Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení klinické psychologie

 

Vedoucí klinický psycholog:

PhDr. Věra Čoupková

532 232 371 

 

Sekretariát:  Petra Novotná 532 232 433

Umístění vedení OKLP: pracoviště Bohunice, Pavilon C, přízemí.

Zástupce vedoucí OKLP:

Mgr. Petra Bučková

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. 

pro školství

zástupce pro vědu a výzkum 

 

Informace o nás:

Oddělení klinické psychologie FN Brno se nachází v areálu Bohunice a zajišťuje klinicko-psychologickou péči zejména pro tělesně nemocné hospitalizované pacienty, kteří jsou v rámci nemocnice léčeni nebo se po vyléčení stávají ambulantními pacienty nemocnice. 

FN Brno tvoří přes padesát klinik a oddělení. Klinicko-psychologickou péči tělesně nemocným pacientům poskytují psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové na třinácti z nich, zde jsou součástí multidisciplinárních týmů. Na ostatních klinikách a odděleních je pacientům péče poskytována konziliárně jako vyžádaná péče lékařů.

Klinicko-psychologickou péči duševně nemocným pacientům poskytují kliničtí psychologové v rámci Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU, pacientům se sexuologickými potížemi kliničtí psychologové v rámci Sexuologického oddělení FN Brno.

Kliničtí psychologové svoji péči poskytují především formou krizové intervence, klinicko-psychologické podpory pacientů během hospitalizace, psychoterapeutické péče a paliativní péče. Dále provádějí klinicko-psychologická vyšetření (např. komplexní neuropsychologická vyšetření; vyšetření předtransplantační apod.).

Klinicko-psychologická péče probíhá především formou osobních setkání pacienta s klinickým psychologem; k péči je možné se souhlasem pacienta přizvat jeho rodinné příslušníky. Dále formou kolektivní při různých edukacích v rámci zdravotního stavu či onemocnění. Výjimečně také formou skupinovou, kdy se více pacientů, např. se stejnými obtížemi či se stejnou diagnózou, setkává v pravidelných intervalech.

Pro studenty oboru psychologie vysokých škol a pro absolventy, kolegy zařazené do specializační přípravy v oboru klinická psychologie, Oddělení klinické psychologie FN Brno poskytuje týdenní a nebo dlouhodobé stáže v rámci oboru.

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji