Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pediatrická klinika

 

Telefon na spojovatelku: 532 231 111

 

Přednosta:

Prof. MUDr. Zdeněk 
Doležel, CSc.

532 234 460

Zástupce přednosty pro LPP pro organizaci, řízení a všeob.pediatrii

MUDr. František 
Jimramovský, MHA

532 234 818

Zástupce přednosty pro LPP pro gastroenterologii

MUDr. Milan
Bajer, Ph.D.

532 234 995

Zástupce přednosty pro LPP pro Dětské kožní oddělení

MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

532 234 527

Zástupce přednosty pro LPP pro Dětské kardiologické oddělení

  MUDr. Pavel Vít

532 234 480

Zástupce přednosty pro LPP pro Specializované ambulantní úseky

MUDr. Dalibor Klusáček

532 234 547

Vrchní sestra

Marie Peková

532 234 461

Kontakt na nás

Sekretariát

Libuše Darmovzalová

Veronika Bradáčková

532 234 226

 

Informace o nás:

Pediatrická klinika poskytuje komplexní péči všem dětem od novorozeneckého věku až do 19 let v lůžkové části i ve specializovaných ambulancích.

K dispozici jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v neonatologii, dětské alergo-imunologii, diabetologii, endokrinologii, kardiologii, gastroenterologii, nefrologii, revmatologii, pneumologii, vrozených poruchách metabolizmu.  

V rámci kliniky je i Dětské kožní oddělení se specializovanou lůžkovou částí. Úzce spolupracuje i s dalšími klinikami a odděleními Dětské nemocnice. Zároveň je výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduálním studium.


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji