Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno - superspecializovaná a komplexní nemocnice

Fakultní nemocnice Brno je druhá největší nemocnice v České republice a zároveň nemocnice evropského významu. Zřizovatelem Fakultní nemocnice Brno je Ministerstvo zdravotnictví ČR a tvoří ji tři pracoviště: areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno mezi špičková zařízení českého zdravotnictví.

Více informací o Fakultní nemocnici Brno

15.12.2017

Rozhovor s PaeDr. Janou Stěničkovou – ředitelkou Mateřské školy při FN Brno, p.o.

Mateřská škola při FN Brno, p.o., má dlouhou tradici, vznikla již v roce 1956. Od té doby je Dětská nemocnice kromě samotné léčby i prostředím výchovy, protože léčebný proces probíhá rychleji a příznivěji, je-li dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je odpoutáno od nemoci. PaeDr. Jana…

15.12.2017

Mgr. Stanislava Zmeškalová zasvětila práci s novorozenci více jak polovinu svého profesního života

Mgr. Stanislava Zmeškalová je významnou osobností Neonatologického oddělení FN Brno, stála u základů vývojové péče, jejíž prvky implementuje do praxe, zároveň je spoluzakladatelkou rooming-in pro nedonošené novorozence. Za svou práci byla 10. listopadu 2017 na pražském Žofíně oceněna tzv.…

Preventivní program Zdravý manager a Zdravý manager plus s FN Brno

 

 

 

 

Lékaři i nelékařský zdravotnický personál Fakultní nemocnice Brno jsou odborným týmem, který je zastoupen v mnoha vědeckých institucích i odborných společnostech v ČR i ve světě a podílí se na rozvoji zdravotní péče. Přečtěte si zajímavé rozhovory s našimi odborníky, kteří díky své erudici posouvají hranice medicíny, výzkumu a vědy stále dál.  

 

3
Pracoviště

FN Brno tvoří tři pracoviště - areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu.

1100
Lékařů

Ve FN Brno je přes padesát specifických odborných klinik, oddělení a ústavů.
 

6055
Porodů

Jsme největším gynekologicko-porodnickým pracovištěm v České republice s více jak 6 tisíci porody ročně.

1 mil.
Pacientů

Ročně navštíví FN Brno přes milión pacientů, kteří jsou ošetřeni buď ambulantně, či jsou hospitalizováni.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji