Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Adaptační program lékaři

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
DO ADAPTAČNÍHO PROGRAMU
LÉKAŘŮ - ABSOLVENTŮ NA OBDOBÍ 2018/2019

* 11. 3. 2018 vypršel termín pro příjem přihlášek do výběrového řízení.

V současné době probíhá výběrové řízení - posuzování uchazečů, kteří se
    přihlásili do výběrového řízení doručením Dotazníku FN Brno. 

15. 4. 2018 je termín předpokládaného ukončení 1. kola výběrového řízení dle
     níže uvedeného harmonogramu.

*  Nejpozději  do 20. 4. 2018 obdrží uchazeč z e-mailové adresy
    informaci jak uspěl v 1 . kole výběrového řízení.

 

za organizátory výběrového řízení:

Mgr. Jana Navrátilová

Oddělení organizace řízení

telefon: 5 3223 2667

 

 

 

----------------------------------------

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

* možnost přijetí lékaře absolventa na Oddělení pro adaptaci za stejných podmínek jako lékař absolvent přijatý na volné pracovní místo na kliniku/oddělení; Oddělení pro adaptaci přijímá ročně cca 10 absolventů na předem definované obory SV

Viz prezentace z workshopů - ve spodní části této webové stránky.
 

 

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptací?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Bohunice - Jihlavská ulice, Dětská nemocnice (Černopolní ulice) a Porodnice (Obilní trh). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2018/2019 všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP 2018/2019 je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2018 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,  platy lékařů jsou uvedeny v příloze č. 4 (viz soubor uložený ve spodní části této stránky). Otázka platového zařazení lékařů - absolventů pro rok 2017 byla prezentována na workshopu 7.2.2017 - viz prezentace níže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABÍDKA BRIGÁD PRO STUDENTY LF               

 

http://www.fnbrno.cz/brigady-pro-studenty

 

  Brigády pro studenty LF

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji