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne.

Web je tvořen podle specifikace HTML5, obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je responzivní, je tak možné jej používat na různých výstupních zařízeních.

Některé informace jsou nabízeny v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji