Menu
Česky English
532 23 1111

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou ve Fakultní nemocnici Brno zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Informace o aktuálních veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu Fakultní nemocnice Brno: https://ezak.fnbrno.cz.

Business praragraf

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji