Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Granty a výzkumné projekty řešené v posledních 5 letech

Výsledky vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Brno jsou veřejně dostupné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty
Číslo grantu: NT11128-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Kinematické a kinetické parametry dolních končetin a trupu u chorob kyčelního kloubu v troj-dimenzionální optické analýze
Číslo grantu: NT11135-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Klinika dětské chirurgie¸ ortopedie a traumatologie
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Jan Poul, CSc.
Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR
Číslo grantu: NT11299-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: VFN v Praze
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení
Číslo grantu: NT11092-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Neurochirurgická klinika
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Protinádorová terapie - vakcinace dendritickými buňkami u pacientů s metastázujícím renálním karcinomem. Klinická studie fáze II.
Číslo grantu: NT11137-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Urologická klinika
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Předoperační embolizace portální žíly látkou PHEMA u nemocných před rozsáhlou hepatektomií .
Číslo grantu: NT11273-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny
Nositel grantu: IKEM
Hlavní řešitel za FN Brno: prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., MBA
Syndrom akutní respirační tísně mimoplicního původu – additivní účinek pronační polohy a vysokofrekvenční oscilace
Číslo grantu: NT11100-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: Doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Číslo grantu: NT11154-4
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Úloha nekanonické Wnt signalizace v molekulární patogenezi chronické lymfocytární leukémie
Číslo grantu: NT11217-5
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.12.2014
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Nositel grantu: MU
Hlavní řešitel za FN Brno: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
Číslo grantu: NT11124-6
Typ grantu: IGA
Zahájení: 14.9.2010, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku: longitudinální studie
Číslo grantu: GAP407/11/2421
Typ grantu: GAČR
Zahájení: 1.1.2011, ukončení: 31.12.2015
Pracoviště: Klinika dětské onkologie
Nositel grantu: FN Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. Tomáš Kepák
Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní
Číslo grantu: NT11396-3
Typ grantu: IGA
Zahájení: 1.1.2011, ukončení: 31.12.2013
Pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Nositel grantu: VFÚ Brno
Hlavní řešitel za FN Brno: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.
« Předchozí 1 2 3 4 6 11 16 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji