Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny

Kontakty

 

Vedoucí PhDr. Silvie Hodová 532 232 124
    774 413 771  
Sekretariát Naďa Loyová 532 233 769

 

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny je samostatným nelůžkovým útvarem, jehož hlavní činností je specifická prevence se zaměřením na konkrétní rizika v problematice ochrany zdraví.

Oddělení kontroly infekcíanemocniční hygieny zajišťuje preventivní hygienicko – epidemiologický dozor na klinikách a odděleních a nemedicínských útvarech FN Brno. Provádí odběry vzorků a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozu nemocnice, vytváří “Dezinfekční program” závazný pro FN Brno.

Sleduje riziková pracoviště a vypracovává návrhy kategorizací prací podle míry rizikových faktorů. Ve spolupráci se smluvními lékaři pracovnělékařských služeb koordinuje zvláštní očkování zaměstnanců a cytogenetická vyšetření.

V problematice infekcí spojených se zdravotní péčí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny zajišťuje metodické a technické podmínky pro systém prevence nemocničních nákaz. Podporuje vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance.

Od roku 2007 je Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny držitelem certifikátu Systému řízení kvality ISO 9001:2015 pro oblast preventivní hygienicko-epidemiologické činnosti, intervenčního hygienicko-protiepidemického dozoru a metodické činnosti.


Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon E

Telefon:

532 233 769, 532 232 779
COVID-19 pohotovostní infolinka pouze pro potřeby FN Brno v sobotu, neděli a státní svátek je 775 851 792.

E-mail:

Ambulantní doba:

po-pá 6:30-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji