Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Útvar náměstka pro vědu a výzkum

Útvar náměstka pro vědu a výzkum je útvarem FN Brno, který zajišťuje optimalizaci, propojení výzkumu FN Brno s MU v rámci plánované integrace, zvyšování výzkumného potenciálu FN Brno, účast na dalších významných projektech regionálních, vnitrostátních i mezinárodních, podíl FN Brno na významných zdrojích profinancování klinicky aplikovatelného výzkumu a implementaci strategických cílů FN Brno v oblasti VaV.

Organizuje grantovou činnost FN Brno, monitoruje její průběh a hodnotí kvalitu a přínos pro FN Brno.

 

Náměstek pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Tel. 532 232 884, e-mail:

Kontaktní adresa: FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, pavilon D

 

 

Oddělení pro vědu a výzkum

Vedoucí:  Iveta Mareschová

Tel. 532 233 998,  e-mail: nebo 

  • asistentka náměstka
  • zajišťuje administrativní podporu kooperačních projektů ČR a EU

 

Referent: Miluše Třináctá

Tel. 532 233 998, e-mail: nebo 

  • zajišťuje administrativní podporu projektůřešených agenturami ČR
  • zajišťuje interní grantovou činnost FN Brno

 

Oddělení klinických studií

Bc. Iva Knápková

tel. 532 233 742, e-mail:

  • podpora klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno - zapojení studijní koordinátorky OKS na konkrétním klinickém hodnocení
  • příprava smluv se zadavateli

 

Lékařská knihovna

Vedoucí knihovny: Eva Vystrčilová

Tel. 532 232 497, e-mail: ,

  • akvizice a katalogizace
  • publikační činnost a RIV

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji