Menu
Česky English
532 23 1111

Pediatrická klinika


 

Telefon na spojovatelku: 532 231 111

 

Přednosta:

doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

532 234 460

   

Zástupce přednosty pro LPP

MUDr. František 
Jimramovský, MHA

532 234 818

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

532 234 995

Zástupce přednosty školství

doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

532 234 962

Ordinář pro dětskou gastroenterologii doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. 532 234 460  

Ordinář pro Dětské kardiologické oddělení

MUDr. Pavel Vít

532 234 480

Ordinář pro dětské kožní oddělení

MUDr. Blanka Pinková, Ph.D.

532 234 639,536

Vedoucí lékař všeobecných pediatrických ambulancí

MUDr. Klára Hájková

532 234 463

Ordinář pro specializované ambulantní provozy MUDr. Jakub Pecl, MBA 532 234 948
Vrchní sestra Bc. Dana Vítková 532 234 461

Kontakt na nás

Sekretariát

Veronika Bradáčková

532 234 226

  Petra Pavliňáková  532 534 462

 

Informace o nás:

Pediatrická klinika poskytuje komplexní péči všem dětem od novorozeneckého věku až do 19 let v lůžkové části i ve specializovaných ambulancích.

K dispozici jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v neonatologii, dětské alergo-imunologii, diabetologii, endokrinologii, kardiologii, gastroenterologii, nefrologii, revmatologii, pneumologii, vrozených poruchách metabolizmu.  

V rámci kliniky je i Dětské kožní oddělení se specializovanou lůžkovou částí. Úzce spolupracuje i s dalšími klinikami a odděleními Dětské nemocnice. Zároveň je výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduálním studium.


Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji