Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Oddělení lékařské genetiky


Kontakt:

Ambulance OLG:

532 234 489/490

 

 

Sekretariát:

Barbora Bořecká

532 234 298

 

Vedení pracoviště

Primářka:

MUDr. Renata 
Gaillyová, Ph.D.

532234296

Zástupce primářky:

MUDr. Jana Šoukalová

532234249

Vedoucí laboratoří:

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

532234715

532234718

Zástupce vedoucího laboratoří pro cytogenetiku:

 

 

 

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

532234745

Vedoucí laborantka:

Bc. Renata Spěšná

532234572

532234716

 

Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno je komplexní genetické pracoviště, které patří k největším pracovištím svého druhu v České republice.

Provádí genetické konzultace a vysoce specializovaná laboratorní vyšetření (cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická). Věnuje se diagnostice dospělých i dětí a žen v období těhotenství a zaměřuje se na prevenci dědičných vzácných onemocnění (např. vrozené a získané chromosomové aberace, vrozené vývojové vady a monogenně podmíněná onemocnění).

Z onkologických onemocnění se specializuje především na genetické poradenství v rodinách s podezřením na dědičná nádorová onemocnění. Provádí i testy na určení otcovství a příbuznosti. 

 

 

Oddělení je členěno na:

Ambulantní část

Laboratorní část

 

Naše pracoviště je držitelem certifikátu ISO 9001: 2008.Laboratoře OLG FN Brno jsou akreditovany ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji