Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Adaptační program lékaři

WORKSHOP

12. 12. 2017

 

Jako každý rok, tak i letos vedení Fakultní nemocnice Brno uspořádalo pro studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult tzv. workshop pro studenty. Ten se konal v úterý 12. 12. 2017. Zúčastnili se ho studenti lékařských fakult z ČR a SR. Workshop byl organizovaný Odborem organizačních, právních věcí a personalistiky ve spolupráci se Studentskou komorou AS LF MU. Akce, které se zúčastnilo 140 studentů lékařských fakult, mj. i z Olomouce, Hradce Králové a Bratislavy, navázala na již pátým rokem pořádané workshopy. Studenti měli možnost se dozvědět vše o pracovních možnostech na klinikách a odděleních FN Brno.

Na právě proběhlý workshop bude navazovat další setkání, které je naplánované na  únor  příštího roku a které bude zaměřeno na konkrétní informace k vyhlášení výběrového řízení do Adaptačního programu lékařů – absolventů na rok 2018/2019.

Prezentace FN Brno z workshopu je umístěna ve spodní části této stránky.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptací?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku - např.0,750 úv. či jiném) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Bohunice - Jihlavská ulice, Dětská nemocnice (Černopolní ulice) a Porodnice (Obilní trh). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2017/2018 se na všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (profesní životopis, motivační dopis, dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Doporučující dopisy nejsou FN Brno vyžadovány jako součást přihlášky do výběrového řízení, je proto plně na vašem uvážení, zda je chcete přiložit či nikoli.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., platy lékařů jsou uvedeny v příloze č. 8. Otázka platového zařazení lékařů - absolventů byla prezentována na workshopu 7.2.2017 - viz prezentace níže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABÍDKA BRIGÁD PRO STUDENTY LF               

 

http://www.fnbrno.cz/brigady-pro-studenty

 

  Brigády pro studenty LF

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji