Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Adaptační program lékaři

Adaptační program pro lékaře - absoventy roku 2020
na období 2020/2021

Od 1. 9. 2020 byl zahájen ve FN Brno adaptační program pro lékaře - absolventy roku 2020 na období 2020/2021.

 

Studenti LF 6. ročníků, kteří mají zájem po ukončení studia pracovat ve FN Brno, budou informováni o adaptačním programu na období 2021/2022 na workshopu, který se každoročně koná koncem roku. Informace o termínu konání workshopu budou upřesněny na těchto stránkách.

 

Mgr. Jana Navrátilová, MBA

Oddělení organizace řízení

kontakt:

 

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR příslušného kalendářního roku z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

FN Brno každoročně vyhlašuje výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci přihlásit. Termín výběrového řízení je uveřejněn na těchto stránkách s dalšími upřesňujícími informacemi.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

 

Odpovědi na nejčastější otázky:

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

Zájemce o adaptační program zasílá přihlášku (Dotazník FN Brno - viz níže na této stránce) poté, co je vyhlášeno výběrové řízení na těchto stránkách. Zájemce zasílá pouze 1 přihlášku, která je platná pro všechna pracoviště FN Brno (pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, pracoviště Dětská nemocnice).

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2020 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Nárokové a nenárokové složky platu stanovuje zákoník práce.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k adaptačnímu programu a výběrovému řízení vám poskytne vedoucí Oddělení organizace řízení, Mgr. Jana Navrátilová, MBA.

Kontakt:

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji