Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika radiologie a nukleární medicíny


 

Kontakt na nás

Centrální objednávání (Po-Pá 7-15h):

RTG (skiagrafie)

UZ (ultrazvuk, sono)

Denzitometrie

Mammografie

Nukleární medicína (scintigrafie) 

CT - jen informace, nelze tel. objednat

PET/MR  - jen informace, nelze tel. objednat

MR - jen informace, nelze tel. objednat

Angiografie, intervence, skiaskopie - jen informace

 

532 23 3797

532 23 3597

532 23 2481

532 23 8433

532 23 3583

532 23 3548

532 23 2879

532 23 2870

532 23 2879

 

Ohledně přeposílání snímků do jiných zdravotnických zařízení se prosím obracejte na e-podatelnu (tel.: 532 232 417).

 

Žádanky lze poslat oskenované na email:

MR - ,

CT -

PET/MR -

 

Pro lékaře - objednávání pacientů

Pacienta lze k neakutnímu vyšetření objednat na základě vyplněné žádanky 2 způsoby:

1. Elektronicky:

2. Doručením žádanky na centrální objednávání KRNM, žádanku lze doručit osobně (2. NP výškové budovy FN Brno) nebo poštou (KRNM FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno).

 

 Přednosta:

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

532 233 008

 Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. 532 233 008
Zástupce přednosty pro KRNM dětskou radiologii: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. 532 234 231

Vrchní laborant:

Mgr. Martin Buček

532 233 546

Sekretariát: Jitka Halouzková 532 233 007

 

Naše klinika

Klinika představuje spojené pracoviště radiologie a nukleární medicíny.  Poskytujeme kompletní spektrum radiologických zobrazovacích metod. K dispozici je klasická RTG skiagrafie, sonografie včetně sonografie s kontrastní látkou podanou nitrožilně, počítačová tomografie (CT), magnetická resonance (MR), mamografie.


Provádíme také širokou škálu radiologických intervenčních vaskulárních a nevaskulárních výkonů.
Na pracovišti nukleární medicíny provádíme vyšetření a léčebné zákroky pomocí radionuklidů. Zaměřujeme se zde na diagnostiku nádorů a funkční vyšetření některých orgánů. V radionuklidové diagnostice nádorů a metastáz  využíváme techniky planárního scanu, SPECT, SPECT/CT, PET/MR.

Naše klinika je v současné době jedním ze dvou pracovišť v České Republice, které disponuje PET/MR přístrojem. PET/MR patří mezi nejnovější a nejmodernější hybridní zobrazovací techniky a kombinuje přednosti pozitronové tomografie a magnetické rezonance.


Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji