Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

TESTOVÁNÍ na koronavirus a REZERVAČNÍ SYSTÉM naleznete zde *** Ve FN Brno platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také zpřísněná hygienická pravidla vstupu pro ambulantní pacienty  *** Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Klinika úrazové chirurgie


POHOTOVOST A MIMONEMOCNIČNÍ KONZÍLIA  

+420 532 232 226

 

 

 

telefon

email

Přednosta kliniky:

MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

532 232 472

Sekretariát kliniky:

Jana Šmehlíková

532 232 430

Dokumentátorky: Marta Konkolská 532 233 749
  Věra Dohová  
  Anna Staníková  

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Pavel Mach,
Ph.D.

532 233 717

Zástupce přednosty pro školství:

MUDr. Daniel Ira,
Ph.D.

532 233614

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

532 233 648

Zástupce přednosty pro činnost Traumacentra:

MUDr. Petr Nestrojil,
CSc.

532 232 750

Vrchní sestra:

Mgr. Lucie Luckerová

532 232 586

Vedoucí lékař oddělení A:

MUDr. Pavel Kvasnička, Ph.D.

532 233 637

Vedoucí lékař oddělení B:

dočasně uzavřeno

532 233654

 

Vedoucí lékař oddělení C:

MUDr. Andrej Bilik,
Ph.D.

532 233 654

Vedoucí lékař oddělení JIP:

MUDr. Eleonóra Krásna

532 233 639

Vedoucí lékař JIP 2:

dočasně uzavřena

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

532 233 648

Vedoucí lékař spinální jednotky:

MUDr. Vladimír Mužík

532 231 504

Vedoucí lékař ambulancí KÚCH:

MUDr. Václav Rak,
Ph.D.

532 232 807

Vedoucí lékař operačních sálů KÚCH:

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

532 233 648

 

Oddělení A:

532 233 896

Oddělení B:

532 232 968

Oddělení C:

532 232 859

Oddělení JIP 1:

532 233 696

Oddělení JIP 2:

532 233 688

Spinální jednotka:

532 231 501

Ambulance - kartotéka:

532 233 175

Ambulance 1 – kontroly 7-15 hod.:

532 233 149

Ambulance 2 – kontroly 7-15 hod.:

532 232 914

Ambulance 3 – kontroly 7-15 hod.:

532 232 857

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě:

532 232 226

Ambulance 5 - pohotovost 7-15 hod.:

532 233 181

 

Klinika úrazové chirurgie vznikla ve Fakultní nemocnici Brno 1. ledna 2004 jako Oddělení úrazové chirurgie s následným ustanovením Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN BRNO.

V prosinci roku 2008 se stala páteří nově vzniklého Traumacentra FN Brno.

Hlavní úlohou Kliniky úrazové chirurgie v rámci Traumacentra spočívá v organizaci a managementu péče a cesty nemocného, tedy v komunikaci multioborové péče. S převedením operativy spondylotraumatologie a začlenění spinální jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie v roce 2011 byl završen proces tvorby Traumacentra FN Brno, jehož spádovou oblastí jsou kromě celého kraje Jihomoravského, také části kraje Vysočina, Zlínského a Hradeckého, tedy oblast s přibližně 1,8 milióny obyvatel.

Na půdě Kliniky úrazové chirurgie je prováděna jak péče o polytraumatizované pacienty v rámci damage control surgery (ošetření poranění dutiny hrudní, břišní, poranění osového skeletu a končetinová poranění), tak i standardní péče o monotraumata. S celkovou sumou téměř 30 tis. ošetřených pacientů, přes 3600 hospitalizovaných případů a počtem více jak 3500 operací ročně patří Klinika úrazové chirurgie k jedním z největších pracovišť svého druhu v celé České republice.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. patro

Telefon:

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP 1: 532 233 696
Oddělení JIP 2: 532 233 688

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod.

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226
Ambulance 5 - pohotovost 7:00-15:00 hod.: 532 233 181

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji