Menu
Česky English
532 23 1111

Neonatologické oddělení


Vedení Neonatologického oddělení

Primář

MUDr. Ivo Borek

532 238 353

Vrchní sestra

Mgr. Pavla Opálková

532 238 314

Sekretariát

Michaela Bočková Lipárová, DiS.

532 238 309

 

O nás

Neonatologické oddělení FN Brno je oddělení, které se v rámci naší nemocnice zaměřuje primárně na péči o novorozené děti, a to od narození do propuštění do domácí péče. Sekundárně dále zajišťuje, v lékařem indikovaných případech, následnou ambulantní péči.

 

Neustále na sobě pracujeme

Náš zdravotnický tým je tvořen odborníky z řad lékařů a zdravotních sester, kteří se specializují v oboru neonatologie a pediatrie (dětské lékařství).

Kromě vzdělání potřebného pro výkon jejich povolání a specializačního vzdělávání se naši zdravotníci i nadále erudují ve svém oboru účastí na odborných workshopech, seminářích, konferencích apod.

 

Tvoříme tým s těmi nejlepšími

Neonatologické oddělení je součástí Perinatologického centra intenzivní péče FN Brno, největšího perinatologického centra České republiky. Jsme součástí systému interdisciplinární superspecializované péče pro řešení závažných nemocí a vad (vrozené vývojové vady - srdeční, rozštěpové, zažívacího a močového traktu, metabolické vady, apod.).

 

Víme, co je pro Vás důležité

Naší prioritou je zajištění kvalifikované odborné péče. Zároveň podporujeme  neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů do péče. Stali jsme se průkopníky v zavedení rooming-in pro nedonošené děti a praktikování metod vývojové péče.

Jsme držiteli titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátů deklarujících vysokou odbornost zdravotní péče a moderní trendy v neonatologii.

 

Své know-how předáváme budoucím generacím

Členové týmu Neonatologického oddělení aktivně působí v oblasti výuky a vzdělávání lékařů, sester a ostatních specialistů jako:

 • odborní asistenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • lektoři Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • školitelé atestujících lékařů

Podílíme se rovněž na vědecko-výzkumné činnosti.

 

Kde nás najdete?

Neonatologické oddělení je rozšířeno ve dvou areálech FN Brno:

 • Areál Bohunice, Jihlavská
 • Areál Porodnice, Obilní trh

Pro zobrazení map umístění jednotlivých areálů nebo pro zobrazení plánků konkrétního areálu přejděte do sekce Cesta k nám.

 

Členění Neonatologického oddělení

Neonatologické oddělení FN Brno se člení na řadu úseků:

 • Vedení Neonatologického oddělení (primář, vrchní sestra, sekretariát)
 • Lůžková část:
  - Jednotka intenzívní a resuscitační péče pro novorozence – zajišťuje nejzávažnější nezralostní a patologické stavy
  - 3 oddělení pro nezralé a nemocné novorozence – pečují o tyto děti do propuštění do domácí péče
  - 2 oddělení pro zralé a zdravé novorozence – krátkodobá péče umožňující poporodní adaptaci, screeningy sluchu, zraku, metabolických vad, kyčlí a další, iniciaci kojení a edukaci matek
 • Ambulance komplexní péče o perinatálně ohrožené děti. Probíhá zde následná péče v lékařem indikovaných případech. Sestává z:
  - Neonatologické a neurologické ambulance
  - Ambulance Dětské klinické psychologie
  - Ambulance Klinické logopedie
  - Fyzioterapie – zahrnuje 4 jednotlivé ordinace

Podrobnější informace o jednotlivých odděleních najdete v sekci Pro pacienty.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Kontakty:

Neonatologická a neurologická ambulance:
532 238 217, 532 238 206
Ambulance klinické logopedie:
532 238 105
Ambulance dětské klinické psychologie:
532 238 429
Fyzioterapie:
532 238 267, 532 238 274

Lůžková oddělení Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10: 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312
Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303
Horká linka kojení Porodnice:
532 238 313

Lůžková oddělení Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců: 532 233 969
Horká linka kojení Bohunice: 532 233 969

Sekretariát Neonatologického oddělení:
532 238 309

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji