Menu
Česky English
532 23 1111

Dětská oční klinika

Objednávání pacientů: 532 234 356, mezi 13:30 - 15 hodinou

Objednávání pacientů: 532 234 356, mezi 13:30 - 15 hodinou

Přednosta:

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

532 234 723

Primář:

MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D.

532 234 221

Vrchní sestra:

PhDr. Mgr. Hana Fraitová

532 234 333

Staniční sestra:

Hana Blažková

532 234 366

532 234 353

 

Sekretářka:

Mgr. Jana Vaňková

532 234 201

 

Dětská oftalmologie ve FN Brno a LF MU je na světové úrovni

Dne 30. dubna 2019 si připomínáme 25. výročí založení Centra laserové léčebné a refrakční chirurgie a 50. výročí založení Dětské oční kliniky FN Brno a LF MU.

 

autrata_winner

Prof. Rudolf Autrata (vlevo) přebírá od prof. Paul Rosena, prezidenta odborné společnosti ESCRS ocenění  1. místo za vědecký a klinický přínos dvou prezentací.  

 

Příspěvek k 25. výročí založení Centra laserové léčebné a refrakční chirurgie.

Dne 29. 4. 1994 v provedl prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, jako první v Evropě fotorefrakční keratektomii excimerovým laserem (PRK) v celkové anestezii u dítěte s komplikovanou dioptrickou vadou - vysokou myopickou anisometropií, kde nebylo možno využít klasické brýlové korekce a byla prokázaná biologická intolerance kontaktní čočky.

Dnes tento dospělý člověk má kvalitní prostorové binokulární vidění a je bez dioptrické vady.

Ve stejném roce jako první v Evropě provedl fototerapeutickou keratektomii (PTK) u dítěte s praktickou slepotou a s opacitou povrchových částí rohovky v důsledku přední dystrofie rohovky.

V roce 1999 opět jako první v Evropě provedl u dítěte s podobně komplikovanou dioptrickou vadou operaci Multizonální LASEK (laser subepithelial keratectomy) vlastní modifikovanou technikou preparace epitelu rohovky a s novou multizonální fotoablací šetřící stroma rohovky pomocí nového řídícího softwaru excimerového laseru.

Dne 29. 4. 2019 provedl prof. Autrata v pořadí 215. operaci MULTIZONAL LASEK a 197. operaci PTK.  V současné době Dětská oční klinika LF MU a FN Brno provádí tyto typy operací u dětí exkluzivně jako jediné pracoviště v ČR a soubor pacientů početně a dobou sledování je světově prioritní. Výsledky práce byly publikovány v prestižních časopisech (např. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery), publikace oceněny (CME credits - Continual Medical Education od Americké oftalmologické akademie). Významným potvrzením klinického přínosu naší práce pro rozvoj očního lékařství jsou pozvání a prestižní ocenění prezentací výsledků těchto témat od špičkových světových autorit oboru v rámci mezinárodních kongresů European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), a to 1. nebo 2. místem v soutěži o vědecký a klinický přínos dané prezentacev Amsterodamu 2001 (1. cena), v Římě 2003 (2. cena), v Paříži 2005 (2. cena), v Barceloně 2008 (1. cena)  a recentní konfirmace významu naší práce  na kongresu ESCRS 2018 v Bělehradě (1. cena).

Celý text od prof. MUDr. Rudolfa Autraty, CSc.,MBA, si můžete přečíst zde.


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon C1 - ambulance, patro: -1

Dětská nemocnice, pavilon B1 - lůžkové odd., patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon E - laserová ambulance, patro: přízemí

Kontakty:

Objednávání pacientů:
532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Sekretariát: 532 234 201,

Ambulantní doba:

po-pá 8:00 - 12:30

pdf Průvodce pacienta (10,2 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji