Menu
Česky English
532 23 1111

Chirurgická klinika

 

Od června 2024 je u vybraných diagnoz (operace některých břišních kýl, varixů a operace žlučníku) na Chirurgické klinice FN Brno nabízena možnost jednodenní chirurgie.  

 

Přednosta:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

 532 233 105

Zástupce přednosty pro LPP:

doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. 

 532 232 985

Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Filip Marek, Ph.D 532 232 963
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D 532 232 961

Vrchní sestra:

PhDr. Zdenka Surá

 532 232 984

Ordinář hrudní chirurgie: MUDr. Jaroslav Ivičič 532 232 963
Ordinář cévní chirurgie: MUDr. Mgr. Petr Kysela Ph.D 532 232 966

 

Kontakt na nás

Telefon: 532 232 983

 

Sekretariát: Kateřina Grosche 532 232 983
  Eva Zahradníková 532 232 688

 

 

Naše klinika

Historie Chirurgické kliniky FN Brno je spojena s rokem 1991, kdy vzniklo - jako zcela nové pracoviště - Chirurgické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně Bohunicích. Již v roce 1994 bylo toto pracoviště ustanoveno Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Jde o stěžejní pracoviště nemocnice, které poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak v řadě dalších chirurgických specializací.

 

Statistické údaje Chirurgické kliniky z roku 2023:  

Ambulantní ošetření v pracovní době: 
 
V mimopracovní době bylo ošetřeno: 

Operace celkem: 5164 z toho v ÚPS  865
 
Operace GIT: ...
Operace HPB oblasti: 148
Operace hrudní: ...
Operace cévní: ...
Operace endokrinochirurgické: ....
        

 

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště zaměřené kromě všeobecné chirurgie na vysoce specializované chirurgické činnosti v akreditovaných programech a oborových specializacích, na pregraduální a postgraduální výchovu lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. V roce 2016 klinika zajišťovala výuku a praktické stáže nejen pro studenty Lékařské fakulty MU Brno, ale i LF UK Praha, LF ZU Plzeň, LF UP Olomouc a dále anglicky mluvícím studentům v programu ERASMUS ze Španělska, Ruska, Portugalska, Číny, Maďarska, Polska, Taiwanu, Brazílie, Itálie
Nemalou měrou se činnost kliniky zaměřuje i na vědecko – výzkumné projekty a implementaci moderních metod a nových postupů v léčbě. V mnoha oblastech jsme průkopníky inovativních postupů v komplexní léčbě chirurgických pacientů nejen v regionu a ČR, ale v některých případech i v rámci EU.  Odkaz VĚDA, VÝZKUM, INOVACE.


Jednoznačně preferujeme komplexní, multidisciplinární a moderní diagnostiku a léčbu, při využití zkušeností celého týmu specialistů z mnoha oborů a to formou každodenní spolupráce nebo pravidelných specializovaných indikačně-diagnostických seminářů, indikačních komisí apod.
Při diagnostice a léčbě našich pacientů uplatňujeme širokou měrou velmi moderní, minimálně invazivní, endoskopické, kombinované a endovaskulární techniky. Jedná se o laparoskopie, retroperitoneoskopické výkony, endoskopie celého GIT/ve spolupráci s Interní gastroenterologickou klinikou/ včetně peroperační choledochoskopie, použití videorektoskopie a operačního rektoskopu, torakoskopie, mediastinoskopie, perkutální a peroperační radiofrekvenční termoablace, ireverzibilní evaporace, endovaskulární embolizace a další.

 

Trávící trakt 


Chirurgická klinika se onemocněním trávicího traktu věnuje jako hlavní prioritě. Jedná se o  chirurgii GIT od jícnu po konečník, problematiku hepato-pankreato-biliární chirurgie,  včetně transplantace Langerhansových ostrůvků při resekcích slinivky či minimálně invazivních metod destrukce patologických ložisek jater, slinivky a dalších orgánů pomocí termoablace a dalších vysoce sofistikovaných metod. Léčba závažných onemocnění je poskytována v rámci komplexní péče ve Fakultní nemocnici Brno. 
Nepřetržitá služba dalších oborů (radiologická, endoskopická, anesteziologická, hematologická) umožňují nejen příslušnou přípravu a multioborovou léčbu pacientů při plánovaných výkonech, ale i řešit neodkladné výkony a adekvátně řešit komplikace a vážné stavy, ke kterým může u těchto pacientů docházet. Odkaz GIT A DIGESTIVNÍ CHIRURGIE.

 

Hrudní chirurgie


Na chirurgické klinice FN Brno Bohunice dále provádíme v rámci oboru hrudní chirurgie všechny typy operací, které je možné v rámci této specializace pacientům poskytnout, s výjimkou transplantace plic. Jsou prováděny buďto klasicky nebo miniinvazivně. Všechny typy operací jsou prováděny s nadstandartní četností počtu výkonů, což je zárukou velmi kvalitní erudice operujících lékařů.  
Hrudní chirurg je 24 hodin k dispozici pro ošetření pacientů s těžkým poraněním hrudníku – ve spolupráci s traumacentrem FN Brno.  Odkaz HRUDNÍ CHIRURGIE.

 

Cévní chirurgie


Specializace cévní chirurgie na CHK FN Brno zajišťuje a garantuje péči o cévní pacienty v celém rozsahu odbornosti pro spádovou oblast asi 200.000 obyvatel. Mimo to zajišťuje pacienty referované z interních pracovišť FN Brno z jejich regionálního spádu včetně požadavků vysoce specializovaných programů s nadregionální působností včetně pacientů dětského věku a pacientek v reprodukčním věku a těhotných.  Zde je velmi provázaná spolupráce především s pracovištěm Kliniky radiologie a nukleární medicíny.  Jedná se o pacienty Traumatologického centra vyššího typu, Komplexního cerebrovaskulárního centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního onkologického centra, akreditovaného pracoviště kardiovaskulárního – IKK, zajištění cévních přístupů pro nefrologický, gastroenterologický a onkologický program.  Cévní chirurg je 24 hodin k dispozici. Odkaz CÉVNÍ CHIRURGIE.

 

Endokrinochirurgie

V oblasti endokrinochirurgie se jedná o chirurgii nadledvin řešenou miniinvazívními či otevřenými přístupy, v rámci mnohočetné endokrinní neoplázie řešení pacientů ve spolupráci s gastrochirurgickou skupinou. Chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek s možností krčního i hrudního otevřeného přístupu, miniinvazívních technik metodou TOETVA, MIVAT, peroperační použití identifikace zvratného nervu a lokalizace ICG s fluorescenční kamerou. Operace hormonálně aktivních příštítných tělísek krční i hrudní, otevřenou miniinvazívní technikou s lokalizačními metodami za pomoci ultrazvuku, ICG či gamasondy. Komplexní přístup k řešení sekundární či terciární hyperparatyreózy u   hemodialyzovaných pacientů a v neposlední řadě řešení pacientů s MEN syndromem /mnohočetné endokrinní neoplázie/ - ve spolupráci s gastrochirurgickou skupinou.

Odkaz ENDOKRINOCHIRURGIE.

Rozvinutá je rovněž bariatrická chirurgie nabízející jak výkony restrikční (bandáž žaludku, sleeve gastrektomie), tak malabsorbční (gastric bypass, bilio-pankreatická diverze). 

Výsledky naší práce prezentujeme formou přednášek, publikací, pořádáním odborných seminářů, kongresů a odborných setkání.
Odkaz na PUBLIKACEAKTIVITY.
 

 


Ke stažení
Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji