Menu
Česky English
532 23 1111

Ortopedická klinika

Objednáni k vyšetření ve všední den na tel. čísle 532 232 765.

7:00 - 9:00 a od 13:30 - 15:00 hod.,

nutné je písemné doporučení lékaře.


Přednosta:

prof. MUDr. 
Martin Repko, Ph.D.

532 232 701

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.

532 232 702

Zástupce přednosty pro školství:      

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc

532 232 703

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.

532 232 703

Zástupce přednosty pro spondylochirurgii:

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

532 232 751

Vrchní sestra:

Mgr. Joanovič Eva, Ph.D.

532 233 191

Sekretariát:

Marie Mrázková

532 232 704

 

Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí s obzvláštním zaměřením na onemocnění páteře dětí i dospělých.

V oblasti spondylochirurgie jako jediné pracoviště v České republice komplexně diagnostikuje, léčí a doléčuje vady, úrazy, degenerativní změny, nádory a další onemocnění páteře. V problematice skolióz a dalších deformit páteře dětí a dospělých je vedoucím pracovištěm v ČR. Artroskopické, diagnostické a operační výkony zahrnují kyčelní, kolenní, hlezenní kloub, rameno, loket a zápěstí. Ortopedická klinika je špičkovým pracovištěm řešící komplexně chrupavčité kloubní defekty.

Zabývá se rovněž komplexně endoprotetikou kyčelních, kolenních, hlezenních a drobných kloubů nohy, a rovněž ramenních a loketních kloubů, včetně revizních operací. V neposlední řadě se pracoviště zabývá operačním řešením ortopedických problematik ruky a nohy. 

 

Naše nadace:

Nadační fond VITA NOVA - účet č. 133335621/0100

Do poznámky: určeno pro ORTK 

Bližší informace na tel. čísle 532 232 704.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji