Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v ČR

logo_V_300.jpg

Dne 15. listopadu 2010 bylo na půdě Fakultní nemocnice Brno zahájeno řešení realizace projektu:

Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v České republice

Za řešení projektu odpovídá Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA., přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, a vyplývá z dlouhodobé vedoucí pozice tohoto pracoviště v několikaletém procesu postupného zavádění registrace úrazových dat v České Republice.

Děti a mladiství ve věku 0 - 19 let jsou nejvíce ohroženi vznikem úrazu všech stupňů závažnosti a právě úrazy jsou nejčastějším důvodem nemocnosti, úmrtnosti a hospitalizace v uvedené věkové skupině. Dlouhodobě patří ČR v Evropě spíše k zemím s vysokou dětskou úrazovostí, hlavním cílem předkládaného projektu je tedy tuto úrazovost snížit. A to nejen ve smyslu snížení počtu vzniklých úrazů, ale také ve smyslu snížení úmrtnosti a počtu hospitalizací. Postupnými etapami projektu bude na základě analýzy aktuálního stavu zjištěno kdy, kde a jak se děti nejčastěji zraní, a na základě těchto skutečností budou realizovány konkrétní preventivní  opatření, které omezí počet nově vzniklých poranění.

Hlavním důvodem realizace je skutečnost, že úrazy ohrožují nejvíce právě věkovou skupinu 0 - 19 let, která představuje perspektivní skupinu obyvatelstva s výhledem do budoucnosti a jakékoli omezení schopnosti popřípadě invalidizace je nejen socio - ekonomickým problémem (omezení pracovní schopnosti, náklady na léčbu, rehabilitaci a následnou péči), ale především se jedná o osobní a rodinné tragédie. Omezení dětských úrazů je jedním ze základních aktuálních úkolů světové zdravotnické organizace (WHO).

Cílovou skupinou jsou tedy primárně děti, které díky předkládanému programu nebudou ohroženy úrazem, nezemřou na úraz, nebudou muset strávit zbytek života v ústavní péči, nebo se nezraní natolik závažně, jak by tomu mohlo být bez realizované prevence. Sekundárními příjemci jsou pak jejich rodiče, celá společnost a dětští traumatologové. Cílem tříletého projektu je v rámci doby jeho řešení snížit počet úrazů o 5% a úmrtí o 5%, počet hospitalizovaných dětí pro úraz o 5% a nastavit tento snižující trend do dalších let. Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: .

Dne 31. října 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Komplexní dodávka software včetně licencí. Veškeré informace naleznete ZDE >>>. Dne 31. října 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Dodávka hardware. Veškeré informace naleznete ZDE >>>.

 

 logo_V_300.jpg

Dne 16. prosince 2011 se v brněnském hotelu Omega koná odborný seminář s názvem Úrazový registr České republiky. Pozvánku na akci naleznete zde.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji