Menu
Česky English
532 23 1111

Klinika radiologie a nukleární medicíny


 

Kontakt na nás

Centrální objednávání (Po-Pá 7-15h):

RTG (skiagrafie)

UZ (ultrazvuk, sono)

Denzitometrie

Mammografie

Nukleární medicína (scintigrafie) 

CT - jen informace, nelze tel. objednat

MR, PET/MR  - jen informace, nelze tel. objednat

Angiografie, intervence, skiaskopie - jen informace

 

 

532 23 3797

532 23 3597

532 23 2481

532 23 8433

532 23 3583

532 23 3548

532 23 2879

532 23 2870

 

 

Zastupující přednosta:

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

532 233 008

Zastupující primářka MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. 532 232 569
Zástupce přednosty pro KRNM dětskou radiologii doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. 532 234 231

Vrchní laborant:

Mgr. Martin Buček

532 233 546

Sekretariát Jitka Halouzková 532 233 007

 

Naše klinika

Klinika představuje spojené pracoviště radiologie a nukleární medicíny.  Poskytujeme kompletní spektrum radiologických zobrazovacích metod. K dispozici je klasická RTG skiagrafie, sonografie včetně sonografie s kontrastní látkou podanou nitrožilně, počítačová tomografie (CT), magnetická resonance (MR), mamografie.


Provádíme také širokou škálu radiologických intervenčních vaskulárních a nevaskulárních výkonů.
Na pracovišti nukleární medicíny provádíme vyšetření a léčebné zákroky pomocí radionuklidů. Zaměřujeme se zde na diagnostiku nádorů a funkční vyšetření některých orgánů. V radionuklidové diagnostice nádorů a metastáz  využíváme techniky planárního scanu, SPECT, SPECT/CT, PET/MR.

Naše klinika je v současné době jedním ze dvou pracovišť v České Republice, které disponuje PET/MR přístrojem. PET/MR patří mezi nejnovější a nejmodernější hybridní zobrazovací techniky a kombinuje přednosti pozitronové tomografie a magnetické rezonance.


Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
MR, PET/MR - jen informace: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2870


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Zastupující přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Zastupující primářka: MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji