Oddělení léčebné výživy


 

Vedoucí nutriční poradny a ústavní dietolog:

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. 532 233 644

Vedoucí nutričního týmu:

MUDr. Michal Šenkyřík 532 233 463
Zástupce nutričního týmu v Dětské nemocnici:

MUDr. Petr Lokaj

532 234 602
Vedoucí oddělení:
Nutriční terapeutka - Mgr. Kateřina Ondrušová 532 233 492

Oddělení léčebné výživy (OLV) je útvarem nelékařských zdravotnických pracovníků, převážně nutričních terapeutů s vysokoškolským, vyšším nebo středním vzděláním, většinou se specializovanou způsobilostí v oboru. Kvalifikovaný tým zajišťuje odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřuje se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí klinik FN Brno.

Úzce spolupracuje s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NLZP) a lékaři lůžkových oddělení i ambulancí. Při zajišťování provozních úkolů spolupracuje s nemedicínskými útvary, především se Stravovacím provozem.

V rámci pracoviště probíhá praktická výuka studentů LF MU bakalářského i magisterského studia oboru nutriční terapeut a specialista, studentů VOŠZ oboru diplomovaný nutriční terapeut a SZŠ obor nutriční asistent. Oddělení je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část výuky certifikovaných kurzů a specializačního studia NCO NZO.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001