Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie


 

Přednosta ÚLM:  doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.  532 236 941
Vedoucí ÚLM-OKMI: doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.  532 232 178
Zástupce vedoucího ÚLM- OKMI pro bakteriologii: MUDr. Ivana Vítková 532 232 974
Zástupce vedoucího ÚLM-OKMI pro vědu a výzkum a molekulární mikrobiologii: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. 532 232 479
Vedoucí laborant ÚLM: Martina Kvěchová 532 233 054

Úsekový laborant ÚLM-OKMI – útvar Bakteriologie:

Bc. Julie Chvátalová 

532 232 143

Úsekový laborant ÚLM-OKMI – útvar Imunologie a molekulární mikrobiologie: Ing. Eva Dojčarová, DiS. 532 232 479

Sekretariát:

Jana Vebrová

532 233 311

 

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI) se podílí na diagnostice infekčních chorob vyvolaných baktériemi, viry, parazity i mykotickými původci a na diagnostice imunopatologických stavů. Poskytuje podklady pro antibiotickou terapii i epidemiologická šetření. Antibiotické středisko jako součást OKMI provádí konzultační, organizační a odbornou činnost v oblasti racionálního užívání antibiotik a antibiotické politiky. Pracoviště úzce spolupracuje s řadou jiných medicínských oborů, podílí se na výuce a výzkumu v rámci grantových projektů. OKMI je spolu s Oddělením klinické biochemie součástí víceoborového Ústavu laboratorní medicíny.

 

  • Od listopadu roku 2012 jsme nositelem akreditace ISO 15189

  • Od listopadu 2015 jsme nositelem akreditace ISO 15189:2013

                            

Z naší historie

Oddělení klinické mikrobiologie vzniklo roku 1992 jako detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny.

Od dubna 1993 je samostatným oddělením, které zpočátku zajišťovalo jen bakteriologické služby pro FN Brno. Od května 1994 bylo pracoviště rozšířeno o úsek  sérologie. 

V roce  2000 byla provedena stavební rekonstrukce  části  OKM v budově C (v úseku bakteriologie, technickém, ATB střediska a vedení pracoviště) a o dva roky později i v budově F (v úseku sérologie).

V roce 2006 byl pracovišti udělen statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program  v oboru lékařská mikrobiologie.

V roce 2020 došlo ke sloučení OKM a úseku autoimunitní diagnostiky za vzniku Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie. Imunologická problematika je v rámci OKMI dále rozvíjena.

V roce 2021 vznikl Ústav laboratorní medicíny integrující do víceoborového pracoviště Oddělení klinické biochemie a Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie.

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji