Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


 

Přednosta

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

532 232 504

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní 
péči:

MUDr. Vladimír Herout

532 232 571

Zástupce pro vědu a výzkum:

MUDr. Kristián Brat, Ph.D.  

 

Zástupce přednosty pro školství:

Doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

532 233 230

Vrchní sestra:

Mgr. Dana Dvořáčková, MBA

532 232 553

Sekretariát:

Tichá Kateřina

532 232 554

Dokumentátoři:

Yvetta Hanušová

532 232 411

 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu plicních nemocí za hospitalizace i ambulantně.


Kromě léčebně preventivní péče je na klinice prováděna výuka posluchačů Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, zajišťuje měsíční výchovu lékařů před zkouškou z interního základu a předatestací z oboru pneumologie a ftizeologie.

Podílí se na pneumologických, onkologických a bronchologických vzdělávacích programech a výuce Institutu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Nedílnou součástí aktivit kliniky je vědeckovýzkumná, přednášková a publikační činnost.

Ta je zaměřena na kurativní, podpůrnou a paliativní léčbu nemocných s bronchogenním karcinomem, na problematiku postižení plic u imunokompromitovaných nemocných, na infekční postižení plic, na diagnostickou a léčebnou bronchoskopii.

 

Naše pracoviště je součástí Univerzitního onkologického centra (UOC).

Od roku 2004 je klinika držitelem Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2008.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji