Menu
Česky English
532 23 1111

Vedení nemocnice

ředitel FN Brno

 

MUDr. Ivo Rovný, MBA

telefon: 532 232 000
e-mail:

 

MUDr. Ivo Rovný, MBA.

náměstek léčebné a preventivní péče pro chirurgické obory pro pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

 

MUDr. Petr Benda, MHA

telefon: 532 232 869
e-mail:

MUDr. Petr Benda, MHA

náměstek léčebné a preventivní péče pro interní obory pro pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

 

MUDr. Zdeněk Král, CSc.

telefon: 532 233 641
e-mail:

MUDr. Zdeněk Král, CSc.

náměstek léčebné a preventivní péče pro pracoviště Dětská nemocnice

 

MUDr. František Jimramovský, MHA

telefon: 532 234 818
e-mail:

MUDr. František Jimramovský, MHA

náměstek pro strategii a organizaci řízení

 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

telefon: 532 233 008
e-mail:

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

náměstek pro vědu a výzkum


prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

telefon: 532 232 884
e-mail:

prof. Smrcka

náměstek pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA

telefon: 532 233 208
e-mail:

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA

vedoucí Nemocniční lékárny

 

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

telefon: 532 233 806
e-mail: 

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

ekonomický náměstek

 

Ing. Róbert Czékus, MHA

telefon: 532 232 803
email:

Ing. Robert Czékus, MHA

investiční náměstek

 

Ing. Radoslav Basel, MBA

telefon: 532 232 945
e-mail:  

Ing. Radoslav Basel, MBA

náměstek pro hospodářsko-technickou správu


Ing. Michal Doležal

telefon: 532 232 200
email:
 

Ing. Doležal

náměstek pro informatiku
 

Ing. Tomáš Iránek, MBA

telefon: 532 232 844
e-mail:

Tomáš Iránek

personální náměstek

 

Ing. Michaela Surá

telefon: 532 232 677
email:

Ing. Michaela Surá

vedoucí Oddělení právních věcí

 

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

telefon: 532 232 106
email:

Mgr. Ing. Robert Kotzian Ph.D.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji