Menu
Česky English
532 23 1111

Probíhající klinická hodnocení

Bližší informace o klinických hodnocení jsou veřejně dostupné na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz (Klinická hodnocení léčiv, Přehled povolených klinických hodnocení).

"An Open Label Extension Study Evaluating the Safety of Long Term Dosing of Romiplostim in Thrombocytopenic Subjects with Myelodysplastic Syndromes (MDS)."
Číslo protokolu: 20060197
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
“SIOP EPENDYMOMA II - An International Multi Centre Clinical Program for the diagnosis and treatment of children, adolescents and young adults with Ependymoma”
Číslo protokolu: ET-13-002
Druh hodnocení: Nekomerční/akademická - interní
Kategorie: Ostatní
Pracoviště: Klinika dětské onkologie
Zkoušející: prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D.
„PROSPEKTIVNÍ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST TŘÍ RŮZNÝCH DÁVEK PŘÍPRAVKU NEWGAM U PACIENTŮ S CHRONICKOU ZÁNĚTLIVOU DEMYELINIZAČNÍ POLY(RADIKULO)NEUROPATIÍ“
Číslo protokolu: NGAM-08 (ProCID)
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Neurologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc.
„Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná adaptivní studie hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a invazivní hemodynamiku vzestupné dávky TRV120027 u pacientů se stabilizovaným srdečním selháním”
Číslo protokolu: CP120027.2001
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní kardiologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc.
„Treatment of metastatic renal cell carcinoma using interleukin-12 secreting dendritic cells. Phase I/II clinical trial“
Číslo protokolu: RCC-DC-2011
Druh hodnocení: Nekomerční/akademická - externí
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Urologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Pacík Dalibor, CSc.
24 měsíční prospektivní, multicentrická, neintervenční studie ke zhodnocení účinnosti přípravku Elocta ve srovnání s přípravky s konvenčním faktorem v profylaktické léčbě pacientů s hemofilií A (A-SURE).
Číslo protokolu: A-SURE
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Neintervenční / observační studie
Pracoviště: Oddělení dětské hematologie a biochemie
Zkoušející: MUDr. Blatný Jan, Ph.D.
A 2-year, multicenter, double-masked, randomized, parallel study of the safety of LUMIGAN® 0.1 mg/mL compared with LUMIGAN® 0.3 mg/mL in patients with glaucoma or ocular hypertension
Číslo protokolu: 192024-054
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Oční klinika
Zkoušející: MUDr. Vysloužilová Daniela, Ph.D.
A Clinical Outcomes Study to Compare the Incidence of Major Adverse Cardiovascular Events in Subject Presenting with Acute Coronary Syndrome Treated with Losmapimod Compared to Placebo (PM1116197)
Číslo protokolu: PM1116197
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní kardiologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc.
A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter study to assess the efficacy and safety of omecamtiv mecarbil on Mortality and Morbidity in subjects with chronic heart failure with reduced ejection fraction (GALACTIC-HF)
Číslo protokolu: 20110203
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní kardiologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc.
A PHASE 3B/4 RANDOMIZED DOUBLE BLIND PLACEBO CONTROLLED STUDY OF METHOTREXATE (MTX) WITHDRAWAL IN SUBJECTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) TREATED WITH TOFACITINIB 11MG MODIFIED RELEASE (MR) FORMULATION
Číslo protokolu: A3921192
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: MUDr. Fojtík Zdeněk, Ph.D.
A Phase III, open label, multi-centre, randomized controlled trial of international study groups. Ewing 2008.
Číslo protokolu: EWING 2008
Druh hodnocení: Nekomerční/akademická - externí
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Klinika dětské onkologie
Zkoušející: MUDr. Múdry Peter, Ph.D.
A Prospective, Randomized, Open-Label, Blinded Endpoint Evaluation (PROBE) Parallel Group Study Comparing Edoxaban vs. VKA in Subjects Undergoing Catheter Ablation of Non-valvular Atrial Fibrillation (ELIMINATE-AF)
Číslo protokolu: DSE-EDO-01-16-EU
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní kardiologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc.
« Předchozí 1 2 3 4 14 27 40 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji