Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení léčby bolesti

 

Primář:

MUDr. Ivo Křikava, PhD.  

53223 3994

Vrchní sestra:

Bc. Libuše Čuperová

53223 2882

 

Evidence - objednávání pacientů tel. 53223 2797

 

Na částečné úvazky na oddělení pracují:

 

MUDr. Olga Haklová odborná lékařka (algeziologie)

MUDr. Hana Mihulová

odborná lékařka (psychiatrie)

MUDr. Martin Janků

lékař

prof. MUDr. Pavel Ševčík,CSc.

odborný lékař (algeziologie),

přednosta ARK FN Ostrava

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

odborný lékař (algeziologie)

přednosta KDAR, SIMU, proděkan LF MU

MUDr. Tereza Kramplová

lékařka


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji