Menu
Česky English
532 23 1111

Etická komise

předsedkyně Etické komise

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

tel. 532 233 806
e-mail: 

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

 

tajemník

Veronika Jandová, DiS.

tel. 532 232 798
e-mail: 

 

právník (smlouvy, pojištění, inf. souhlasy)

Mgr. Lenka Rosenbaumová

tel. 532 232 805
e-mail: 

 

Kontaktní adresa Etické komise FN Brno

Etická komise FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Česká republika

e-mail:

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 71234621 /0710, v. s.: 0007

Etická komise má oprávnění vydávat stanoviska k multicentrickým klinickým hodnocením (rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 12. 2014).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji