Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Adaptační program lékaři

Workshop 4. 12. 2018WORKSHOP K ADAPTAČNÍMU PROGRAMU
                               FN BRNO

 

V úterý 4. prosince 2018 se konal další z řady workshopů organizovaných FN Brno ve spolupráci s SK AS LF MU, který předchází vyhlášení výběrového řízení do Adaptačního programu na období 2019/2020.

Zájem z řad studentů LF z ČR a SR byl opravdu značný - akce se zúčastnilo 183 studentů, kterým se představilo svými prezentacemi 12 medicínských oborů - klinik/oddělení.

 

Další workshop bude následovat v únoru 2019 budou na něm sděleny informace o volných pracovních místech na rok 2019 a k výběrovému řízení do Adaptačního programu, které bude vyhlášeno v březnu 2019.

Prezentace z workshopu je uveřejněna níže.

 

 

 

Za organizátory akce:

Mgr. Jana Navrátilová

e-mail: 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

* možnost přijetí lékaře absolventa na Oddělení pro adaptaci za stejných podmínek jako lékař absolvent přijatý na volné pracovní místo na kliniku/oddělení; Oddělení pro adaptaci přijímá ročně cca 10 absolventů na předem definované obory SV

Viz prezentace z workshopů - ve spodní části této webové stránky.
 

 

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptací?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Bohunice - Jihlavská ulice, Dětská nemocnice (Černopolní ulice) a Porodnice (Obilní trh). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2018/2019 všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP 2018/2019 je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2018 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,  platy lékařů jsou uvedeny v příloze č. 4 (viz soubor uložený ve spodní části této stránky). Otázka platového zařazení lékařů - absolventů pro rok 2017 byla prezentována na workshopu 7.2.2017 - viz prezentace níže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABÍDKA BRIGÁD PRO STUDENTY LF               

 

http://www.fnbrno.cz/brigady-pro-studenty

Zájemci o brigádnická místa zasílají informace o:

* střední, vyšší odborné a vysoké škole (název)

* oboru studia

* ukončeném ročníku

 

V případě studentů VŠ prosíme rovněž tytéž informace jak o probíhajícím VŠ studiu, tak o ukončeném středoškolském vzdělání.

  

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji