Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení zdravotnické techniky

Oddělení zdravotnické techniky zajišťuje péči a servis zdravotnické a laboratorní techniky včetně měřidel na všech pracovištích FN Brno.

 

Vedoucí OZT: Ing. Tomáš Musil 

tel. 532 233 114, e-mail:

V otázkách výpůjček zdravotnické techniky se obracejte na Ing. Jana Doubka: e-mail:

 

Kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025 kalibruje pístové a krokovací pipety v rozsahu 10 µl až 10 ml dle přiloženého ceníku.

Odpovědná vedoucí: Ing. Klára Holá, MBA

tel. 532 233 781, e-mail:

 

akreditace2022_2

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji