Menu
Česky English
532 23 1111

Formuláře k výběrovým řízením

1. Profesní životopis zde.

 

2. Osobní dotazník zde.

 

3. Výpis z rejstříku trestů - dokládá se originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce k datu podání přihlášky do výběrového řízení.

 

Pokud v době podání žádosti nevlastníte výpis z rejstříku trestů, je přípustné jako součást přihlášky předložit "čestné prohlášení - výpis z rejstříku trestů".

 

Při kladném výsledku výběrového řízení je nutné doložit originál výpisu z rejstříku trestů. 

 

4. Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. -které vystaví na základě Vaší žádosti Ministerstvo vnitra, adresa pro písemný kontakt: Ministerstvo vnitra, P. O. BOX 627, 170 00  Praha 7.

 

KE STAŽENÍ >>>>  viz Formuláře/Vzor žádosti

 

Pokud v době podání přihlášky do výběrového řízení nevlastníte lustrační osvědčení, je přípustné jako součást přihlášky předložit čestné prohlášení - lustrační osvědčení >>>>.

 

Při kladném výsledku výběrového řízení je nutné doložit lustrační osvědčení.

 

5. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 -  dokládá se společně s lustračním osvědčením.

 

6. Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru- žádost vystaví Česká lékařská komora, Příkop 4, 602 00 Brno:

 

KE STAŽENÍ >>>>

 

Pokud v době podání přihlášky do výběrového řízení nevlastníte Licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, je přípustné doložit "čestné prohlášení - licence ČLK".

 

 Při kladném výsledku výběrového řízení je nutné doložit Licenci.

 

7. Prohlášení - souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji