Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Diagnosticko-terapeutické centrum

 

UPOZORNĚNÍ

  • Příjmová ambulance přízemí, pavilon X

  • Příjmová ambulance IHOK přízemí, pavilon X

  • Gastro poradna IGEK přízemí, pavilon X

  • Ambulance KUCH -  přízemí, pavilon CH

Provoz ambulancí mimo běžnou pracovní dobu bude zajištěn pouze v ambulancích umístěných v přízemí pavilonu CH.

 

Primář

 

Vrchní sestra:

 

MUDr. Petr Benda, MHA

 

Mgr. Táňa Bartošová

 

532 232 869

 

532 233 543

 

Sekretariát:

Jana Rožínská

532 232 321


Stavba ambulantního traktu byla zahájena v červenci 2002. V první etapě v roce 2003 byla vybudována tři patra, ve kterých byla zahájena činnost neurologických a interních ambulancí. Kompletní dokončení výstavby Diagnosticko-terapeutického centra (dále DTC) 3. až 5. nadpodlaží bylo na podzim v roce 2006, kde byla postupně zahájena činnost ambulancí chirurgických a interních oborů.

Dostavba DTC umožnila centralizaci většiny všeobecných a specializovaných ambulancí. Ambulantní péče o dospělé je soustředěna do pavilonu X. Zajišťuje pacientům lepší orientaci a ulehčení provozu v lůžkovém traktu. Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami obyvatelům celé Moravy a v případě akutní péče i pacientům nejen z  České republiky, ale i cizincům. Spolupracuje s klinikami jednotlivých oborů a společně se podílí na realizaci nových diagnostických a terapeutických postupech.

Na ambulancích ranního provozu je ročně ošetřeno přes 305 000 klientů a na interních a chirurgických ambulancích ústavní pohotovostní služby je za rok ošetřeno více než 27 000 klientů s akutními stavy.

DTC se významně podílí na výuce posluchačů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, na pregraduální a postgraduální výchově lékařů, na výuce NLZP - zdravotnických asistentů, studentů ošetřovatelství bakalářského a magisterského studia. Je také těžištěm vědecké, výzkumné a publikační činnosti.


Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC

Pavilon X
interní gastroenterologická: 1.PP
tel. 532 233 475

neurologická: 1.NP
tel. 532 232 367

kardiologická: 2.NP
tel. 532 233 519

ortopedická: 3.NP
tel. 532 232 765

neurochirurgická: 3.NP
tel. 532 233 761

popáleniny a plast. chir.: 3.NP
tel. 532 233 420

chirurgická: 4.NP
tel. 532 232 869

urologická: 4.NP
tel. 532 233 868

hematologická: 5.NP
tel. 532 233 061

hematonkologická: 5.NP
tel. 532 232 216

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

chirurgie - nepřetržitý provoz: 1. NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji