Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Adaptační program lékaři

Výběrové řízení

do Adaptačního programu

lékařů – absolventů na období 2020/2021

Vážení studenti,

Fakultní nemocnice Brno vypisuje výběrové řízení na obsazení 3 volných pracovních míst pro absolventy 6. ročníků LF pro Urologickou kliniku. Výběrové řízení je stále v platnosti, zájemci mohou zasílat vyplněný Dotazník FN Brno (ve spodní části této stránky) nejpozději do 31. 8. 2020 na adresu: .

 

Předpokládaný datum nástupu od 1. 9. 2020.

 

Za organizátory akce:

Mgr. Jana Navrátilová, MBA

telefon: 5 3223 2667

 

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR příslušného kalendářního roku, ve kterém je výběrové řízení vyhlášeno z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

* možnost přijetí lékaře absolventa na Oddělení pro adaptaci, pokud je v daném roce "otevřeno" s volnými pracovními místy; o jeho "otevření" je uvedena informace ve vyhlášeném výběrovém řízení; Oddělení pro adaptaci přijímá ročně cca 10 - 15 absolventů na předem definované obory SV. Do Oddělení pro adaptaci jsou absolventi přijímáni na pracovní úvazek 1,000 a s délkou pracovního poměru na dobu určitou 1 roku.

Viz prezentace z workshopů - ve spodní části této webové stránky.
 

 

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptaci?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti. Za bude v dané roce "otevřeno" OPA, je vyhlášeno v rámci výběrového řízení.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Nemocnice Bohunice a Porodnice - Jihlavská ulice a detašované pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky na Obilním trhu, Dětská nemocnice (Černopolní ulice). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2020/2021 všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP 2020/2021 je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2020 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji