Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Koronavirus: TESTOVÁNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM *** Platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také VSTUPY DO AREÁLŮ jsou omezeny

Oddělení lékařské genetiky


Kontakt:

Ambulance OLG:

532 234 489/490

 

 

Sekretariát:

Barbora Bořecká

532 234 298

 

Vedení pracoviště

Primářka:

MUDr. Renata 
Gaillyová, Ph.D.

532234296

Zástupce primářky:

MUDr. Jana Šoukalová

532234249

 

Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno je komplexní genetické pracoviště, které patří k největším pracovištím svého druhu v České republice.

Provádí genetické konzultace a zajišťuje vysoce specializovaná laboratorní vyšetření (cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická). Věnuje se diagnostice dospělých i dětí a žen v období těhotenství a zaměřuje se na prevenci dědičných vzácných onemocnění (např. vrozené a získané chromosomové aberace, vrozené vývojové vady a monogenně podmíněná onemocnění).

Z onkologických onemocnění se specializuje především na genetické poradenství v rodinách s podezřením na dědičná nádorová onemocnění. Provádí i testy na určení otcovství a příbuznosti. 

Část zdravotnická sestává z Oddělení lékařské genetiky (část ambulantní). Část laboratorní je v rámci FN Brno organizačně začleněna pod Centrum molekulární biologie a genetiky (CMBG FN Brno) a tvoří ji:

 

  • Sekce cytogenomiky – Pracovní skupina klinické cytogenomiky (dříve cytogenetické laboratoře OLG)

    • Laboratoř klinické cytogenetiky

    • Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky

Vedoucí:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

532234745

  • Sekce screeningu genetických onemocnění (dříve Laboratoř molekulární diagnostiky OLG

Vedoucí:

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

532234715

532234718

Vedoucí laborantka:

Bc. Renata Spěšná

532234572

532234716

Laboratoře OLG FN Brno jsou akreditovany ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete zde


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji