Menu
Česky English
532 23 1111

Granty a výzkumné projekty řešené v posledních 5 letech

Výsledky vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Brno jsou veřejně dostupné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Kinematické a kinetické parametry dolních končetin a trupu u chorob kyčelního kloubu v troj-dimenzionální optické analýze
Číslo grantu: NT11135-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Klinika dětské chirurgie¸ ortopedie a traumatologie
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Jan Poul, CSc.
Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR
Číslo grantu: NT11299-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: VFN v Praze
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Protinádorová terapie - vakcinace dendritickými buňkami u pacientů s metastázujícím renálním karcinomem. Klinická studie fáze II.
Číslo grantu: NT11137-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Urologická klinika
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Předoperační embolizace portální žíly látkou PHEMA u nemocných před rozsáhlou hepatektomií .
Číslo grantu: NT11273-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny
Nositel grantu: IKEM
Hlavní řešitel za FN Brno: prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., MBA
Úloha nekanonické Wnt signalizace v molekulární patogenezi chronické lymfocytární leukémie
Číslo grantu: NT11217-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
Číslo grantu: NT11124-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 14.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku: longitudinální studie
Číslo grantu: GAP407/11/2421
Typ grantu: GAČR
Zahájení: 1.1.2011, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Klinika dětské onkologie
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Tomáš Kepák
Užitečnost a nebezpečí ionizujícího záření
Číslo grantu: 1/10
Typ grantu: IGF
Zahájení: 1.1.2011, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Mgr. Marek Buček
Difúzní velkobuněčný a folikulární lymfom - analýza vlivu prognostických faktorů a léčebných postupů na osud nemocných; lymfomový projekt České republiky
Číslo grantu: NT12193-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: VFN v Praze
Hlavní řešitel za FN Brno: Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Implementace mezinárodního klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče
Číslo grantu: NT12078-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Útvar nelékařské péče
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Mgr. Erna Mičudová
Komplexní analýza významu a patogeneze extramedulárního relapsu u pacientů s mnohočetným myelomem
Číslo grantu: NT12130-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Prevence a léčba praktické slepoty u dětí s komplikovanými dioptrickými vadami moderní refrakční chirurgií
Číslo grantu: NT12110-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Dětská oční klinika
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
« Předchozí 1 2 3 4 7 14 20 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji