Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Omezení provozu Stomatologické kliniky FN u Sv. Anny

Vážení pacienti a kolegové,

v průběhu července a srpna bude probíhat rekonstrukce Stomatologické kliniky FN U sv. Anny, která bude spojená s přerušením provozu. Naš ambulance tedy budou jediné, v širokém okolí, určené pro ošetření pacientů v akutním, závažném stavu. Lze tedy očekávat přetížení ambulancí naší kliniky a dlouhé čekací doby.

Zvažte proto, v případě že se nejdná o akutní stav, návštěvu naší anbulance v jiném období.

Děkujeme

 

Naše klinika se specializuje na problematiku maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. Zabývá se proto prevencí, diagnostikou, léčbou a rehabilitací vrozených a získaných patologií lebky, obličeje, úst, čelistí a krku. Ošetřujeme zejména pacienty se závažnými diagnózami nebo těžkým základním onemocněním. Běžnou stomatologickou péči naše pracoviště neposkytuje.

 

Přednosta:

doc. MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, 
Ph.D.

532 232 494

Primář:

MUDr. et MUDr. Petr Pokorný

532 232 297

Vrchní sestra:

Lucie Klimešová

532 232 499

 


Kontakt na nás

Sekretariát: Emilie Knotková 532 232 484

 

Evidence pacientů 532 232 331
E-mailová adresa:

 

O klinice

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie poskytuje specializovanou péči v oborech maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. Zaměřuje se především na traumatologii obličejového skeletu, orofaciální onkologii, léčbu čelistních anomálií a kolemčelistních zánětů.

Dále zajišťuje konziliární služby pro traumacentrum FN Brno. Podílí se na pregraduální a postgraduální výuce zubních lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro vzdělávání ve specializačním oboru orální a maxilofaciální chirurgie.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie neposkytuje bežnou stomatologickou péči ani pohotovostní službu v oboru zubní lékařství.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji