Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rehabilitace na evropské úrovni

Ve Fakultní nemocnici Brno byl úspěšně dokončen projekt Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno. Díky finanční podpoře Evropské unie se na Rehabilitačním oddělení a Spinální jednotce FN Brno podařilo nejen zvýšit kvalitu poskytované péče, ale také usnadnit ošetřujícímu personálu jejich fyzicky náročnou práci.

 

Projekt v celkové výši 5.251.812,12 Kč, přičemž 85% bylo hrazeno ze zdrojů IOP EU a 15% z vlastních zdrojů FN Brno, byl realizován v letech 2010 – 2013. V tomto období bylo nakoupeno celkem 46 zdravotnických přístrojů, kterými bylo dovybaveno Rehabilitační oddělení a Spinální jednotka FN Brno. Dodavateli technologií byly firmy HOSPIMED spol. s r.o. a PURO-KLIMA a.s.

Rehabilitační oddělení FN Brno využívá pořízené přístroje především k nácviku vertikalizace a lokomoce pro těžce pohybově postižené. Nastavitelné zařízení pak k nácviku chůze po schodech. Výškově stavitelná lehátka pomáhají při práci fyzioterapeutům, kterým komfortní polohovatelná lůžka usnadní manipulaci s pacienty.

Bodový a skenovací laser a lymfoven jsou fyzioterapeutické přístroje určené hlavně k analgetickým zákrokům, k rychlejšímu hojení ran a dekubitů. Využívány jsou také proti otokům.

Pro Spinální jednotku FN Brno byl pak například zakoupen scanovací terapeutický laser zmírňující bolest při dohojování chronických ranči stavěcí a zvedací pomůcka s pohonem. Ta je využívána především při manipulaci a hygieně pacientů s neurologickým deficitem.

Rehabilitace na evropské úrovni

 

Logo IOP EU

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji