Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vedení nemocnice

ředitel FN Brno


MUDr. Roman Kraus, MBA

telefon: 532 232 000
e-mail:

RK

náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku


JUDr. Alena Tobiášová, MBA

telefon: 532 232 108
e-mail:

Topbiáš

ekonomický náměstek


Ing. Robert Czékus, MHA

telefon: 532 232 803
e-mail:

czekus

náměstek pro obchod a marketing


Mgr. Pavel Zemánek, MBA, LL.M.

telefon: 532 232 945
e-mail:

Pavel Zemánek

lékařský náměstek pro interní a chirurgické obory PDM
zástupce přednosty Pediatrické kliniky pro LPP


MUDr. František Jimramovský, MHA

telefon: 532 234 312
email:

Jimramovsky

lékařský náměstek PRM
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky


prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

telefon: 532 238 236
e-mail:

ventru

lékařský náměstek pro onkologickou péči
přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky


prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

telefon: 532 233 642
e-mail:

Profesor Mayer

lékařský náměstek pro SVLS

přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny


prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

telefon: 532 233 007
e-mail:

val

lékařský náměstek pro interní obory PMDV

přednosta Interní kardiologické kliniky


doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

telefon: 532 232 204, 161
e-mail:

kala

lékařský náměstek pro chirurgické obory PMDV


doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

telefon: 532 232 100
e-mail:

hakl

lékařský náměstek pro neodkladnou, intenzivní a resuscitační péči na PMDV a na PRM


MUDr. Pavel Hude, Ph.D., MHA

telefon: 532 232 137
e-mail:

hude

náměstek pro vědu, výzkum a školství
přednosta Neurochirurgické kliniky


prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

telefon: 532 232 884
e-mail:

smrčka

náměstek pro nelékařské zdravotnické pracovníky


Mgr. Erna Mičudová

telefon: 532 233 208
e-mail:

erna

náměstek pro informatiku

Ing. Miloslav Procházka

telefon: 532 232 844
e-mail:

procházka

náměstek pro hospodářsko-technickou správu

Bc. Karel Široký

telefon: 532 232 200
e-mail:

široký

vedoucí Nemocniční lékárny

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA

telefon: 532 232 151
e-mail:

leky

vedoucí Odboru kvality, bezpečnosti a kriz. řízení
představitel vedení FN Brno pro kvalitu


Ing. Mgr. Zuzana Velebová

telefon: 532 233 329
e-mail:

vele

vedoucí Centra komunikace

Mgr. Pavel Žára, M.A.

telefon: 532 232 193
e-mail:

P.Ž.

vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly
interní auditor

 

JUDr. Lenka Holzerová, MBA

telefon: 532 232 906
e-mail:

holz

asistentka ředitele
 

Dagmar Zouharová

telefon: 532 232 192
e-mail:

Dagmar Zouharová

projektový manažer

Ing. Michal Doležal

telefon: 532 232 845
e-mail:

 

 

 

projektový manažer

Dan Navrátil, MSc., MBA

telefon: 532 232 845
e-mail:

 

 

 

michal

 

Dan Navrátil

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji