Menu
Česky English
532 23 1111

Urologická klinika


Přednosta:

doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU  

532 233 869

 

Zástupce přednosty pro LPP (primář) :

MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU    

532 232 307

Zástupce přednosty pro školství:

MUDr. Vítězslav Vít  

532 232 309

  

Vrchní sestra:

VS Petra Kucerova

Mgr. Petra Kučerová, MBA

532 232 308

Sekretariát:

Iveta Králíková

532 233 860

Fax:

532 232 306

 

 

O klinice

Urologická klinika je akreditovaným zařízením II. typu, poskytujícím komplexní diagnostiku, léčbu a sledování pro všechna urologická onemocnění dospělého věku. Nezajišťuje péči o dětské urologické pacienty a nevěnuje se problematice transplantace ledvin. 

Kromě standardní léčebné a diagnostické péče napříč spektrem urologických nemocí má formulovanou řadu specializovaných a superspecializovaných léčebných programů. Jedná se o tyto oblasti: 

 • Komplexní diagnostika a léčba karcinomu prostaty ve všech klinických stadiích (časná detekce, využití MR/UZ fúzní biopsie, operační léčba, aktivní sledování, hormonální terapie, léčba kastračně rezistentního onemocnění novými inhibitory androgenní signalizace a chemoterapií, prevence kostních příhod, paliativní péče), multioborová spolupráce s radiačními onkology v případě radioterapie, spolupráce s robotickým centrem MOÚ v případě robotické operace  

 • Komplexní diagnostika a léčba karcinomu močového měchýře (využití nových endoskopických zobrazovacích technologií PDD, NBI, endoskopická léčba včetně laserové ablace, jednorázová a opakovaná instilační léčba po endoskopickém odstranění nádoru, radikální operační léčba se zajištěním různých forem derivace moči), přísný režim sledování dle rizikových kategorií, paliativní péče, multioborová spolupráce (chemoterapie před a po radikální operaci, ošetření krvácení radiologickými intervenčními metodami, systémová léčba) 

 • Komplexní diagnostika a léčba nádorů ledvin a horních močových cest s preferencí minimálně invazivní operace (laparoskopická nefrektomie, laparoskopická resekce ledviny, laserová ablace nádorů vývodných cest močových), spolupráce s radiology v případě radiofrekvenční ablace malých nádorů  

 • Rekonstrukční operace horních a dolních cest močových se zaměřením na řešení iatrogenních lézí a posttraumatických stavů 

 • Komplexní diagnostika, léčba a sledování pacientů s urolitiázou (endoskopické metody léčby, mimotělní drcení, kombinované přístupy, laser, metabolické vyšetření, sledování a preventivní opatření ve speciální ambulanci), zázemí metabolické ambulance v případě diagnostikovaných metabolických poruch 

 • Odstranění nadledviny z důvodu nezhoubného i zhoubného onemocnění (laparoskopická adrenalektomie) 

 • Minimálně invazivní léčba zbytnění prostaty 

 • Léčba poruch erekce (farmakoterapie, injekční léčba)

 • Andrologie a infertilita (mikrochirurgická léčba varikokély, vazektomie, diagnostika a léčba mužské infertility ve spolupráci s Centrem asistované reprodukce)  

 • Sledování a léčba pacientů s neurogenními dysfunkcemi močového měchýře, zaměření na pacienty s roztroušenou sklerózou a traumatickými lézemi (spolupráce s Neurologickou klinikou a Spinální jednotkou), jsme jedním z center pro aplikaci botulotoxinu do stěny močového měchýře 

 • Implantace umělých svěračů močové trubice (viz Umělý močový svěrač) jako jedno ze dvou center v ČR 

 

Naše nadace 

Konto darů kliniky  - přes Ekonomický odbor FN Brno, popřípadě na č. účtu 70009-71234621/0710, VS: 3560


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová, MBA
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji