Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dětská nemocnice, Černopolní 9

Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-18 let.

Důležité kontakty a informace


Dětská nemocnice, Černopolní 9

Ústředna FN Brno: Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 231 111

 

UA Point
UA Point DN 2

Pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 - v hlavní vstupní hale na Centrální evidenci. Ambulance primární péče je pak v pavilonu H.

UA point pracuje v rámci všeobecné ambulance Pediatrické kliniky (během pracovní doby) a v rámci dětské LSPP (mimo pracovní dobu).

UA Point je aktuálně dostupný pro neakutní péči v čase 7:30 - 15:30, pro akutní případy a náhlé změny stavu NON-STOP. 

Kontakt: 

Lékař - 532 234 682

Sestra - 532 234 683

e-mail: 

 


Nepřetržitý provoz na Centrální evidenci pacientů v Dětské nemocnici (informace)

Kontakt: tel. 532 23 4314  

E-mail:

Wi-fi připojení: FNBrno Pacient

Informace o dětské pohotovosti naleznete zde. 

Jednotlivé ambulance v Dětské nermocnici naleznete zde.

Kapesní průvodce Fakultní nemocnicí Brno pro vás ke stažení zde.

 

Kontakty na kliniky (telefon na sekretariát), 7.00 - 15.30 hodin, předvolba 532 23

 

Centrální operační sály III - kl. 4228

Dětská oční klinika - kl. 4201

Dětské rehabilitační oddělení - kl. 4248

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - kl. 4698

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - kl. 4360

Klinika dětské onkologie - kl. 4755

Klinika dětské ORL - kl. 4440

Klinika dětské neurologie - kl. 4919

Klinika dětských infekčních nemocí - kl. 4523

Klinika radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) - kl. 4543

Ústav lékařské genetiky a genomiky - kl. 4298

Oddělení dětské hematologie a biochemie - kl. 4244

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie - kl. 4574

Pediatrická klinika - kl. 4226

Poliklinická ambulantní část - kl. 4171

 

Dětské skoliózy

Operace dětských skolióz se provádí na Ortopedické klinice FN Brno

Kontakt: Jihlavská 20, tel. 532 23 2765.

 

Dětské popáleniny

Operace a ošetření dětských popálenin se provádí na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

Kontakt: Jihlavská 20, tel. 532 23 3425.

 

 

Jak se k nám dostanete

MHD: zastávka Dětská nemocnice

MHD: z hl. nádraží tram č. 9, ze Staré osady tram č. 3, z Mendlova náměstí tram č. 5

Auto: pro pacienty je v parkovacím domě u Janáčkova divadla, Rooseveltova 3, Brno (po potvrzení na vrátnici v Dětské nemocnici) první hodina zdarma.

 

 

 

Plán Dětské nemocnice

mapa areálu Dětská nemocnice

Plánek nemocnice a základní kontakty

 

 

 

Parkování a vjezd do areálu

  • Pacienti a návštěvníci mohou prioritně využít odstavných ploch v okolí nemocnice.
  • Pacienti a návštěvníci  (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) mohou také odstavit vozidlo v areálu Dětské nemocnice, ale v omezené míře (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný). Skládají na vjezdu kauci na parkovné v minimální výši 100,- Kč. Parkovné je v tomto případě stanoveno na 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu je kauce vyúčtována.
  • Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době odpoledních návštěv) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- Kč (za podmínky, že to umožňuje aktuální obsazenost parkovacích stání – určuje vrátný).
  • Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly je umožněn bezplatně. Přijíždí-li jako doprovod pacienta dvě osoby, řidič (není-li přímo on držitelem průkazu ZTP či ZTP/P) následně opustí areál, případně hradí parkovné (v režimu dovoz/odvoz pacienta), umožňuje-li to provozní situace.
  • Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.

 

 

Návštěvní hodiny

Denně 15.30 - 17.30 hodin (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem)

Soboty a neděle 9.30 - 11.30 hodin

 

Abecední seznam klinik FN Brno

Abecední seznam všech klinik a oddělení FN Brno naleznete zde. 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji