Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení klinické psychologie

 

Vedoucí klinický psycholog:

PhDr. Hana 
Neudertová, Ph.D.  

532 232 731

 

Specializace: psychologická péče v chirurgických oborech,
chronická bolest, psychosomatická péče.

 

Umístění ambulance: budova C, 1. NP,
Oddělení klinické psychologie
 
Umístění na klinice: Chirurgická klinika,
Centrum léčby bolesti, Gynekologicko-porodnická klinika
 

Zástupce vedoucí OKLP:

PhDr. Věra 
Čoupková

532 232 757

 

Specializace: psychologická péče o děti a dospělé
v ortopedii, psychosomatická péče.

 

Umístění ambulance: budova L, 8. NP,
Ortopedická klinika, Umístění na klinice: Ortopedická klinika

Sekretariát:

Lenka Šlechtická

532 232 433

 

Informace o nás:

Oddělení klinické psychologie PMDV zajišťuje léčebnou a preventivní péči pro lůžkové a ambulantní pacienty, kteří jsou vedeni v rámci FN Brno pro poskytování léčebné a preventivní péče a vznikla u nich indikace psychologické intervence (diagnostická, terapeutická, krizová). Psychologická péče je poskytována v rámci somatických klinik a konziliárně na PMDV.

OKLP rovněž zajišťuje ve spolupráci se sdružením Cerebrum při Katedře psychologie na FF MU neurokognitivní trénink pro hospitalizované a ambulantní pacienty.

Mezi prováděné výkony patří psychodiagnostika, krizové intervence, psychologická podpora pacientů během hospitalizace, psychoterapie a následná ambulantní péče. Péče je poskytována v plném rozsahu koncepce oboru. Naším záměrem je zlepšování psychosomatické péče na somatických klinikách a odděleních PMDV FN Brno-Bohunice.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji