Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení klinické psychologie

 

Vedoucí klinický psycholog:

PhDr. Věra Čoupková

532 232 757

532 232 371 

Asistentka - sekretářka:  Lenka Šlechtická  532 232 433

pracoviště Bohunice, Pavilon G, 5. patro.

 

Zástupce vedoucí OKLP:
pro školství  Mgr. Petra Bučková 532 238 292
zástupce pro vědu a výzkum  Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.  532 231 307

 

Informace o nás:

Oddělení klinické psychologie FN Brno se nachází v areálu Bohunice a zajišťuje klinicko-psychologickou péči zejména pro tělesně nemocné hospitalizované pacienty, kteří jsou v rámci nemocnice léčeni nebo se po vyléčení stávají ambulantními pacienty nemocnice. 

FN Brno tvoří přes padesát klinik a oddělení. Klinicko-psychologickou péči tělesně nemocným pacientům poskytují psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové jsou součástí multidisciplinárních týmů. Na ostatních klinikách a odděleních je pacientům péče poskytována konziliárně jako vyžádaná péče lékařů.

Klinicko-psychologickou péči duševně nemocným pacientům poskytují kliničtí psychologové v rámci Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU, pacientům se sexuologickými potížemi kliničtí psychologové v rámci Sexuologického oddělení FN Brno.

Kliničtí psychologové svoji péči poskytují především formou krizové intervence, klinicko-psychologické podpory pacientů během hospitalizace, psychoterapeutické péče a paliativní péče. Dále provádějí klinicko-psychologická vyšetření (např. komplexní neuropsychologická vyšetření; vyšetření předtransplantační apod.).

Klinicko-psychologická péče probíhá především formou osobních setkání pacienta s klinickým psychologem; k péči je možné se souhlasem pacienta přizvat jeho rodinné příslušníky. Dále formou kolektivní při různých edukacích v rámci zdravotního stavu či onemocnění. Výjimečně také formou skupinovou, kdy se více pacientů, např. se stejnými obtížemi či se stejnou diagnózou, setkává v pravidelných intervalech.

Pro studenty oboru psychologie vysokých škol a pro absolventy, kolegy zařazené do specializační přípravy v oboru klinická psychologie, Oddělení klinické psychologie FN Brno poskytuje týdenní a nebo dlouhodobé stáže v rámci oboru.

 

 

CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE FN Brno

Od 1. 9. 2021 bude pro pacienty k dispozici v pavilonu G, 5. patro. 

Cílem centra je propojení jednotlivých odborností do jednoho léčebného programu podle multidisciplinárního a multimediálního přístupu.

CPP je složeno z:

          OKLP/Oddělení klinických psychologů/

          OLB /Oddělení léčby bolesti/

          psychiatra 

          fyzioterapeutů

 

Doporučení k vyšetření pacienta v CPP bude probíhat formou žádanek od lékařů FN Brno či žádankou v AMISu s poznámkou CPP.

 

 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O PACIENTY S POSTCOVIDOVÝM SYNDROMEM ZE STRANY OKLP

Oddělení klinické psychologie FN Brno (OKLP) přichází od 1.9.2021 s nabídkou klinicko-psychologické péče o pacienty FN Brno s postcovidovým syndromem. Spolupráce bude probíhat několika formami – vyšetření kognitivních funkcí s následnou možností skupinové neurokognitivní rehabilitace, skupinová psychoterapeutická péče, individuální krizová intervence.

Předpoklady pro spolupráci:

  • pacienti po předchozí hospitalizaci s COVID pneumonií ve FN Brno, u kterých přetrvávají psychické potíže déle než 12 týdnů po prodělaném onemocnění

  • poruchy nálady a závažné reakce na prodělaný stres, potíže se spánkem, potíže s pamětí a koncentrací, zpomalené psychomotorické tempo

Zprostředkování spolupráce:

  • pro efektivitu spolupráce prosíme o bližší specifikaci pacientových obtíží od ošetřujícího lékaře lékař vypíše požadavek do systému AMIS na Oddělení klinické psychologie (OKLP) s uvedením zkratky COV

  • pacienti se posléze budou individuálně objednávat na tel. čísle 532 232 522 nebo 532 233 180 v časech od 14:00 do 15:30 nebo sekretariátě CPP 532 232 433.

 

Za tým OKLP FN Brno

PhDr. Věra Čoupková

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji