Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika dětské ORL

 

Přednosta:

MUDr. Milan Urík, Ph.D.

532 234 440

Primář:

MUDr. Josef Machač

532 234 440

Vrchní sestra:

Bc. Irena Urbánková

532 234 448

Sekretariát:

Jaroslava Kamenická

532 234 440

 

Dětská ORL má v Brně i v České republice svým výjimečným zaměřením na dětské pacienty specifické postavení. Dětská ORL klinika FN Brno poskytuje základní ORL péči pro dětské pacienty z Brna a blízkého okolí. Dále poskytuje specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty celé Moravy. V současné době se profiluje hlavně v oblasti patologie středouší, v endonazální chirurgii, poskytuje komplexní péči dětem s poruchami sluchu, hlasu a řeči. Součástí kliniky je Centrum kochleární implantace.

 

Důležitá telefonní čísla

  • 532 234 443 – nepřetržitý ambulantní provoz včetně svátků

  • 532 234 454 – oddělení 20

  • 532 234 450 – oddělení 18 (jednodenní chirurgie)

 

Objednávání k hospitalizaci, k plánovaným operačním výkonům

Vážení rodiče, na základě doporučení lékaře ORL se dostavte osobně v pracovní dny do 15 hodin s písemným doporučením, bez dítěte, na ambulanci naší kliniky k domluvení termínu. Při nahlašování na centrální evidenci uveďte, že jdete objednat dítě k zákroku.

Kontrolní vyšetření na ambulanci

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ JE NUTNO ABSOLVOVAT VE SPÁDOVÉ ORL AMBULANCI V MÍSTĚ BYDLIŠTE, POKUD VE ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK.

 

V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO ZHORŠENÍ STAVU V DOBĚ POHOTOVOSTI JE MOŽNÁ KONTROLA U NÁS KDKYOLI.

 

 

MUDR. Milan Urík, Ph.D.

Klinika dětské ORL

přednosta

 


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B1, patro: 4. NP

Dětská nemocnice, pavilon C, patro: 4. NP

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 1. NP

Telefon:

Sekretariát
532 234 440

Ambulantní doba:

Všeobecná ORL ambulance

vedoucí lékařka MUDr. Fryčková

tel 532 234 443, 532 234 544pondělí - pátek

7.00 - 15.30 všeobecné ORL ambulance, příjmová ambulance

15.30 - 7.00 akutní případy

sobota, neděle, svátky

nepřetržitý provoz pro akutní případyFoniatrie

MUDr. Hošnová, PhD.

pondělí – pátek 7.00 - 15.00

objednání na tel. čísle 532 234 445

Klinická logopedie, pavilon A – 1. NP

Mgr. Bezděková

pondělí – pátek 7,00 -15,30

objednání na tel. čísle 532 234 220

Mgr. Uhrová

pondělí – čtvrtek 7,00 -15,30

objednání na tel. čísle 532 234 182

Mgr. Bubeníčková

pátek 7,00 – 15,30

objednání na tel. čísle 532 234 122SPECIALIZOVANÉ AMBULANCEPoradna pro pacienty s tracheostomií

MUDr. Fryčková

pondělí 13.00 - 15.00

objednání na tel. čísle 532 234 443Poradna pro poruchy spánku, spánková laboratoř

MUDr. Forstová

MUDr. Ondrová PhD.

úterý 13.00 - 15.00

objednání na tel. čísle 532 234 443Rhinologická poradna

prof. MUDr. Šlapák, CSc.

středa 13.00 - 15.00

objednání na tel. čísle 532 234 440Otologická poradna

prim MUDr. Machač

čtvrtek 12.30 - 14.30

objednání na tel. čísle 532 234 443

MUDr. Milan Urík, Ph.D.
úterý: 13:00 - 15:00
objednání na tel. čísle 532 234 443


Biostimulační laser

pondělí - pátek 13.00 - 14.00

objednání na tel. čísle 532 234 443

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji