Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika dětské neurologie

 

Přednosta

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

532 234 919

Primář

MUDr. Ondřej Horák

532 234 915

Vrchní sestra

Bc. Martina Dvořáková, MBA

532 234 914

Sekretariát

Dana Chalupova, DiS.

532 234 919

 

Ambulance objednávání pacientů: tel. 532 234 917 (Objednávejte se prosím od 13.00 hod.)

 

Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU (KDN) je moderní medicínské pracoviště, které nabízí péči o dětské a adolescentní pacienty s celým spektrem neurologických onemocnění. Jsme vysoce specializované pracoviště především na komplexní diagnostiku a terapii epilepsií, nervosvalových onemocnění a neurovývojových poruch, zvl. poruch autistického spektra.  V oblasti epileptologie, epileptochirurgie a nervosvalových poruch má naše klinika statut Evropského referenčního centra (ERN) a republikového centra, poskytujeme specializované zdravotnické služby nejen pro pacienty z České republiky, ale i ze zahraničí. Výrazně se profilujeme v dětské klinické elektofyziologii a vývojové neurologii. Kromě zdravotnických služeb je u nás realizována rozsáhlá pregraduální i postgraduální výuka a vědeckovýzkumná práce.

 

Struktura kliniky

1) Lůžková část. Klinika dětské neurologie disponuje lůžkovým oddělením se 28 lůžky pro pacienty, 4 ubytovacími lůžky a 4 mobilními lůžky pro doprovod nemocných dětí. Dále má k dispozici 2 ambulance, neurofyziologické centrum a pracoviště klinických psychologů. V posledních 5 letech bylo na naší klinice hospitalizováno průměrně 1250 dětských pacientů ročně.

2) V rámci ambulantního provozu fungují kromě všeobecné ambulance dětské neurologie následující specializované poradny: epileptologická, pro neuromuskulární a vertebrogenní onemocnění, pro neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění, pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění, pro neuroonkologii, neurochirurgii, pro bolesti hlavy a abnormální pohyby, pro rizikové pacienty s prematuritou a pacienty s dětskou mozkovou obrnou, pro psychosomatickou a behaviorální medicínu. Za posledních 5 let je v našem ambulantním provozu průměrně realizováno 12 300 výkonů ročně.

3) Elektrofyziologická část Kliniky dětské neurologie sestává z několika laboratoří: EMG a EP laboratoře vybavené přístrojem Keypoint Workstation (vyšetření elektromyografické a multimodalitních evokovaných potenciálů) a EEG vyšetřoven  (elektroencefalografické a polysomnografické vyšetření). EEG vyšetřovny  jsou vybaveny 3 standardními EEG  stanicemi - Brain Quick (Micromed) a Galileo (2x) a dále video EEG a PSG laboratoří, která je součástí lůžkového oddělení a  slouží  k natáčení dlouhodobých záznamů v 24 hodinovém provozu. V této laboratoři jsou vyšetřování pacienti  se záchvatovými onemocněními hospitalizovaní na Klinice dětské neurologie v rámci vyšetřovacího schématu Centra pro epilepsie Brno a dále pacienti s poruchami spánku a onemocněními vázanými na spánek. Součástí jejího  vybavení jsou  jednak video EEG a PSG stanice a  jednak přenosné video EEG, True Scan EEG systém (Alien), které slouží k vyšetření pacientů hospitalizovaných v nemocnici mimo Kliniku dětské neurologie, včetně pacientů hospitalizovaných na JIP a KDAR. Za posledních 5 let je v této části kliniky realizováno průměrně 4730 výkonů ročně.

 

Pracovníci

Na Klinice dětské neurologie pracuje tým 17 lékařů v celkovém úvazku 15,4, z nichž nástavbovou atestaci z dětské neurologie má 7 lékařů, přičemž ostatní jsou v různé fázi přípravy k jejímu složení. Dále na klinice pracují 4 psychologové. Tým SZP tvoří: 3 sestry v ambulantní části a 8 erudovaných neurofyziologických laborantek. Na lůžkové části KDN pracuje kromě vrchní a úsekové sestry 11 kvalifikovaných zdravotních sester v třísměnném provozu a 2 sanitářky.

 


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 1, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 2, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, specializovaná ambulance, patro: suterén

Kontakty:

Objednávání termínů neurologických vyšetření: 532 234 917 (Objednávejte se prosím od 13.00 hod.)

Objednávání termínů EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání termínů na EMG, EP:
532 234 934

Sekretariát: 532 234 919

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:30 hod.
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji