Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Adaptační program lékaři

 

AP 2020

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR příslušného kalendářního roku z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

FN Brno každoročně vyhlašuje výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci přihlásit. Termín výběrového řízení je uveřejněn na těchto stránkách s dalšími upřesňujícími informacemi.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

 

Odpovědi na nejčastější otázky:

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici, Porodnici na Obilním trhu. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

Zájemce o adaptační program zasílá jako přihlášku do výběrového řízení pouze dokumenty, které jsou uvedeny "ve vyhlášení výběrového řízení". Tyto dokumenty jsou platné pro všechna pracoviště FN Brno (pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, pracoviště Dětská nemocnice).

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze dokument uvedený ve "vyhlášeném výběrovém řízení", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2021 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Nárokové a nenárokové složky platu stanovuje zákoník práce, zařazení na pracovní místo určuje Katalog prací.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

Jaká je výše pracovního úvazku absolventa?

FN Brno nabízí volná pracovní místa na klinikách/odděleních s plným úvazkem (1,000). V případě zařazení absolventa do doktorandského studia (Ph.D.), může být na žádost absolventa a se souhlasem kliniky/oddělení jeho pracovní úvazek snížen  min. na 0,750, a to z důvodu plnění studijních a pracovních povinností. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji