Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Chirurgická klinika

Prodloužení zákazu návštěv na Chirurgické klinice.

Na základě rozhodnutí vedení FN Brno se  prodlužuje zákaz návštěv na Chirurgické klinice na dobu nezbytně nutnou.

Důvodem je extrémní nemocnost ošetřujícího personálu a rozvolnění protiepidemiologických opatření může situaci zhoršit s dopadem na provoz pracoviště.

 

Chirurgická klinika FN Brno přijme lékařky/lékaře

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství
  • způsobilost k výkonu lékařského povolání v souladu se zákonem č. 95/2004., v platném znění
  • specializovaná způsobilost v základním oboru chirurgie nebo lékař s ukončeným základním chirurgickým kmenem před atestací, i pro práci v ambulanci s možností klinické práce a operativy
  • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

  • práci v perspektivním kolektivu a tvůrčím prostředí
  • možnost dalšího rozvoje
  • celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit
  • Kontaktní osoba: profesní životopisy zasílejte na adresu zástupce přednosty Chirurgické kliniky pro LPP MUDr. Rovného, MBA, e-mail: rovny.ivo@fnbrno.cz
     

 

 

Přednosta:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

 532 233 105

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Ivo Rovný, MBA

 532 232 985

Zástupce přednosty pro školství: Doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D 532 232 966
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D 532 232 961

Vrchní sestra:

PhDr. Zdenka Surá

 532 232 984

Ordinář hrudní chirurgie: MUDr. Jaroslav Ivičič 532 232 963
Ordinář cévní chirurgie: MUDr. Mgr. Petr Kysela Ph.D 532 232 966

 

Kontakt na nás

Telefon: 532 232 983

 

Sekretariát: Grosche Kateřina 532 232 983
  Eva Zhradníková 532 232 688

 

 

Naše klinika

Historie Chirurgické kliniky FN Brno je spojena s rokem 1991, kdy vzniklo - jako zcela nové pracoviště - Chirurgické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně Bohunicích. Již v roce 1994 bylo toto pracoviště ustanoveno Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Jde o stěžejní pracoviště nemocnice, které poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak v řadě dalších chirurgických specializací.

 

Statistické údaje Chirurgické kliniky z roku 2020:  

Ambulantní ošetření celkem: 29695 
 
V mimopracovní době bylo ošetřeno: zpracovává se

Operace celkem: 2881 z toho v ÚPS 781
 
Operace GIT: 1015
Operace HPB oblasti: 78
Operace hrudní: 140
Operace cévní: 173
        

 

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště zaměřené kromě všeobecné chirurgie na vysoce specializované chirurgické činnosti v akreditovaných programech a oborových specializacích, na pregraduální a postgraduální výchovu lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. V roce 2016 klinika zajišťovala výuku a praktické stáže nejen pro studenty Lékařské fakulty MU Brno, ale i LF UK Praha, LF ZU Plzeň, LF UP Olomouc a dále anglicky mluvícím studentům v programu ERASMUS ze Španělska, Ruska, Portugalska, Číny, Maďarska, Polska, Taiwanu, Brazílie, Itálie
Nemalou měrou se činnost kliniky zaměřuje i na vědecko – výzkumné projekty a implementaci moderních metod a nových postupů v léčbě. V mnoha oblastech jsme průkopníky inovativních postupů v komplexní léčbě chirurgických pacientů nejen v regionu a ČR, ale v některých případech i v rámci EU.  Odkaz VĚDA, VÝZKUM, INOVACE.


Jednoznačně preferujeme komplexní, multidisciplinární a moderní diagnostiku a léčbu, při využití zkušeností celého týmu specialistů z mnoha oborů a to formou každodenní spolupráce nebo pravidelných specializovaných indikačně-diagnostických seminářů, indikačních komisí apod.
Při diagnostice a léčbě našich pacientů uplatňujeme širokou měrou velmi moderní, minimálně invazivní, endoskopické, kombinované a endovaskulární techniky. Jedná se o laparoskopie, retroperitoneoskopické výkony, endoskopie celého GIT/ve spolupráci s Interní gastroenterologickou klinikou/ včetně peroperační choledochoskopie, použití videorektoskopie a operačního rektoskopu, torakoskopie, mediastinoskopie, perkutální a peroperační radiofrekvenční termoablace, ireverzibilní evaporace, endovaskulární embolizace a další.

 

Trávící trakt 


Chirurgická klinika se onemocněním trávicího traktu věnuje jako hlavní prioritě. Jedná se o  chirurgii GIT od jícnu po konečník, problematiku hepato-pankreato-biliární chirurgie,  včetně transplantace Langerhansových ostrůvků při resekcích slinivky či minimálně invazivních metod destrukce patologických ložisek jater, slinivky a dalších orgánů pomocí termoablace a dalších vysoce sofistikovaných metod. Léčba závažných onemocnění je poskytována v rámci komplexní péče ve Fakultní nemocnici Brno. 
Nepřetržitá služba dalších oborů (radiologická, endoskopická, anesteziologická, hematologická) umožňují nejen příslušnou přípravu a multioborovou léčbu pacientů při plánovaných výkonech, ale i řešit neodkladné výkony a adekvátně řešit komplikace a vážné stavy, ke kterým může u těchto pacientů docházet. Odkaz GIT A DIGESTIVNÍ CHIRURGIE.

 

Hrudní chirurgie


Na chirurgické klinice FN Brno Bohunice dále provádíme v rámci oboru hrudní chirurgie všechny typy operací, které je možné v rámci této specializace pacientům poskytnout, s výjimkou transplantace plic. Jsou prováděny buďto klasicky nebo miniinvazivně. Všechny typy operací jsou prováděny s nadstandartní četností počtu výkonů, což je zárukou velmi kvalitní erudice operujících lékařů.  
Hrudní chirurg je 24 hodin k dispozici pro ošetření pacientů s těžkým poraněním hrudníku – ve spolupráci s traumacentrem FN Brno.  Odkaz HRUDNÍ CHIRURGIE.

 

Cévní chirurgie


Specializace cévní chirurgie na CHK FN Brno zajišťuje a garantuje péči o cévní pacienty v celém rozsahu odbornosti pro spádovou oblast asi 200.000 obyvatel. Mimo to zajišťuje pacienty referované z interních pracovišť FN Brno z jejich regionálního spádu včetně požadavků vysoce specializovaných programů s nadregionální působností včetně pacientů dětského věku a pacientek v reprodukčním věku a těhotných.  Zde je velmi provázaná spolupráce především s pracovištěm Kliniky radiologie a nukleární medicíny.  Jedná se o pacienty Traumatologického centra vyššího typu, Komplexního cerebrovaskulárního centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního onkologického centra, akreditovaného pracoviště kardiovaskulárního – IKK, zajištění cévních přístupů pro nefrologický, gastroenterologický a onkologický program.  Cévní chirurg je 24 hodin k dispozici. Odkaz CÉVNÍ CHIRURGIE.

 

Endokrinochirurgie

V oblasti endokrinochirurgie se jedná o chirurgii nadledvin řešenou miniinvazívními či otevřenými přístupy, v rámci mnohočetné endokrinní neoplázie řešení pacientů ve spolupráci s gastrochirurgickou skupinou. Chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek s možností krčního i hrudního otevřeného přístupu, miniinvazívních technik metodou TOETVA, MIVAT, peroperační použití identifikace zvratného nervu a lokalizace ICG s fluorescenční kamerou. Operace hormonálně aktivních příštítných tělísek krční i hrudní, otevřenou miniinvazívní technikou s lokalizačními metodami za pomoci ultrazvuku, ICG či gamasondy. Komplexní přístup k řešení sekundární či terciární hyperparatyreózy u   hemodialyzovaných pacientů a v neposlední řadě řešení pacientů s MEN syndromem /mnohočetné endokrinní neoplázie/ - ve spolupráci s gastrochirurgickou skupinou.

Odkaz ENDOKRINOCHIRURGIE.

Rozvinutá je rovněž bariatrická chirurgie nabízející jak výkony restrikční (bandáž žaludku, sleeve gastrektomie), tak malabsorbční (gastric bypass, bilio-pankreatická diverze). 

Výsledky naší práce prezentujeme formou přednášek, publikací, pořádáním odborných seminářů, kongresů a odborných setkání.
Odkaz na PUBLIKACEAKTIVITY.
 

 


Ke stažení
Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:


Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji