Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** V důsledku kybernetického útoku nefunguje e-mailová komunikace - doporučujeme písemný či telefonický kontakt 532 23 1111.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

 

Přednosta:

doc. MUDr. Oliver Bulik, 
Ph.D.

532 232 494

Primář:

MUDr. Petr Pokorný

532 232 297

Vrchní sestra:

Marcela Dejmalová

532 232 499

 


Kontakt na nás

Sekretariát: Emilie Knotková 532 232 484

 

Evidence pacientů 532 232 331
E-mailová adresa:

 

O klinice

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie poskytuje specializovanou péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie.

Zaměřuje se především na traumatologii obličejového skeletu, orofaciální onkologii, léčbu čelistních anomálií a kolemčelistních zánětů.

Zajišťuje konziliární služby traumacentru FN Brno. Podílí se na pregraduální a postgraduální výuce zubních lékařů.

Je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro vzdělávání ve specializačním oboru orální a maxilofaciální chirurgie.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji