Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

 

Přednosta:

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

532 231 976

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči: 

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

532 232 509

Zástupce přednosty pro školství a postgraduální vzdělávání: MUDr. Petr Lokaj, Ph.d.  
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:      

Vrchní sestra:

PhDr. Jana Toufarová

532 232 468

 

Sekretariát:

Milada Bartoňková, DiS.

532 233 262

Dokumentátorka: Péchalová Barbora 532 232 298

 

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství je členěna na část lůžkovou a část ambulantní. Klinika v současné době zajišťuje především léčebně preventivní péči klientům s interními onemocněními z přidělené oblasti s cca 120 000 obyvateli. Toto interní spádové území je jedno z největších ve městě Brně. Navíc se podílí na zdravotních službách i pro tzv. nesektorové pacienty. Klinika zabezpečuje nejen pregraduální, ale i postgraduální vzdělávání v českém a anglickém jazyce v oboru vnitřní lékařství, geriatrie a praktické lékařství jak u studentů Všeobecného a zubního lékařství, tak u studentů nelékařských oborů.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji