Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dětská nemocnice, Černopolní 9

Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-18 let.

Důležité kontakty a informace

Dětská nemocnice, Černopolní 9

Ústředna FN Brno: Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 231 111

 

UA Point

UA Point
UA Point DN 2

Pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 - v hlavní vstupní hale na Centrální evidenci. Ambulance primární péče je pak v pavilonu H.

UA point pracuje v rámci všeobecné ambulance Pediatrické kliniky (během pracovní doby) a v rámci dětské LSPP (mimo pracovní dobu).

UA Point je aktuálně dostupný pro neakutní péči v čase 7:30 - 15:30, pro akutní případy a náhlé změny stavu NON-STOP. 

Kontakt: 

Lékař - 532 234 682

Sestra - 532 234 683

e-mail: 

 


 

COVID - aktuálně - COVID - aktuálně - COVID - aktuálně - COVID

AMBULANCE 

pracovní dny, soboty, neděle a svátky (vč. LSPP)

- všichni pacienti směřující k ambulantnímu ošetření jdou na Centrální evidenci pacientů DN

- pacient pozitivní na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT PCR ne starší 5 dnů a/nebo Ag ne starší 2dnů) je odeslán k ošetření na infekční ambulanci KDIN

- ostatní pacienti pokračují k ošetření v ambulancích hlavní budovy DN, případně na LSPP


HOSPITALIZACE

Všichni COVID pozitivní dětští pacienti jsou hospitalizovaní na odděleních Kliniky dětských infekčních nemocí.

Ostatní dětští pacienti, včetně těch, kteří nejsou sami pozitivní, ale jsou například v karanténě, jsou hospitalizovaní na příslušných odděleních a klinikách dle své diagnózy, za dodržování platných závazných hygienicko epidemiologických opatření.

 

Nepřetržitý provoz na Centrální evidenci pacientů v Dětské nemocnici (informace)

Kontakt: tel. 532 23 4314  

E-mail:

Wi-fi připojení: FNBrno Pacient

Informace o dětské pohotovosti naleznete zde. 

Jednotlivé ambulance v Dětské nermocnici naleznete zde.

Kapesní průvodce Fakultní nemocnicí Brno pro vás ke stažení zde.

 

Kontakty na kliniky (telefon na sekretariát), 7.00 - 15.30 hodin, předvolba 532 23

 

Centrální operační sály III - kl. 4228

Dětská oční klinika - kl. 4201

Dětské rehabilitační oddělení - kl. 4248

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - kl. 4698

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - kl. 4360

Klinika dětské onkologie - kl. 4755

Klinika dětské ORL - kl. 4440

Klinika dětské neurologie - kl. 4919

Klinika dětských infekčních nemocí - kl. 4523

Klinika dětské radiologie - kl. 4543

Ústav lékařské genetiky a genomiky - kl. 4298

Oddělení dětské hematologie a biochemie - kl. 4244

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie - kl. 4574

Pediatrická klinika - kl. 4226

Poliklinická ambulantní část - kl. 4812

 

Dětské skoliózy

Operace dětských skolióz se provádí na Ortopedické klinice FN Brno

Kontakt: Jihlavská 20, tel. 532 23 2765.

 

Dětské popáleniny

Operace a ošetření dětských popálenin se provádí na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

Kontakt: Jihlavská 20, tel. 532 23 3425.

 

 

Jak se k nám dostanete

MHD: zastávka Dětská nemocnice

MHD: z hl. nádraží tram č. 9, ze Staré osady tram č. 3, z Mendlova náměstí tram č. 5

Auto: pro pacienty je v parkovacím domě u Janáčkova divadla, Rooseveltova 3, Brno (po potvrzení na vrátnici v Dětské nemocnici) první hodina zdarma.

 

 

 

Plán Dětské nemocnice

mapa areálu Dětská nemocnice

Plánek nemocnice a základní kontakty

 

 

 

Parkování a vjezd do areálu

  • Pacienti a návštěvníci mohou prioritně využít odstavných ploch v okolí nemocnice.
  • Pacienti a návštěvníci  (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) mohou také odstavit vozidlo v areálu Dětské nemocnice, ale v omezené míře (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný). Skládají na vjezdu kauci na parkovné v minimální výši 100,- Kč. Parkovné je v tomto případě stanoveno na 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu je kauce vyúčtována.
  • Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době odpoledních návštěv) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- Kč (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný).
  • Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly je umožněn bezplatně. Přijíždí-li jako doprovod pacienta dvě osoby, řidič (není-li přímo on držitelem průkazu ZTP či ZTP/P) následně opustí areál, případně hradí parkovné (v režimu dovoz/odvoz pacienta), umožňuje-li to provozní situace.
  • Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.

 

 

Návštěvní hodiny

**Vzhledem k epidemiologické situaci Vás žádáme, aby pacienta doprovázel pouze jeden zákonný zástupce.**

Denně 15.30 - 17.30 hodin (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem)

Soboty a neděle 9.30 - 11.30 hodin

 

Abecední seznam klinik FN Brno

Abecední seznam všech klinik a oddělení FN Brno naleznete zde. 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji