Menu
Česky English
532 23 1111

Konziliární tým podpůrný a paliativní Dětské nemocnice FN Brno (KTPP)

Náplň činnosti paliativního týmu

Stále jsou mezi námi děti s nevyléčitelnými a život ohrožujícími nebo limitujícími onemocněními. Náš Konziliární tým podpůrný a paliativní (KTPP) se skládá ze specialistů jednotlivých odborností a profesí, kteří umí vnímat pacienta nejen jako množinu jednotlivých diagnóz, ale jako dítě trpící mnoha vzájemně se ovlivňujícími bolestmi v oblasti tělesné, duševní, sociální i duchovní.

Současně máme na zřeteli i pacientovy nejbližší, protože nemoc vždycky zasahuje celou rodinu.  Kromě medicínské stránky zajišťujeme i psychosociální péči, zdravotně-sociální poradenství, spirituální podporu, a v neposlední řadě navázání na zdravotnické a pomáhající organizace v místě bydliště, aby maximum péče mohlo probíhat v bezpečí domova.

Díky všem profesím v týmu zastoupeným se nám daří tyto komplexní služby zajišťovat a žádná rodina nemusí zůstat na to, co je čeká, sama. Je důležité, aby tato komplexní péče byla indikována zavčas, co nejdříve po stanovení závažné diagnózy, aby byla co nejefektivnější.

Zkrátka přechod do paliativní péče není ostrý předěl v léčbě pacienta a s její pomocí nemusí být závažná diagnóza nezvládnutelnou katastrofou. Naším cílem je poskytnout nemocným dětem a jejich blízkým komplexní a na míru vytvořenou podporu, tak aby mohli co nejlépe prožít čas, kterým je jim společně dopřán.

Dětská paliativní péče není o umírání, ale je o kvalitě života v každém jeho okamžiku.


Poslání týmu

Paliativní (podpůrný) tým Dětské nemocnice FN Brno poskytuje koordinovanou a komplexní mezioborovou ambulantní i lůžkovou péči o dětské pacienty se život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, u nichž je paliativní péče indikována.


 

Nadace rodiny Vlčkových

V březnu 2023 byl Konziliární tým podpůrný a paliativní podpořen v rámci grantové výzvy „Bez vás by to nešlo“ realizovaný Nadací rodiny Vlčkových, zaměřené na profesní podporu týmů pečujících o vážně nemocné děti a zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb.

Podpořený projekt nese název: "Zvýšení dostupnosti paliativní péče a rozvoj multioborového týmu v dětské nemocnici FN Brno poskytujícího komplexní péči včetně paliativní“.  

 

Projekt bude probíhat 04/2023–03/2025. 

Podpora se týká oblastí:

  • vzdělávání,
  • supervizní péče o tým,
  • personální zajištění týmu. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji