Menu
Česky English
532 23 1111

Transfuzní a tkáňové oddělení

 

Primář:

MUDr. Hana 
Lejdarová, Ph.D., MBA

532 232 172

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. 532 232 506

Vedoucí laborant:

Mgr. Martina 
Adamcová

532 232 997

Sekretariát:

Lenka Janečková

532 232 172

 

TTO patří k největším zařízením svého druhu v České republice. Disponuje nejpočetnějším registrem aktivních dárců krve a vykazuje nejvyšší produkci transfuzních přípravků pro klinické použití. Spektrum činností oddělení je rozděleno do čtyř základních oblastí.

Výroba transfuzních přípravků zahrnuje dárcovské odběry, zpracování odebraného materiálu, skladování a expedici finálních produktů ve třech krevních bankách FN Brno. Součástí oddělení je od roku 2001 Odběrové středisko v Třebíči. Ambulance zajišťují pacientům autotransfuze pro plánované operace a léčebné aferetické výkony. Dále je zde poskytována zdravotní péče dárcům se zjištěnou patologií v krevním obraze. Laboratorní část je tvořena třemi samostatnými laboratořemi. V laboratoři infekčních markerů se vyšetřují známky infekce u dárců krve a orgánů. Imunohematologická laboratoř provádí vyšetření krevních skupin, protilátek proti erytrocytům, předtransfuzní vyšetření a speciální imunohematologická vyšetření. HLA laboratoř se zabývá vyšetřením HLA systému, imunologií leukocytů a trombocytů. Součástí provozu TTO je  tkáňové zařízení. Kromě skladu tkání jsou zde zpracovávány periferní kmenové buňky pro účely transplantace u pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

TTO vyvíjí četné aktivity v oblasti náboru nových dárců krve (přednášková činnost, hromadné odběry, motivační akce pro dárce krve) a spolupracuje s oběma českými registry dárců kostní dřeně.

 

Rozhovor s primářkou Transfuzního a tkáňového oddělení MUDr. Hanou Lejdarovou, Ph.D., MBA naleznete zde

 

 


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
tel.: 532 232 506, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Příjem dárců k odběru: 6:30 - 13:00 hod.

Provozní doba úseku dárců krve: 6:30 - 14:00 hod.

Registrace dárců kostní dřeně: úterý a středa od 6:30 do 8:00 hod.
V době letních prázdnin provádíme registraci pouze středy od 6:00 do 8:00 hod. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 (po 12:00hod).

Autotransfuze: středa 8:30 - 11:30 hod.

Léčebné aferetické výkony: pondělí až čtvrtek 7:00 - 11:00 hod.

Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod.

Stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek, anti-S v ceně 665,- Kč. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 v pondělí a úterý mezi 13:00 a 14:00 hodinou. Samotný odběr je vždy ve středu 11:00 - 13:00hod. Pavilon I2.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji