Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

 

Kontakty:

sekretariát:

Medková Kateřina

Tel: 532 23 2554

Fax: 532 23 2405

 

Klinika nemocí plicních a TBC poskytuje specializovanou péči pacientů se všemi druhy onemocnění plic a průdušek.

Naleznete zde odborníky věnující se diagnostice a terapii astma bronchiale, chronické obstrukční plicní nemoci, intersticiálním plicním procesům a dalším onemocněním, jako je například hypoventilace při obezitě a chronické respirační selhání.

Nedílnou součástí kliniky je diagnostika a terapie nádorů plic, kterým je věnováno celé pneumoonkologické oddělení.

Personál kliniky se také podílí na pregraduální i postgraduální výuce v rámci Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Z našeho pracoviště také vychází řada publikací ve vědeckých časopisech.

Děkujeme našim pacientů za jejich důvěru. Pokud budete mít dotazy, či se potřebujete objednat, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím mailu

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Přednosta kliniky


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji