Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Transfuzní a tkáňové oddělení

 

Primář:

MUDr. Hana 
Lejdarová

532 232 172

Vedoucí laborant:

Mgr. Martina 
Adamcová

532 232 997

Sekretariát:

Lenka Janečková

532 232 172

 

Transfuzní a tkáňové oddělení patří k největším zařízením svého druhu v České republice. Spektrum jeho činností je členěno do tří základních úseků. Odběrová část, laboratoře a tkáňové zařízení.

Součástí provozu je ambulance, kde jsou prováděny léčebné aferetické výkony. V odběrové části jsou realizovány dárcovské odběry a z odebraného materiálu jsou pak vyráběny transfuzní přípravky.

Laboratorní část tvoří laboratoř infekčních markerů, kde se vyšetřují  známky infekce u dárců krve a orgánů, imunohematologická laboratoř, která provádí vyšetření pro dárce krve a pacienty, HLA laboratoř.

Tkáňové zařízení zajišťuje kromě skladu tkání i zpracování periferních kmenových buněk pro účely transplantace u pacientů s hematoonkologickým onemocněním a koordinaci tkáňové problematiky pro další kliniky a oddělení FN Brno.

 

 


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: středa 8:30-11:30 hod.
Objednávání: 8:00-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji