Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


 

Přednosta

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

532 232 504

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní 
péči:

MUDr. Vladimír Herout, MBA

532 232 571

Zástupce pro vědu a výzkum:

Doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.  

 

Zástupce přednosty pro školství:

Doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

532 233 230

Vrchní sestra:

Mgr. Dana Dvořáčková, MBA

532 232 553

Sekretariát:

Tichá Kateřina

532 232 554

Dokumentátoři:

Yvetta Hanušová

532 232 411

 

Klinika nemocí plicních a TBC poskytuje specializovanou péči pacientů se všemi druhy onemocnění plic a průdušek. 

Naleznete zde odborníky věnující se diagnostice a terapii astma bronchiale, chronické obstrukční plicní nemoci, intersticiálním plicním procesům a dalším onemocněním, jako je například hypoventilace při obezitě a chronické respirační selhání.

Nedílnou součástí kliniky je diagnostika a terapie nádorů plic, kterým je věnováno celé pneumoonkologické oddělení. 

Personál kliniky se také podílí na pregraduální i postgraduální výuce v rámci Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Z našeho pracoviště také vychází řada publikací ve vědeckých časopisech.

Děkujeme našim pacientů za jejich důvěru. Pokud budete mít dotazy, či se potřebujete objednat, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím mailu 

 

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Přednosta kliniky


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji