Menu
Česky English
532 23 1111

Edukační materiály pro závislé

Doporučené postupy při řešení závislosti klientů na alkoholu, tabáku, užívání jiných návykových látek a závislosti na gamblingu.

 

A/ Závislost na alkoholu, užívání jiných návykových látek a závislost na gamblingu

1. Informace o specializovaných ambulancích pro léčbu závislostí:

 • FN Brno - AT ambulance v rámci Psychiatrické kliniky

http://www.fnbrno.cz/pk

 • ČR

http://www.reknidrogamne.cz/cs/instituce-alko

http://www.reknidrogamne.cz/cs/instituce-instituce

 

2. Edukační materiál na webových stránkách

 

3. Propagační materiály dostupné na specializovaných ambulancích PK FN Brno

 • „AA jako zdroj informací pro zdravotníky“
 • „Sdělení člověku, který může být alkoholikem“
 • „AA pro ženu“
 • „Je společenství alkoholiků pro Vás – dvanáct otázek, na které můžete odpovědět pouze Vy“

 

B/ Závislost na tabáku

1. Informace o specializovaných ambulancích pro léčbu závislost na tabáku :

 • FN Brno - Centrum pro léčbu závislosti na tabáku

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/centrum-pro-lecbu-zavislosti-na-tabaku/t4777

 • ČR

http://www.vzp.cz/klienti/smluvni-zdravotnicka-zarizeni-a-specializovana-centra/centra-lecby-zavislosti-na-tabaku

 

2. VIS - db 11. NLZP- Standardy v oš. péči

 • SOP 01/006 Pracovní postup pro léčbu závislosti na tabáku
 • Úloha sestry při odvykání kouření

 

3. Edukační materiál na webových stránkách

   

4. Propagační materiály dostupné na ambulancích KNPT FN Brno

 • "Jak mopoci vašim pacientům přestat kouřit – 3 P“
 • „Jak přestat kouřit“
 • „Proč přestat kouřit“
 • „Duševní zdraví a kouření“
 • „Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s Vámi
 • „Zlom v léčbě závislosti na nikotinu“
 • „Operace – příležitost přestat kouřit“
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji