Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 

 

Přednosta:

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D

532 233 847

Primář:

MUDr. Jaroslav Duba

532 232 719

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA

532 232 721

775 742 765

Sekretariát: Lenka Dobrovolná

532 233 850

777 755 346

 

Staniční sestra ORIM I:

Bc. Jitka Schořová
5 3223 2183

 

Staniční sestra ORIM II:

Mgr. Margita Huserová, MBA
5 3223 2304

 

Staniční sestra ORIM III:

Mgr. Jana Drozdová
5 3223 2579

 

Staniční sestra ORIM IV:

Veronika Hryzáková, DiS., MBA
5 3223 2955

 

Staniční sestra OUP:

Nikola Ševčíková, DiS.
5 3223 1030

 

Staniční sestra ANESTEZIOLOGICKÉ AMBULANCE:

Marie Bednaříková
5 3223 3716

Kontakt na nás

Telefon lůžková část:

532 232 600

 

Telefon urgentní příjem:

532 231 010

 

Anesteziologická ambulance:

532 233 716 (v pracovní dny 7:30 - 14:30)

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Brno poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Důvodem přijetí na KARIM je zdravotní stav nemocného; hledisko spádové příslušnosti se neuplatňuje, tedy anestezováni a resuscitováni jsou nemocní z celé České republiky, ev. ze zahraničí.

KARIM se dělí na Anesteziologickou ambulanci, Anesteziologický úsek, úsek resuscitační péče a intenzivní péče (ORIM I,II,III,IV) a Urgentní příjem. V Anesteziologické ambulanci se provádí komplexní vyšetření anesteziologem, cíleně zaměřené vyšetření anesteziologem a kontrolní vyšetření anesteziologem. Anesteziologická péče v anesteziologickém úseku zajišťuje bezbolestné provádění diagnostických a léčebných výkonů operační i neoperační povahy za použití způsobů celkové či místní anestézie. Resuscitační péče se provádí na resuscitačním úseku. Jedná se o péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh), u nichž je nutné tyto životní funkce  podporovat nebo nahrazovat.

V současné době je prováděno cca 20000 anestezií ročně, z toho 25-30 procent za použití regionálních technik. Lůžková intenzivní péče je poskytována asi 900-950 pacientům ročně, na vysokoprahovém urgentním příjmu je ročně ošetřeno kolem 2500 pacientů a na nízkoprahovém urgentním příjmu 17000 pacientů. V anesteziologické ambulanci je vyšetřeno cca 12000 pacientů za rok.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Jaroslav Duba
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:

ORIM I: 532 232 194
MUDr. Petra Minarčíková

ORIM II: 532 232 284
MUDr. Martin Slezák 

ORIM III: 532 232 305
MUDr. Eva Straževská

ORIM IV: 532 232 636
MUDr. Viktor Agalarev

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
MUDr. Kateřina Vaníčková
e-mail:

Anesteziologická ambulance:
532 233 716
MUDr. Jitka Zemanová
e-mail:

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance:
Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji