Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 17. 2. 2018 platí ve FN Brno kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Edukační materiály pro závislé

Doporučené postupy při řešení závislosti klientů na alkoholu, tabáku, užívání jiných návykových látek a závislosti na gamblingu.

 

A/ Závislost na alkoholu, užívání jiných návykových látek a závislost na gamblingu

1. Informace o specializovaných ambulancích pro léčbu závislostí:

 • FN Brno - AT ambulance v rámci Psychiatrické kliniky

http://www.fnbrno.cz/pk

 • ČR

http://www.reknidrogamne.cz/cs/instituce-alko

http://www.reknidrogamne.cz/cs/instituce-instituce

 

2. Edukační materiál na webových stránkách

 

3. Propagační materiály dostupné na specializovaných ambulancích PK FN Brno

 • „AA jako zdroj informací pro zdravotníky“
 • „Sdělení člověku, který může být alkoholikem“
 • „AA pro ženu“
 • „Je společenství alkoholiků pro Vás – dvanáct otázek, na které můžete odpovědět pouze Vy“

 

B/ Závislost na tabáku

1. Informace o specializovaných ambulancích pro léčbu závislost na tabáku :

 • FN Brno - Centrum pro léčbu závislosti na tabáku

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/centrum-pro-lecbu-zavislosti-na-tabaku/t4777

 • ČR

http://www.vzp.cz/klienti/smluvni-zdravotnicka-zarizeni-a-specializovana-centra/centra-lecby-zavislosti-na-tabaku

 

2. VIS - db 11. NLZP- Standardy v oš. péči

 • SOP 01/006 Pracovní postup pro léčbu závislosti na tabáku
 • Úloha sestry při odvykání kouření

 

3. Edukační materiál na webových stránkách

   

4. Propagační materiály dostupné na ambulancích KNPT FN Brno

 • "Jak mopoci vašim pacientům přestat kouřit – 3 P“
 • „Jak přestat kouřit“
 • „Proč přestat kouřit“
 • „Duševní zdraví a kouření“
 • „Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s Vámi
 • „Zlom v léčbě závislosti na nikotinu“
 • „Operace – příležitost přestat kouřit“
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji