Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Integrované operační programy EU

 Logo IOP EU

 

 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra pro děti, dorost a dospělé:

 • Cena díla: 82 402 159,98 Kč
 • Dotace činí: 67 859 585,92 Kč
 • Zahájení projektu: 1.1.2015
 • Datum ukončení projektu: 31.12.2015

 

Modernizace, inovace a standardizace manažerských a informačních systémů ve FN Brno: 

 • Cena díla: 17 927 633,05 Kč
 • Dotace činí: 15 012 567,63 Kč
 • Zahájení projektu: 1.1.2015
 • Datum ukončení projektu: 31.12.2015
 • Zpráva k projektu zde

 

FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC

 • Cena díla: 162 524 952,30 Kč
 • Dotace činí: 138 139 164,22 Kč 
 • Zahájení projektu: 1.5.2015
 • Datum Ukončení projektu: 31.12.2015
 • Zpráva k projektu zde

 

 • v rámci
 • CZ.1.06/3.2.01/18.09302 – Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra pro děti, dorost a dospělé
 • Cena díla: 82 402 159,98 Kč
 • Dotace činí: 67 859 585,92 Kč
 • Zahájení projektu: 1.1.2015
 • Termín ukončení: 12/2015

 

 • v rámci
 • CZ.1.06/3.2.01/17.09319 - Název: Modernizace, inovace a standardizace manažerských a informačních systémů ve FN Brno
 • Cena díla: 17 927 633,05 Kč
 • Dotace činí: 15 012 567,63 Kč
 • Zahájení projektu: 1.1.2015
 • Termín ukončení: 12/2015

 

 • v rámci
 • CZ.1.06/3.2.01/19.09748 - Název: FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC
 • Cena díla: 162 524 952,30 Kč
 • Dotace činí: 138 139 164,22 Kč 
 • Zahájení projektu: 1.5.2015
 • Termín ukončení: 12/2015
 • Zpráva k projektu zde

 

 • v rámci 15. výzvy
 • CZ.1.06/3.4.00/15.08482 – Název: FN Brno – Heliport HEMS
 • Zhotovitel stavby: IMOS a.s.
 • Cena díla: 59 247 244,-Kč vč. DPH, tj. bez DPH 48 976 240,-Kč.
 • Dotace činí 29 750 000,-Kč. FN Brno hradí zbývající část 29 497 244,-Kč
 • zahájení projektu: 01/2015
 • termín ukončení - původně do 31.5.2015, dodatkem prodloužen do 31.8.2015
 • Tisková zpráva ze dne 23. září 2015
 • Prezentace ze dne 23. září 2015

 

 • v rámci 8. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/08.07644 – Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno
 • celkový projekt ve výši 50.781.367,76 Kč, z toho nákup investic ve výši 49.814.795,36 Kč
 • projekt rozdělen na 4 etapy
 • I. etapa projektu ve výši 31.259.856,68 Kč
 • II. etapa projektu ve výši 15.696.729,60 Kč
 • III. etapa projektu ve výši 2.993.582,48 Kč
 • IV. etapa projektu ve výši 831.199,00 Kč
 • hradí 85% IOP, 15% vlastní zdroje
 • realizace: Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Rehabilitační oddělení, Radiologická klinika
 • zahájení projektu: 1.1.2012
 • termín ukončení I. etapy projektu: 31.12.2013
 • termín ukončení II. etapy projektu: 31.5.2014
 • termín ukončení III. etapy projektu: 30.9.2014
 • termín ukončení IV. etapy projektu: 30.4.2015
 • Tisková zpráva ze dne 5.12. 2014

 

 • v rámci 10. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/10.08258 – Tablet pro transport stravy ve FN Brno a klimatizace LIFE ISLAND
 • celkový projekt ve výši 18.556.179,00 Kč, z toho nákup investic ve výši 10.079.769,38 Kč
 • projekt rozdělen na 2 etapy
 • I. etapa projektu v celkové výši 8.295.379,00 Kč
 • II. etapa projektu v celkové výši 10.260.800,00 Kč
 • hradí 85% IOP, 15% vlastní zdroje
 • realizace: Stravovací provoz, Interní hematologická a onkologická klinika
 • zahájení projektu: 1.11.2012
 • termín ukončení I. etapy projektu: 30.11.2014
 • termín ukončení II. etapy projektu: 30.6.2015
 • Tisková zpráva ze dne 28. 4. 2015

Součástí realizace projektu byly stavební práce od společnosti ACARE, s.r.o. pro umístění nových klimatizačních jednotek na IHOKu v celkové výši 2.691.041,00 Kč bez DPH, které byly hrazeny pouze z vlastních zdrojů.

 

 • v rámci 14. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/14.08957 – Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno
 • celkový projekt ve výši 26.985.662,00 Kč, z toho nákup investic ve výši 26.889.830,00 Kč
 • projekt rozdělen na 2 etapy
 • I. etapa projektu ve výši 13.007.500,00 Kč
 • II. etapa projektu ve výši 13.978.162,00 Kč
 • hradí 85% IOP, 15% vlastní zdroje
 • realizace: Radiologická klinika, Klinika dětské radiologie, Klinika nukleární medicíny
 • zahájení projektu: 1.12.2013
 • termín ukončení I. etapy projektu: 31.10.2014
 • termín ukončení II. etapy projektu: 30.4.2015
 • Tisková zpráva ze dne 29. 4. 2015

 

 • v rámci 3. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/03.06019 - Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno
 • celkový projekt ve výši: 23 190 924,- Kč, z toho nákup investic: 22 151 808,- Kč
 • projekt je rozdělen na 2 etapy:
 • I. etapa projektu ve výši: 8 399 808,- Kč, z toho nákup investic: 7 924 608,- Kč
 • II. etapa projektu ve výši: 14 791 116,- Kč, z toho nákup investic: 14 227 200,- Kč
 • hradí: 85% IOP, 15% vlastní zdroje
 • realizace: Centrum informatiky, PMDV
 • zahájení celého projektu: 15.10.2009
 • ukončení I. etapy projektu: 31.12.2010
 • ukončení II. etapy projektu: 31.5.2013
 • Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2013

 

 • v rámci 5. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/05.06577 Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra FN Brno
 • Projekt ve výši 56 365 218,54 Kč vč. DPH, z toho nákup přístrojů 55 993 968,54 Kč vč. DPH
 • Hradí 85% IOP, 15% VZ
 • Realizace: Interní kardiologická klinika,PMDV, Pediatrická klinika a Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, PDM
 • Zahájení realizace projektu: 15.6.2010
 • Ukončení projektu: 31.5.2013
 • Tisková konference dne 4. 2. 2013 
 • Tisková zpráva ze dne 22. 5. 2013

 

 • v rámci 7. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/07.06903 Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno
 • Projekt ve výši 5 251 812,12 Kč vč. DPH, z toho nákup přístrojů 5 071 812,12 Kč vč. DPH
 • Hradí: 85% IOP, 15% VZ
 • Realizace: Rehabilitační oddělení, Klinika úrazové chirurgie - Spinální jednotka
 • Zahájení realizace projektu: 15.11.2010
 • Ukončení projektu : 30.4.2013
 • Tisková zpráva ze dne 12. 4. 2013

 

 • V rámci 7. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/07.06900 - Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno
 • Projekt ve výši 3 994 560,- Kč, z toho nákup přístrojů 3 814 560,- Kč
 • Hradí: 85% IOP, 15% VZ
 • Realizace: Centrální sterilizace a Odbor hospodářsko-technické správy
 • Zahájení: 15.11.2010
 • Ukončení: 30.11.2012
 • Tisková zpráva ze dne 31. 10. 2012

 

 

 • V rámci 2. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/02.06107 – Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno
 • Projekt ve výši 25 mil. Kč, z toho na nákup přístrojů 24 555 000,- Kč
 • Hradí: 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
 • Realizace: Centrální sterilizace
 • Zahájení: 15.12.2009
 • Plánované ukončení: 31.10.2010
 • Prezentace ze dne 21. 10. 2010
 • Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2010 

 

 • CZ.1.06/3.2.01/02.06105 – Zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno
 • Projekt ve výši 30 mil. Kč,, z toho na nákup přístrojů celem 29 545 000,- Kč
 • Hradí: 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
 • Realizace: Rehabilitační oddělení a Traumatologické centrum FN Brno
 • Zahájení: 15.12.2009
 • Plánované ukončení: 31.10.2010
 • Prezentace ze dne 5. 10. 2010 
 • Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2010

 

 • v rámci 4. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/04.06065 – Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN Brno
 • Projekt ve výši 80 mil,-Kč, z toho na nákup přístrojů celkem 79 360 000,- Kč
 • Hradí: 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
 • Realizace: KOC FN Brno
 • Zahájení: 1.12.2009
 • Plánované ukončení: 31.10.2010
 • Prezentace ze dne 23. 9. 2010 
 • Tisková zpráva ze dne 23. 9. 2010 

 

 • Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v ČR
 • Zahájení: 15. 11. 2011
 • Více informací naleznete ZDE >>>>

 

 • v rámci 5. výzvy
 • CZ.1.06/3.2.01/05.06561 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení Popáleninového centra FN Brno
 • Projekt ve výši 49 344 577,- Kč z toho nákup přístrojů 49 108 777,- Kč
 • Hradí: 85% IOP, 15% vlastní zdroje
 • Realizace: Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
 • Zahájení: 15.6.2010
 • Ukončení: 31.5.2011
 • Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2011
 • Prezentace projektu
 • Fotodokumentace

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

logo_V_300.jpg

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji