Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Adaptační program lékaři

AP 2020

 

 

Adaptační program pro lékaře - absoventy roku 2021
na období 2021/2022

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu nebude letos na přelomu listopadu a prosince realizován workshop pro studenty 5. a 6. ročníků LF oboru všeobecné lékařství.

 

Workshop, na kterém budou sděleny informace k ADAPTAČNÍMU PROGRAMU PRO LÉKAŘE NA OBDOBÍ 2021/2022, se bude konat pravděpodobně v únoru 2021 s přihlédnutím na aktuální epidemiologickou situaci a případná omezení. Na tomto workshopu budou sděleny informace o pravděpodobných počtech volných pracovních míst!

 

 

V březnu 2021 bude vyhlášeno, jako každý rok, výběrové řízení do Adaptačního programu na období 2021/2022 a zájemci o volná pracovní místa ve FN Brno budou vyzváni k doložení požadovaných dokumentů.

 

Obecné informace k Adaptačnímu programu jsou zájemcům k dispozici na této stránce nebo telefonicky na čísle 5 3223 2667:

Mgr. Jana Navrátilová, MBA

vedoucí Oddělení organizace řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

Co je Adaptační program FN Brno a pro koho je určen?

Adaptační program je určen pro absolventy LF z ČR i SR příslušného kalendářního roku z oboru všeobecné lékařství, kteří mají zájem pracovat po ukončení studia ve FN Brno.

FN Brno každoročně vyhlašuje výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci přihlásit. Termín výběrového řízení je uveřejněn na těchto stránkách s dalšími upřesňujícími informacemi.

Program nabízí:

* pracovní poměr na úvazek 1,000, příp. kratší na žádost studenta při jeho
   zařazení do doktorandského studia 

* pracovní poměr na dobu určitou 1 roku

* garanta - lékaře se specializovanou způsobilostí, který bude lékaři absolventovi
   profesně pomáhat při zvládání jeho adaptace - zaškolení

* nastavení harmonogramu adaptačního programu - naplánování povinných
  školení, kurzů, stáží, praxí, které musí absolvent zvládnout v rámci adaptačního
  programu - zaškolení a zařazení do specializační průpravy oboru SV

 

Odpovědi na nejčastější otázky:

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

Zájemce o adaptační program zasílá přihlášku (Dotazník FN Brno - viz níže na této stránce) poté, co je vyhlášeno výběrové řízení na těchto stránkách. Zájemce zasílá pouze 1 přihlášku, která je platná pro všechna pracoviště FN Brno (pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, pracoviště Dětská nemocnice).

 

Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Pro výběrové řízení do AP je od uchazečů o zaměstnání požadován pouze "Dotazník FN Brno", který obsahuje všechny relevantní údaje o uchazeči. Není proto nutné přikládat další doplňující dokumenty.

 

Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí od 1. 1. 2020 Nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Nárokové a nenárokové složky platu stanovuje zákoník práce.

 

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k adaptačnímu programu a výběrovému řízení vám poskytne vedoucí Oddělení organizace řízení, Mgr. Jana Navrátilová, MBA.

Kontakt:

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji