Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** Pokud nám chcete pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učnit na číslo účtu 173038621/0710. Děkujeme.

Chcete nám pomoci?

Obecné informace

COVID-19: Aktuální informace z FN Brno

Areál Bohunice, Dětská nemocnice, Porodnice na Obilním trhu

FN Brno - superspecializovaná a komplexní nemocnice v České republice

Fakultní nemocnice Brno patří mezi nejspecializovanější nemocnice v České republice a je tvořena areálem Bohunice, Dětskou nemocnicí a Porodnicí na Obilním trhu 11. Zajišťujeme komplexní péči o Vaše zdraví.

Více informací o Fakultní nemocnici Brno

7.4.2020

Informační materiály o koronaviru neziskové organizace Loono

Nezisková organizace Loono vytvořila speciální webové stránky, kde naleznete přehledně strukturované základní informace o koronaviru: www.loono.cz/koronavirus, k dispozici je také např. edukační plakát pro veřejnost o správné technice mytí rukou a prezentace se základními informacemi o koronaviru.…

7.4.2020

Ve věku 94 let zemřel p. prof. MUDr. Jaroslav Stejskal, DrSc.

Dne 6. dubna 2020 ve věku 94 let zemřel pan prof. MUDr. Jaroslav Stejskal, DrSc. Celou svoji odbornou a pedagogickou kariéru spojil s naší Fakultní nemocnicí Brno a Lékařskou fakultou MU, kdy zpočátku působil na Klinice dětských infekčních nemocí a poté řadu let zastával funkci přednosty II.…

6.4.2020

Jak nám můžete pomoci?

Fakultní nemocnice Brno se v krátké době ocitla v nelehké situaci – bojujeme s následky kyberútoku a zároveň s epidemií koronaviru. Děkujeme všem dárcům a firmám, kteří na nás myslí v této mimořádné situaci. I s vaší pomocí zvládneme vše překonat.   Jakoukoliv finanční částku můžete poslat na…

2.4.2020

Bojujeme v první linii. Jsme Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno patří mezi nejdůležitější čtyři nemocnice v České republice, které bojují v první linii proti nákaze koronavirem. Lékaři a zdravotní sestry jsou v těchto dnech a týdnech svědky mimořádných událostí. Už stovky fyzických osob, firmy, společnosti, Česká filharmonie, Zbrojovka…

1.4.2020

Děkujeme: FC Zbrojovka Brno už vybrala milion pro FN Brno. Projekt pokračuje dál

Děkujeme dlouholetému partnerovi Fakultní nemocnice Brno fotbalovému klubu FC Zbrojovka Brno. Za prvních 14 dnů jejich projektu Zbrojovácká výzva si zakoupilo vstupenky na virtuální zápas přes 5 000 zájemců a podařilo se tak vybrat již 1 000 000 Kč. Fakultní nemocnice Brno patří mezi čtyři…

 

Lékaři i nelékařský zdravotnický personál Fakultní nemocnice Brno jsou odborným týmem, který je zastoupen v mnoha vědeckých institucích i odborných společnostech v ČR i ve světě a podílí se na rozvoji zdravotní péče. Přečtěte si zajímavé rozhovory s našimi odborníky, kteří díky své erudici posouvají hranice medicíny, výzkumu a vědy stále dál.  

 

200.
výročí

200. výročí narození Florence Nightingale. Fakultní nemocnice Brno připravuje v r. 2020 několik akcí.

51
členů

Tolik osob je součástí Emergency Medical Team CZ, který reprezentuje Českou republiku při humanitárních misích.

6
LÉKÁREN

Disponujeme šesti lékárnami, z toho tři jsou v areálu Bohunice, dvě v Dětské nemocnici a jedna v Porodnici na Obilním trhu.

1.
MÍSTO

Pro rok 2019 obsadila FN Brno 1.místo v kategorii "Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců". Chcete u nás pracovat? 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji