Menu
Česky English
532 23 1111

Diagnosticko-terapeutické centrum

 

Pod Diagnosticko-terapeutické centrum spadají ambulance přímo řízené vedoucím centra a vrchní sestrou: 

- revmatologická ambulance (pavilon N)

- alergologická ambulance (pavilon C)

- pracovně lékařské služby dětská (Černopolní 9)

- pracovně lékařské služby Bohunice (pavilon C)

- NUP nízkoprahový urgentní příjem (pavilon L)

- ambulance KUCH (pavilon CH) 

ostatní ambulance umístěné v pavilonu X jsou řízené danými klinikami.

 

Provoz ambulancí mimo běžnou pracovní dobu bude zajištěn pouze v ambulancích umístěných v přízemí pavilonu CH.

 

Vedoucí centra: 

MUDr. Petr Benda, MHA

532 232 869

Vrchní sestra: Mgr. Lucie Luckerová, DiS. 532 233 543

Sekretariát:

Jana Rožínská

532 232 321


Stavba ambulantního traktu byla zahájena v červenci 2002. V první etapě v roce 2003 byla vybudována tři patra, ve kterých byla zahájena činnost neurologických a interních ambulancí. Kompletní dokončení výstavby 3. až 5. nadpodlaží bylo na podzim v roce 2006, kde byla postupně zahájena činnost ambulancí chirurgických a interních oborů.

Dostavba ambulantního traktu umožnila centralizaci většiny všeobecných a specializovaných ambulancí. Ambulantní péče o dospělé je soustředěna do pavilonu X. Zajišťuje pacientům lepší orientaci a ulehčení provozu v lůžkovém traktu. Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami obyvatelům celé Moravy a v případě akutní péče i pacientům nejen z  České republiky, ale i cizincům. Spolupracuje s klinikami jednotlivých oborů a společně se podílí na realizaci nových diagnostických a terapeutických postupech.

Na ambulancích ranního provozu je ročně ošetřeno přes 305 000 klientů a na interních a chirurgických ambulancích ústavní pohotovostní služby je za rok ošetřeno více než 27 000 klientů s akutními stavy.

DTC se významně podílí na výuce posluchačů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, na pregraduální a postgraduální výchově lékařů, na výuce NLZP - zdravotnických asistentů, studentů ošetřovatelství bakalářského a magisterského studia. Je také těžištěm vědecké, výzkumné a publikační činnosti.


Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC:

Pavilon L
NUP nízkoprahový příjem: přízemí výškové budovy L
tel. 532 231 090

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

ambulance chirurgie v době pohotovosti: 1.NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1.NP
tel. 532 232 209

Pavilon N
revmatologie: 1. NP
tel. 532 233 036

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji