Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika radiologie a nukleární medicíny


Centrální objednávání:

CT

MR, PET/MR

Skiagrafie (RTG)

Ultrazvuk

Angiografie, intervence, skiaskopie

Denzitometrie

Mammografie

Nukleární medicína (scintigrafie) 

 

532 23 3548

532 23 2879

532 23 3797

532 23 3597

532 23 2870

532 23 2481

532 23 8433

532 23 3583

 

Přednosta:

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

532 233 006

Primář:

Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

532 233 008

Vrchní laborant:

Mgr. Martin Buček

532 233 546

 

Kontakt na nás

Sekretariát:          

Jitka Halouzková

532 233 007

 

Naše klinika

Klinika představuje spojené pracoviště radiologie a nukleární medicíny.  Poskytujeme kompletní spektrum radiologických zobrazovacích metod. K dispozici je klasická RTG skiagrafie, sonografie včetně sonografie s kontrastní látkou podanou nitrožilně, počítačová tomografie (CT), magnetická resonance (MR), mamografie.


Provádíme také širokou škálu radiologických intervenčních vaskulárních a nevaskulárních výkonů.
Na pracovišti nukleární medicíny provádíme vyšetření a léčebné zákroky pomocí radionuklidů. Zaměřujeme se zde na diagnostiku nádorů a funkční vyšetření některých orgánů. V radionuklidové diagnostice nádorů a metastáz  využíváme techniky planárního scanu, SPECT, SPECT/CT, PET/MR.

Naše klinika je v současné době jedním ze dvou pracovišť v České Republice, které disponuje PET/MR přístrojem. PET/MR patří mezi nejnovější a nejmodernější hybridní zobrazovací techniky a kombinuje přednosti pozitronové tomografie a magnetické rezonance.


Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 532 23 3548
MR, PET/MR 532 23 2879
Skiagrafie (RTG) 532 23 3797
Ultrazvuk 532 23 3597
Angiografie, intervence 532 23 2870
Skiaskopie 532 23 2870
Denzitometrie 532 23 2481
Mammografie 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji