Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Neonatologické oddělení


O nás

Neonatologické oddělení FN Brno je oddělení, které se v rámci naší nemocnice zaměřuje primárně na péči o novorozené děti, a to od narození do propuštění do domácí péče. Sekundárně dále zajišťuje, v lékařem indikovaných případech, následnou ambulantní péči.

 

Neustále na sobě pracujeme

Náš zdravotnický tým je tvořen odborníky z řad lékařů a zdravotních sester, kteří se specializují v oboru neonatologie a pediatrie (dětské lékařství).

Kromě vzdělání potřebného pro výkon jejich povolání a specializačního vzdělávání se naši zdravotníci i nadále erudují ve svém oboru účastí na odborných workshopech, seminářích, konferencích apod.

 

Tvoříme tým s těmi nejlepšími

Neonatologické oddělení je součástí Perinatologického centra intenzivní péče FN Brno, největšího perinatologického centra České republiky. Jsme součástí systému interdisciplinární superspecializované péče pro řešení závažných nemocí a vad (vrozené vývojové vady - srdeční, rozštěpové, zažívacího a močového traktu, metabolické vady, apod.).

 

Víme, co je pro Vás důležité

Naší prioritou je zajištění kvalifikované odborné péče. Zároveň podporujeme  neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů do péče. Stali jsme se průkopníky v zavedení rooming-in pro nedonošené děti a praktikování metod vývojové péče.

Jsme držiteli titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátů deklarujících vysokou odbornost zdravotní péče a moderní trendy v neonatologii.

 

Své know-how předáváme budoucím generacím

Členové týmu Neonatologického oddělení aktivně působí v oblasti výuky a vzdělávání lékařů, sester a ostatních specialistů jako:

 • odborní asistenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • lektoři Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • školitelé atestujících lékařů

Podílíme se rovněž na vědecko-výzkumné činnosti.

 

Najdete nás na Obilním trhug

Kde nás najdete?

Neonatologické oddělení je rozšířeno ve dvou areálech FN Brno:

 • Areál Bohunice, Jihlavská
 • Areál Porodnice, Obilní trh

Pro zobrazení map umístění jednotlivých areálů nebo pro zobrazení plánků konkrétního areálu přejděte do sekce Cesta k nám.

 

Členění Neonatologického oddělení

Neonatologické oddělení FN Brno se člení na řadu úseků:

 • Vedení Neonatologického oddělení (primář, vrchní sestra, sekretariát)
 • Lůžková část:
  - Jednotka intenzívní a resuscitační péče pro novorozence – zajišťuje nejzávažnější nezralostní a patologické stavy
  - 3 oddělení pro nezralé a nemocné novorozence – pečují o tyto děti do propuštění do domácí péče
  - 2 oddělení pro zralé a zdravé novorozence – krátkodobá péče umožňující poporodní adaptaci, screeningy sluchu, zraku, metabolických vad, kyčlí a další, iniciaci kojení a edukaci matek
 • Ambulance komplexní péče o perinatálně ohrožené děti. Probíhá zde následná péče v lékařem indikovaných případech. Sestává z:
  - Neonatologické a neurologické ambulance
  - Ambulance Dětské klinické psychologie
  - Ambulance Klinické logopedie
  - Fyzioterapie – zahrnuje 4 jednotlivé ordinace

Podrobnější informace o jednotlivých odděleních najdete v sekci Pro pacienty.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Kontakty:

Neonatologická a neurologická ambulance:
532 238 217, 532 238 206
Ambulance klinické logopedie:
532 238 105
Ambulance dětské klinické psychologie:
532 238 429
Fyzioterapie:
532 238 267, 532 238 274

Lůžková oddělení Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10: 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312
Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303
Horká linka kojení Porodnice:
532 238 313

Lůžková oddělení Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců: 532 233 969
Horká linka kojení Bohunice: 532 233 969

Sekretariát Neonatologického oddělení:
532 238 309

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji