Menu
Česky English
532 23 1111

Útvar náměstka pro vědu a výzkum

náměstek pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

tel. 532 232 884
e-mail:

prof. Smrcka

 

vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum

Iveta Mareschová

tel. 532 233 998
e-mail: nebo 

  • asistentka náměstka
  • zajišťuje administrativní podporu kooperačních projektů ČR a EU

 

referent

Miluše Třináctá

tel. 532 233 998
e-mail: nebo 

  • zajišťuje administrativní podporu projektůřešených agenturami ČR
  • zajišťuje interní grantovou činnost FN Brno

 

vedoucí Oddělení klinických studií

Bc. Iva Knápková

tel. 532 233 742
e-mail:

  • podpora klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno - zapojení studijní koordinátorky OKS na konkrétním klinickém hodnocení
  • příprava smluv se zadavateli
  • Oddělení klinických studií

 

vedoucí Lékařské knihovny

Eva Vystrčilová

tel. 532 232 497
e-mail: nebo 

  • akvizice a katalogizace
  • publikační činnost a RIV

Útvar náměstka pro vědu a výzkum je útvarem FN Brno, který zajišťuje optimalizaci, propojení výzkumu FN Brno s MU v rámci plánované integrace, zvyšování výzkumného potenciálu FN Brno, účast na dalších významných projektech regionálních, vnitrostátních i mezinárodních, podíl FN Brno na významných zdrojích profinancování klinicky aplikovatelného výzkumu a implementaci strategických cílů FN Brno v oblasti VaV.

Organizuje grantovou činnost FN Brno, monitoruje její průběh a hodnotí kvalitu a přínos pro FN Brno.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji