Menu
Česky English
532 23 1111

Poskytnutí informací pro studijní účely

Potřebujete-li pro vypracování Vaší závěrečné diplomové (odborné) práce poskytnout odborné informace nebo provést sběr dat (dotazníkové šetření), vyplňte elektronicky přiloženou žádost (žádost není nutno podepisovat, podpis je nahrazen odesláním z Vaší e-mailové adresy):

a vzor dotazníku (pokud žádáte o dotazníkové šetření) - podléhá schvalování

 

a odešlete dokumenty elektronicky na e-mailovou adresu referenta Oddělení organizace řízení:

 

Kontakty:

  • Jana Baštařová, , 5 3223 3840
  • Mgr. Simona Fojtová – zástup, , 532 222 669

 

Vaše žádost podléhá schvalovacímu řízení.

O jeho průběhu a výsledku budete informováni referentem OOŘ na Vaši e-mailovou adresu, včetně sdělení, zda se jedná případně o placenou službu (Ceník č. 62/2019-09.5).    

 

Po schválení Vaší žádosti si Vás dovolujeme laskavě požádat o vyplnění krátkého elektronického dotazníku, který si klade za cíl zkvalitnit naše služby na základě Vašich připomínek ZDE

 

Elektronicky vyplněný dotazník zašlete na adresu:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji