Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika úrazové chirurgie

POHOTOVOST A MIMONEMOCNIČNÍ KONZÍLIA  

+420 532 232 226

pro AKUTNÍ úrazy páteře
SPONDYLOTRAUMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 

+420 532 231 444


Přednosta kliniky:

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

532 232 472

Sekretariát kliniky:

Marcela Plšková

532 232 430

Dokumentátorky: Marta Konkolská 532 233 749
  Anna Staníková 532 233 749
  Jana Šmehlíková 532 232 290

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Jan Kovařík

532 232 750

Zástupce přednosty pro školství, vědu a výzkum:

MUDr. Daniel Ira,
Ph.D.

532 233 614

Vrchní sestra:

Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

532 232 586

Vedoucí lékař oddělení A:

MUDr. Pavel Kvasnička, Ph.D.

532 233 637

Vedoucí lékař oddělení B:

MUDr. Martin Kábela

532 233 654

Vedoucí lékař oddělení C:

MUDr. Pavel Smékal

532 233 648

Vedoucí lékař oddělení JIP:

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

532 233 648

Vedoucí lékař spinální jednotky:

MUDr. Eva Švecová

532 231 504

Vedoucí lékař ambulancí KÚCH:

MUDr. Vladimír Nekuda

532 233 667

 

Oddělení A:

532 233 896

Oddělení B:

532 232 968

Oddělení C:

532 232 859

Oddělení JIP:

532 233 696

Spinální jednotka:

532 231 501

Ambulance - kartotéka:

532 233 175

Ambulance 1 – kontroly 7-15 hod.:

532 233 149

Ambulance 2 – kontroly 7-15 hod.:

532 232 914

Ambulance 3 – kontroly 7-15 hod.:

532 232 857

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě:

532 232 226

Ambulance 5 - sádrovna:

532 233 181

 

Klinika úrazové chirurgie vznikla ve Fakultní nemocnici Brno 1. ledna 2004 jako Oddělení úrazové chirurgie s následným ustanovením Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN BRNO.

V prosinci roku 2008 se stala páteří nově vzniklého Traumacentra FN Brno.

Hlavní úlohou Kliniky úrazové chirurgie v rámci Traumacentra spočívá v organizaci a managementu péče a cesty nemocného, tedy v komunikaci multioborové péče. S převedením operativy spondylotraumatologie a začlenění spinální jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie v roce 2011 byl završen proces tvorby Traumacentra FN Brno, jehož spádovou oblastí jsou kromě celého kraje Jihomoravského, také části kraje Vysočina, Zlínského a Hradeckého, tedy oblast s přibližně 1,8 milióny obyvatel.

Na půdě Kliniky úrazové chirurgie je prováděna jak péče o polytraumatizované pacienty v rámci damage control surgery (ošetření poranění dutiny hrudní, břišní, poranění osového skeletu a končetinová poranění), tak i standardní péče o monotraumata. S celkovou sumou téměř 30 tis. ošetřených pacientů, přes 3600 hospitalizovaných případů a počtem více jak 3500 operací ročně patří Klinika úrazové chirurgie k jedním z největších pracovišť svého druhu v celé České republice.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5.

Bohunice, pavilon L, patro: 6.

Telefon:

Pro objednání volejte 532 231 843
ve všední den mezi 12-14h

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP: 532 233 696

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji