Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centra FN Brno

 

Centra vysoce specializované péče dle ustanovení § 112 zákona o ZS

 • Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
 • Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé
 • Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
 • Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, které provádí transplantace srdce ve spolupráci s FN u Sv. Anny v Brně a CKTCH
 • Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu dětského diabetu
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
 • Centrum vysoce specializované onkourologické péče
 • Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica pro dospělé
 • Centrum vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy
 • Centrum vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby
 • Centrum vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
 • Centrum vysoce specializované péče pro pacienty s popáleninami
 • Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
 • Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti
 • Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé

Centra - Evropská referenční síť pro vzácná onemocnění

 • European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology) (ERN PaedCan)
 • European Reference Network on skin disorders (ERN Skin)
 • European Reference Network on neuromuscular diseases (ERN EURO – NMD)
 • European Reference Network on epilepsies (ERN EpiCARE)
 • European Reference Network on haematological diseases (ERN EuroBlooodNet)
 • European Reference Network on rare respiratory disease (ERN LUNG)

 

Centra na základě doporučení odborných lékařských společností

 • Centrum asistované reprodukce
 • Centrum nutriční péče
 • Centrum pro biologickou léčbu v dětské revmatologii
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění
 • Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii
 • Centrum pro léčbu hepatitidy typu „C“
 • Centrum pro léčbu těžké psoriázy
 • HIV Centrum
 • Centrum kochleárních implantací
 • Diabetologické centrum
 • Centrum pro léčbu hypertenze 
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu peripartální kardiomyopatie a dalších kardiálních komplikací v těhotenství 
 • Centrum pro léčbu dyslipidemií 
 • Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti Brno 
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy 

Centra FN Brno

 • Centrum pro léčbu rozštěpu obličeje ve FN Brno
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita
 • Krizové transfuzní centrum
 • Spondylochirurgické centrum
 • Centrum psychosomatické péče ve FN Brno
 • Centrum postcovidové péče FN Brno
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji