Menu
Česky English
532 23 1111

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Fakultní nemocnice Brno, IČ: 65269705 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.fnbrno.cz v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.fnbrno.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedeným zákonem a dále s normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Nedostatky splnění pro shodu úrovně A-AA výše uvedené se týkají:

  • Nedodržení minimální kontrastu některých textových prvků webu (1.4.3), konkrétně se jedná o prvky, které jsou součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní:
    • Minimální kontrast stránek je aktuálně 3.1 bez ohledu na velikost textu, což plní shodu úrovně A-AA, navigace a funkční obsah může v některých výjimečných případech dosahovat minimální hodnoty kontrastu 4.1 při velikosti stránek 100%.
  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt", některé PDF neobsahují strojově zpracovatelný text.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 7. 2021 dle vzoru metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/200 Sb. O informačních systémech veřejné správy. Metodou pro vypracování prohlášení dle čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 a to konkrétně  vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektor za spolupráce třetí strany – technickým provozovatelem těchto internetových stránek a autora webových stránek (Via Aurea s.r.o.).

Prohlášení bylo revidováno dne 31. 12. 2021

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne.

Web je tvořen podle specifikace HTML5, obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je responzivní, je tak možné jej používat na různých výstupních zařízeních.

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakt na dodavatele technického řešení: 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji