Menu
Česky English
532 23 1111

Sledování spokojenosti pacientů

Dotazník spokojenosti ambulantních pacientů/klientů, prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

Dotazník spokojenosti hospitalizovaných pacientů/klientů, prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

 

Dotazník spokojenosti doprovodu ambulantních pacientů (dětí), prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

Dotazník spokojenosti doprovodu hospitalizovaných pacientů (dětí), prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

 

Sledování kvality poskytovaných služeb ve zdravotnickém zařízení  je důležitou, ale velmi citlivou součástí  správného  uskutečňování a plnění  základní strategie při plnění stanovené politiky jakosti. Jedná se také o velmi diskutované téma a to jak zdravotníky, tak i veřejností.
Ve FN Brno je jednou ze součástí  tohoto sledování i využití dotazníků spokojenosti pacientů s poskytnutými službami. Dotazníky jsou distribuovány mezi pacienty a jejich rodinné příslušníky několika způsoby. Jde o volně přístupné dotazníky vhazované do schránek, které jsou umístěny na všech klinikách a odděleních Nemocnice Bohunice a na centrálních příjmech v Dětské nemocnici a v Porodnici. Dotazníky naleznete také internetových stránkách FN Brno (viz níže).
Ve spolupráci se studenty bakalářského studia oboru ošetřovatelství je dále jednorázově realizována distribuce a následných sběr dotazníků spokojenosti v jeden určitý termín.
Díky  rozdílnému způsobu distribuce a sběru dotazníků, které mají shodné otázky, je vyhodnocení poskytovaných služeb objektivnější, protože je možné eliminovat  vnější faktory, které zkreslují obdržené informace.
Cílem těchto dotazníků je zjistit,  jak jsou oblasti uvedené v dotazech hodnoceny a vnímány pacienty, popřípadě jejich rodinnými příslušníky. Toto hodnocení je následně  předáno příslušným útvarům, které na základě připomínek přijímají opatření k nápravě. Jde především o přijetí organizačních opatření ke zlepšení poskytované péče, například úpravu provozní doby, změně způsobu objednávání pacientů. Dále o  upozornění na nevhodné chování personálu, nedostatky při zachování intimity pacienta při poskytovaní péče, dostatek informací o zdravotním stavu. Další oblastí je sledování kvality prostředí, čistoty, stravování, doplňkových služeb, protože i tyto oblasti výrazně ovlivňují spokojenost pacientů.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji