Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Hospitalizace - dětský pacient

Dětská nemocnice na ul. Černopolní 9 v Brně je součástí Fakultní nemocnice Brno.

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

625 Brno

Tel. +420 532 23 1111

www.fnbrno.cz

 

 

Kam se máte před hospitalizací do Dětské nemocnice dostavit?

Pokud půjde Vaše dítě na hospitalizaci do Dětské nemocnice FN Brno, nechť se dostaví spolu se svým zákonným zástupcem do centrální evidence pacientů, která je umístěna v Teyschlově hale v přízemí Dětské nemocnice v Brně (Černopolní ul. 9, Brno, www.fnbrno.cz)

 

Centrální evidence pacientů v Dětské nemocnici

Centrální evidence pacientů zajišťuje v nepřetržitém provozu administrativní příjem a evidenci klientů/pacientů, jak v ambulantní části, tak i v části lůžkové. Jsou zde jednotlivé přepážky pro konkrétní ambulanci a pořadí klientů/pacientů je řízeno pomocí digitálního vyvolávacího systému. Pracoviště zajišťuje zástup zapokladnu mimo běžnou pracovní dobu (přijímá platby za vyšetření a vede seznam doprovodů pacientů/klientů a zajišťuje jim objednávání stravy).

Pracovní doba  nepřetržitý provoz

Kontakt:                       tel. 532 23 4314                                    fax: 532 23 4813

 

K hospitalizaci do Dětské nemocnice si prosím s sebou vezměte:

 • průkaz pojištěnce
 • pyžamo nebo domácí oděv (eventuálně župan)
 • domácí obuv
 • oblíbenou hračku
 • léky, které dítě užívá trvale
 • toaletní potřeby (zubní pasta, kartáček, hřeben)
 • školní pracovní sešity (v době školního roku)

 

Hlavní pokladna

Dětská nemocnice – Teyschlova hala, přízemí

Pracovní doba: 7.00 – 12.00 hod.  12.30 – 15.00 hod.

Tel.: 532 23 4313

 

Kam dám cennosti?

Nedávejte prosím dětemžádné cenné věci. Další speciální požadavky a informace Vám sdělí Váš ošetřující lékař případně dětská sestra. Zákonný zástupce zároveň při příchodu dítěte na oddělení podepíše seznam věcí, které jsou dítěti ponechány, a které odejmuty. FN Brno není odpovědná za případnou ztrátu.

 

Co se bude dít po příchodu na oddělení?

Uvědomujeme si, jak je mnohdy složitá léčba dětí a zejména jejich pobyt v nemocnici. Proto Vám vždy naše dětské sestry vyjdou maximálně vstříc, aby se Vaše dítě cítilo u nás co možná nejlépe.

 

 • představíme se dítěti a doprovodu (rodič/e, zákonný zástupce) a přivítáme je
 • převezmeme od doprovodu dokumentaci
 • ve spolupráci s doprovodem převlečeme dítě do ústavního nebo vlastního prádla, (tam, kde je to z hygienicko-epidemiologického hlediska možné), šaty a cennosti vrátíme doprovodu proti podpisu
 • seznámíme doprovod pacienta s domácím řádem a s právy pacientů
 • zajistíme identifikaci pacienta připevněním identifikačního náramku
 • provedeme kontrolu správnosti vyplnění tiskopisů, pokud byly již vyhotoveny v ambulanci příslušného oddělení + podpisy
 • při příjmu cizinců použijeme formuláře v adekvátním jazyce, využijeme služby tlumočníka, kterého si zajistil doprovod. Pracoviště tlumočníka zajišťuje na náklady pacienta
 • poučíme doprovod o zvyklostech oddělení (návštěvy, telefonní informace, co mohou rodiče dítěti přinést apod.)
 • zajistíme sesterskou anamnézu pohovorem s doprovodem
 • změříme fyziologické funkce, zaznamenáme váhu a výšku
 • u novorozenců a kojenců změříme obvod hlavy a hrudníku
 • provedeme hygienickou očistu a kontrolu stavu pokožky a vlasů
 • seznámíme dítě s prostorovým uspořádáním oddělení (WC, sprcha, herna, jídelna…) a poučíme dítě o dovolání sestry
 • uložíme dítě na lůžko, seznámíme ho s ostatními dětmi
 • zajistíme bezpečnost dítěte

 

Pobyt doprovodu s dítětem

O přijetí průvodce rozhoduje přijímající lékař, který zároveň určuje, zda je pobyt indikovaný (pobyt průvodce je vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nutný) nebo neindikovaný (pobyt na žádost průvodce, který je spojený s finanční úhradou bez ohledu na věk dítěte). Ve sporných případech rozhoduje primář nebo přednosta kliniky/oddělení.

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem je ři rozhodování, zda jde o hrazený pobyt průvodcem hospitalizovaného pacienta (neindikovaný) nebo hrazený pobyt pojišťovnou (indikovaný) přihlíženo zejména k tomu, zda jde o kojící matku, o průvodce, který má přispět k léčebnému efektu u pacienta – zacvičení pro určité procedury (péče o stomie, rehabilitace, mentálně postižený pacient, péče o diabetika, apod.).

Za rozhodnutí o důvodu přijetí průvodce odpovídá přijímající lékař.

 

Indikovaný pobyt

Pokud je pobyt průvodce nutný (indikovaný), hradí automaticky náklady související s pobytem příslušná zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěno doprovázené dítě, pouze u dětí mladších 6-ti let. Průvodce je přijímán a umísťován na základě kapacitních, prostorových a dalších technických možností nemocnice.

 

Neindikovaný pobyt

Jestliže pobyt není nutný (neindikovaný), hradí náklady pobytu vždy průvodce. Průvodce je přijímán a umísťován na základě kapacitních, prostorových a dalších technických možností nemocnice. Pobyt průvodce není dočasnou pracovní neschopností a průvodci ani nevzniká potřeba ošetřování.

 

Přítomnost zákonných zástupců nezletilého dítěte na operačním sále

Centrální operační sály Dětské nemocnice slouží všem operačním oborům v Dětské nemocnici: oční chirurgie, dětská ORL operativa, dětská ortopedie, traumatologie, dětská chirurgie všeobecná, břišní, hrudní, dětská urologie, neurochirurgie, plastická chirurgie, v případě potřeby i stomatochirurgie a popáleninová chirurgie. Centrální operační sály Dětské nemocnice současně patří do prostor se zvláštním hygienicko-protiepidemiologickým režimem. Při poskytování zdravotních služeb dětským pacientů se jejich práva a povinnosti a práva a povinnosti jejich zákonných zástupců řídí zákonem o zdravotních službách, který stanovuje povinnost řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Vnitřní řád umožňuje za současného dodržení právních předpisů omezení práv pacientů a zákonných zástupců, mj. i právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. V zákonných mezích tak upravuje uplatňování práv zákonných zástupců na nepřetržitou přítomnost při poskytování zdravotních služeb nezletilým dětem. FN Brno tak umožňuje zákonným zástupcům, aby své dítě při operačním zákroku doprovázeli do vchodu na tzv. předsálí, dále již rodiče nepokračují. Celé odůvodnění zde.

 

Informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte

Informace o zdravotním stavu poskytuje pouze zákonným zástupcům dítěte ošetřující lékař, vedoucí lékař oddělení. Ostatní zdravotničtí pracovníci mohou podat pouze obecné informace např. o náladě dítěte, jeho chování atp. Telefonické informace lze podávat pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Ubytování doprovodu

Ať se jedná o indikovaný nebo neindikovaný pobyt, záleží vždy na příslušné klinice/oddělení, zda má dostatečné kapacity pro ubytování.

Pokud není volná kapacita pro ubytování doprovodu přímo na medicínském útvaru, potom je doprovodu nabídnuto ubytování na ubytovně, která se nachází na ulici Černopolní 22a. Zde jsou k dispozici třílůžkové pokoje, společné WC, kuchyňka, pračka, TV. V rámci ubytovny je možné v omezeném počtu ubytovat i tatínky. Ubytování na ubytovně nelze dopředu rezervovat.

Cena ubytování v případě neindikovaného pobytu je dle platného ceníku FN Brno.

 

Kliniky a oddělení v Dětské nemocnici a ve FN Brno

Seznam klinik a oddělení  v Dětské nemocnici naleznete zde.

Abecední seznam všech klinik a oddělení FN Brno naleznete zde.

 

ZŠ a MŠ při FN Brno

V rámci areálu Dětské nemocnice je také Základní a Mateřská škola při FN Brno, které ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a dětskými sestrami zajišťují dle stavu pacienta plynulou školní či předškolní výuku. Více informací o ZŠ a MŠ při FN Brno naleznete zde.

 

Jsme na sociálních sítích

Pokud chcete dostávat aktuality z oblasti zdravotnictví a medicíny z FN Brno, zaklikněte si nás na sociálních sítích.

www.facebook.com/FNBrno

www.twitter.com/FNBrno

www.youtube.com/fnbrnovideo

www.instagram.com/fakultninemocnicebrno

 

 

Nemocniční listy FN Brno

Zajímáte se o dění ve zdravotnictví a medicíně? Chcete si přečíst aktuální dění ve FN Brno? Máte možnost si stáhnout či přímo číst poslední aktuální Nemocniční listy FN Brno. Odkaz je zde.

 

Možnost připojení na internet – wi-fi

Připojení: FNBrno Pacient

Pravidla FN Brno pro používání wi-fi jsou zde.

 

Služby v nemocnici

Family point – klíč od místnosti je dostupný na Centrální evidenci pacientů

 • zázemí pro maminky s kojenci
 • možnost ohřevu stravy

 

Kantýna vstupní hala

Otevírací doba

 • v pracovní dny 6.00–18.00 hodin
 • v sobotu a neděli  10.00–17.00 hodin

 

Knihy a časopisy – vstupní hala

Otevírací doba

 • v pracovní dny  7.00–15.00 hodin
 • v sobotu  8.00–16.00 hodin

 

Měnička  peněz – vstupní hala

 • mění peníze v hodnotě 50, 100, 500 a 1000 Kč na mince: z 60 % dvacetikoruny a ze 40 % desetikoruny.

 

 

 

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji