Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ortopedická klinika

Objednáni k vyšetření ve všední den na tel. čísle 532 232 765.

7.00 - 9.00 a od 13.30 - 15.00 hod.,

nutné je písemné doporučení lékaře.


Přednosta:

prof. MUDr. 
Martin Repko, Ph.D.

532 232 701

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.

532 232 702

Zástupce přednosty pro školství:      

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc

532 232 703

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.

532 232 703

Zástupce přednosty pro spondylochirurgii:

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

532 232 751

Vrchní sestra:

PhDr. Pavlína Brímová, MBA

532 233 191

Sekretariát:

Marie Mrázková

532 232 704

Kontakt na kliniku:

 

532 232 704

 

 

Klinická ročenka


 

Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí s obzvláštním zaměřením na onemocnění páteře dětí i dospělých.

V oblasti spondylochirurgiejako jediné pracoviště v České republice komplexně diagnostikuje, léčí a doléčuje vady, úrazy, degenerativní změny, nádorya další onemocnění páteře. V problematice skolióz a dalších deformit páteře dětí a dospělých je vedoucím pracovištěm v ČR. Artroskopické diagnostické a operační výkony zahrnují kyčelní, kolenní, hlezenní kloub, rameno, loket a zápěstí. Ortopedická klinika je špičkovým pracovištěm řešící komplexně chrupavčité kloubní defekty.

Zabývá se rovněž komplexně endoprotetikou kyčelních, kolenních, hlezenních a drobných kloubů nohy, a rovněž ramenních a loketních kloubů, včetně revizních operací. V neposlední řadě se pracoviště zabývá operačním řešením ortopedických problematik ruky a nohy. 

 

Naše nadace:

Nadační fond VITA NOVA - účet č. 133335621/0100, variabilní symbol - 3460

Bližší informace u vrchní sestry Mgr. Pavlíny Brímové MBA na tel. čísle 532 233 191 nebo 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji