Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení klinické biochemie

 

Přednosta ÚLM:

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. 

532 236 941 

Vedoucí ÚLM-OKB:

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

532 233 948

Zástupce vedoucího ÚLM-OKB:

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. 

532 236 941

Vedoucí laborant ÚLM:

Martina Kvěchová 

532 233 054

Úsekový laborant ÚLM-OKB:

Martina Šikulová

532 233 168       

Sekretariát:

Michaela Gregorovičová

532 233 151

 

Oddělení klinické biochemie (s detašovaným pracovištěm v Porodnici, Obilní trh) zajišťuje komplexní analytickou, klinickou, edukační a výzkumnou činnost vyplývající z koncepce oboru. OKB je spolu s Oddělením klinické mikrobiologie a imunologie součástí víceoborového Ústavu laboratorní medicíny FN Brno, který vznikl v roce 2021. 
OKB provádí veškerá rutinní, speciální a statimová biochemická vyšetření pro potřeby klinik a oddělení FN Brno a i pro ostatní zdravotnická zařízení mimo FN Brno v rámci jihomoravského regionu. 
OKB poskytuje konzultační a konziliární činnost v rámci diferenciální diagnostiky, interpretace laboratorních nálezů a optimalizace diagnostických a léčebných postupů. Podílí se na provozu ambulance pro metabolické poruchy, která je zaměřena hlavně na poruchy metabolizmu lipidů a spolupracuje s Národním centrem pro diagnostiku a léčbu familiární hypercholesterolémie a je také součástí centra ve FN Brno, kde lze indikovat biologickou léčbu hypercholesterolémie pomocí inhibitorů PCSK9. 
Pracoviště úzce spolupracuje s řadou jiných medicínských oborů, je výukovou základnou pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů, podílí se na výuce posluchačů LF MU v Brně a výzkumu v rámci grantových projektů. 

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji