Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení klinických studií

Oddělení klinických studií (OKS) je součástí Útvaru náměstka pro vědu a výzkum zajišťující administrativní podporu provádění klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno, přípravu smluv resp. rozpočtů se zadavateli, kontrolu plateb, evidenci klinických hodnocení, podklady pro fakturace a rozúčtování nákladů KH.

 

Vedoucí oddělení:

Bc. Iva Knápková

tel. 532 233 742, e-mail:

 

Čím se zabýváme?

  1. Podpora klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno - zapojení studijní koordinátorky OKS na konkrétním klinickém hodnocení
  2. Příprava smluv se zadavateli:

 

 

Příprava a ověření navrhovaných rozpočtů, tvorba podkladů pro kalkulaci nákladů.

Kontakt:

Kamila Solanská

tel. 532 232 734, e-mail:

 

 

Tvorba podkladů pro fakturaci, vyúčtování ukončených KH a rozúčtování výnosů:

Kontakt

Jana Husáková

tel. 532 233 742, e-mail:

 

Postup při projednávání smlouvy a rozpočtu: návrh smlouvy vč. rozpočtu zaslat na Oddělení právních věcí - Mgr.Lenka Rosenbaumova, e-mail:

  • k textu smlouvy zašle vyjádření Oddělení právních věcí, k rozpočtu se vyjádří Oddělení klinických studiÍ.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji