Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení DRG

Oddělení DRG vzniklo v roce 2012. Organizačně je začleněno pod Ekonomický odbor FN Brno. Jeho úkolem je trvalé zlepšování systému efektivního řízení nákladů FN Brno.

 

Činnost DRG je vykonávána prostřednictvím hlavních kodérů.  V jejich práci se spojuje znalost medicíny, klinické praxe, schopnosti lékaře/organizátora s možnostmi Ekonomického odboru FN Brno (rozsáhlá databáze data a softwarových nástrojů). Hlavní kodéři zprostředkovávají komunikaci mezi ekonomy a lékaři, překládají ekonomům termíny medicínské a lékařům termíny ekonomické. Od počítačů na svých stolech jsou s pomocí moderních počítačových programů schopni odpovídat na složité otázky interních vztahů medicínských provozů.

 

Oddělení DRG se podílí na výkonnostních analýzách,  tvorbě kodérského manuálu, kontrole kódování hospitalizačních případů (vybudování  Kodérského centra FN Brno), vzdělávání zaměstnanců FN Brno v oblasti DRG, benchmarkingu s jinými nemocnicemi, hledání rezerv při léčbě pacientů,  podrobnou analýzou DRG bází, atd. DRG oddělní se také snaží i o kontakt a spolupráci s jinými DRG útvary v jiných zdravotnických zařízeních ČR.  

 

 

Kontakt:

Mgr. Marcela Micohlavová

Vedoucí Oddělení DRG EO FN Brno

tel. 53223 2956

e-mail:

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji