Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika dětské neurologie

 


Přednosta

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

532 234 919

Primář

MUDr. Ondřej Horák

532 234 915

Vrchní sestra

Bc. Martina Dvořáková, MBA

532 234 914

Sekretariát

Dana Chalupova, DiS.

532 234 919


spolecna


STRUKTURA KLINIKY


Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU (KDN) je moderní medicínské pracoviště, které nabízí péči o dětské a adolescentní pacienty s celým spektrem neurologických onemocnění. Jsme vysoce specializované pracoviště především na komplexní diagnostiku a terapii epilepsií, nervosvalových onemocnění a neurovývojových poruch, zvl. poruch autistického spektra.  V oblasti epileptologie, epileptochirurgie a nervosvalových poruch má naše klinika statut Evropského referenčního centra (ERN) a republikového centra, poskytujeme specializované zdravotnické služby nejen pro pacienty z České republiky, ale i ze zahraničí. Výrazně se profilujeme v dětské klinické elektrofyziologii a vývojové neurologii. Kromě zdravotnických služeb je u nás realizována rozsáhlá pregraduální i postgraduální výuka a vědeckovýzkumná práce.

 

LŮŽKOVÁ ČÁST


Klinika dětské neurologie disponuje lůžkovým oddělením se 28 lůžky pro pacienty, 4 ubytovacími lůžky a 4 mobilními lůžky pro doprovod nemocných dětí. Dále má k dispozici 2 ambulance, neurofyziologické centrum a pracoviště klinických psychologů. V posledních 5 letech bylo na naší klinice hospitalizováno průměrně 1250 dětských pacientů ročně.

 

AMBULANTNÍ ČÁST


V rámci ambulantního provozu fungují kromě všeobecné ambulance dětské neurologie následující specializované poradny: epileptologická, pro neuromuskulární a vertebrogenní onemocnění, pro neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění, pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění, pro neuroonkologii, neurochirurgii, pro bolesti hlavy a abnormální pohyby, pro rizikové pacienty s prematuritou a pacienty s dětskou mozkovou obrnou, pro psychosomatickou a behaviorální medicínu. Za posledních 5 let je v našem ambulantním provozu průměrně realizováno 12 300 výkonů ročně.

 

ELEKTROFYZIOLOGICKÁ ČÁST


Elektrofyziologická část Kliniky dětské neurologie sestává z několika laboratoří: EMG a EP laboratoře vybavené přístrojem Keypoint Workstation (vyšetření elektromyografické a multimodalitních evokovaných potenciálů) a EEG vyšetřoven  (elektroencefalografické a polysomnografické vyšetření). EEG vyšetřovny  jsou vybaveny 3 standardními EEG  stanicemi - Brain Quick (Micromed) a Galileo (2x) a dále video EEG a PSG laboratoří, která je součástí lůžkového oddělení a  slouží  k natáčení dlouhodobých záznamů v 24 hodinovém provozu. V této laboratoři jsou vyšetřování pacienti  se záchvatovými onemocněními hospitalizovaní na Klinice dětské neurologie v rámci vyšetřovacího schématu Centra pro epilepsie Brno a dále pacienti s poruchami spánku a onemocněními vázanými na spánek. Součástí jejího  vybavení jsou  jednak video EEG a PSG stanice a  jednak přenosné video EEG, True Scan EEG systém (Alien), které slouží k vyšetření pacientů hospitalizovaných v nemocnici mimo Kliniku dětské neurologie, včetně pacientů hospitalizovaných na JIP a KDAR. Za posledních 5 let je v této části kliniky realizováno průměrně 4730 výkonů ročně.

 


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Informace o zdravotním stavu hospitalizovaných dětí:
532 234 912 (8:00 - 8:30, 12:30 - 13:30)

Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 776 (8:00 - 8:30, 12:30 - 13:30)
(hospitalizaci objednává pouze lékař)

Konziliární konzultace zdravotního stavu pro jiná zdravotnická zařízení a ambulantní specialisty:
532 234 917

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji