Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Adaptační program lékaři

Máte zájem po ukončení LF v roce 2020 pracovat ve FN Brno?

 

Jste srdečně zváni na workshop, který FN Brno pořádá 4. 3. 2020 a kde získáte informace o Adaptačním programu na období 2020/2021 a vyhlášení výběrového řízení na volná pracovní místa lékařů - absolventů.

 

 

Plakát na workshop 4. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

* možnost přijetí lékaře absolventa na Oddělení pro adaptaci, pokud je v daném roce "otevřeno" s volnými pracovními místy; o jeho "otevření" je uvedena informace ve vyhlášeném výběrovém řízení; Oddělení pro adaptaci přijímá ročně cca 10 - 15 absolventů na předem definované obory SV. Do Oddělení pro adaptaci jsou absolventi přijímáni na pracovní úvazek 1,000 a s délkou pracovního poměru na dobu určitou 1 roku.

Viz prezentace z workshopů - ve spodní části této webové stránky.
 

 

Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptaci?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti. Za bude v dané roce "otevřeno" OPA, je vyhlášeno v rámci výběrového řízení.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Nemocnice Bohunice a Porodnice - Jihlavská ulice a detašované pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky na Obilním trhu, Dětská nemocnice (Černopolní ulice). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2020/2021 všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (dotazník FN Brno) na adresu .

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP 2019/2020 je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2019 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. - viz prezentace workshop z 12.3.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji