Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika infekčních chorob

Klinika infekčních chorob (dále jen KICH) zabezpečuje ambulantní a lůžkovou péči pro pacienty od 18 let v celém spektru infekčních nemocí, včetně tropických nemocí, mimo tuberkulózu a pohlavní nemoci.  Spádovou oblastí pracoviště je Jihomoravský kraj a v případě potřeby hospitalizujeme nemocné i z ostatních krajů. Součásti kliniky je Centrum pro léčbu HIV/AIDS a Centrum pro léčbu virové hepatitidy C přímo působícími virostatiky (DAA). Specializovaná ambulance poskytuje taktéž poradenství a očkování při výjezdech do ciziny. Lůžková část zahrnuje 3 standardní oddělení a jednotku intenzitní péče s možností umělé plicní ventilace a eliminačních metod (intermitentní dialýza, kontinuální venovenózní hemodialýza).

 

Přednosta Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 532 232 201
Primář MUDr. Radana Pařízková 532 232 277
Zástupce přednosty pro školství MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. 532 232 017
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. 532 232 185
Vrchní sestra Drahoslava Švábenská 532 232 264
Sekreteriát Kristýna Žaludová 532 232 265
Příjmová ambulance   532 232 269  
Objednávání pacientů   532 232 267 pouze v době 13:30 až 15:00

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:

příjmová ambulance: 532 232 269

Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, očkování po splenektomii, poradenství před cestou do zahraničí): 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:30 až 15:00 hod.)

HIV centrum: 532 233 879 nebo 532 232 017

Ambulantní doba:

příjmová ambulance: 24 hodin denně (15:30 – 7:45 hod. vyšetření lékařem sloužícím na oddělení)
specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji