Menu
Česky English
532 23 1111

Psychiatrická klinika

PK_celkový

 

VIZE

Psychiatrická klinika PK FN Brno a MU je moderní diagnostické, léčebné, výukové a výzkumné centrum, které lidé volí preferenčně pro svoji léčbu. Pro odborníky je vysněným místem k profesionálnímu růstu.

 

 

MISE

Psychiatrická klinika PK FN Brno a MU je tu pro lidi trpícím duševní poruchou, lidi s psychickými problémy, lidi procházejícími životní krizí i pro lidi, kteří se o své duševní zdraví obávají nebo je chtějí chránit. Stará se o nejsložitější případy stejně jako o případy standardní.  Vzdělává studenty medicíny a nelékařských zdravotnických oborů, připravuje lékaře, psychology a sestry ke specializačním zkouškám v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie a příbuzných oborech. Přináší nové metody z výzkumu do běžné praxe. Je aktivní v oblasti výzkumu a prezentace jeho výsledků. Je konzultantem společenských témat souvisejícím s duševním zdravím. Organizuje odborná setkání.

 

 

 


 

Přednosta:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

 

Sekretariát přednosty: 

Jana Pazderová

532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

532 232 229

Zástupce přednosty PK pro LPP MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. 532 232 301

Sekretariát primáře:

Hana Doušková

532 232 059

Dokumentátorka:

Zdeňka Katolická

532 232 346

Vedoucí NLZP: Bc. Marie Malinová 532 232 303

 

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické.

Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku.

Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči.

Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.

 

Aktuální informace o Psychiatrické klinice FN Brno naleznete také na:

http://psychiatrie.med.muni.cz


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji