Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** V důsledku kybernetického útoku nefunguje e-mailová komunikace - doporučujeme písemný či telefonický kontakt 532 23 1111.

Adaptační program lékaři

Výběrové řízení

do Adaptačního programu

lékařů – absolventů na období 2020/2021

Vážení studenti,

 

dovoluji si Vás informovat, že z důvodu napadení komunikačního systému FN Brno virem a jeho nefunkčnosti v době vyhlášení příjmu přihlášek do výběrového řízení Adaptačního programu, se posouvá původní termín doručení přihlášek uchazeči (17. 3. 2020) na 14. 4. 2020.

 

Zájemci o volná pracovní místa pro lékaře - absolventy zasílají elektronicky vyplněný Dotazník FN Brno do uvedeného data na e-mail Mgr. Jany Navrátilové ( nebo na již funční e-mail ).

 

Seznam nabízených volných pracovních míst je beze změny.

 Fakultní nemocnice Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst lékařů – absolventů na období 2020/2021:

 

a) pro pracoviště Nemocnice Bohunice 
    a Porodnice

interní obory:

4 – Interní hematologická a onkologická klinika

1 – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

1 – Sexuologické oddělení (základní kmen psychiatrický)

 

chirurgické obory:

3 – Urologická klinika

1 – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1 – Oční klinika

2 – Neonatologické oddělení

5 – Gynekologicko-porodnická klinika

 

společné vyšetřovací a léčebné složky:

1 – Oddělení klinické hematologie

1 – Klinika radiologie a nukleární medicíny

 

b) pro pracoviště Dětská nemocnice

interní a chirurgické obory:

1 – Klinika dětských infekčních nemocí

1 – Klinika dětské onkologie

1 – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie (odbornost: ortopedie)

1 – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

2 – Klinika dětské neurologie

 

společné vyšetřovací a léčebné složky:

2 – Klinika dětské radiologie

 

Poznámka: změna nabídky míst možná, a to na základě aktuální personální situace na klinikách/útvarech

c) Oddělení pro adaptaci:

Nabídka volných pracovních míst do Oddělení pro adaptaci je t.č. pozdržena

a není součástí vyhlášeného výběrového řízení.

Případní uchazeči o tato pracovní místa sledujte prosím zde webovou stránku, kde bude nabídka volných pracovních míst umístěna ihned, jakmile obdržíme informace od zřizovatele.

 

Dotazník FN Brno a podrobnější informace k průběhu výběrovému řízení jsou uveřejněny ve spodní části této webové stránky.

 

Předpokládaný harmonogram výběrového řízení:

do 14. 4. 2020

příjem přihlášek do výběrového řízení

20.4. – 9. 5. 2020

1. kolo výběrového řízení

do 12. 5. 2020

obdrží uchazeč výsledky z 1. kola výběrového řízení – e-mailem na adresu, ze které odesílal přihlášku do výběrového řízení

21.5. - 27.5.2020

2. kolo výběrového řízení

do 2.6.2020

obdrží uchazeč výsledky z 2. Kola výběrového řízení – e-mailem na adresu, ze které odesílal přihlášku do výběrového řízení

do 10.6.2020

ukončeno výběrové řízení

 

1. 7. a 1. 9. 2020 - termíny nástupu do pracovního poměru
ve FN Brno po dohodě s příslušnou klinikou/oddělením. Informace k uzavření pracovního poměru obdrží uchazeč po ukončení výběrového řízení dle harmonogramu.

 

Za organizátory výběrového řízení: Mgr. Jana Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

* možnost přijetí lékaře absolventa na Oddělení pro adaptaci, pokud je v daném roce "otevřeno" s volnými pracovními místy; o jeho "otevření" je uvedena informace ve vyhlášeném výběrovém řízení; Oddělení pro adaptaci přijímá ročně cca 10 - 15 absolventů na předem definované obory SV. Do Oddělení pro adaptaci jsou absolventi přijímáni na pracovní úvazek 1,000 a s délkou pracovního poměru na dobu určitou 1 roku.

Viz prezentace z workshopů - ve spodní části této webové stránky.
 

 

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptaci?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti. Za bude v dané roce "otevřeno" OPA, je vyhlášeno v rámci výběrového řízení.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Nemocnice Bohunice a Porodnice - Jihlavská ulice a detašované pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky na Obilním trhu, Dětská nemocnice (Černopolní ulice). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2020/2021 všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP 2020/2021 je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2020 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji