Menu
Česky English
532 23 1111

Centra FN Brno

 

Centra vysoce specializované péče dle ustanovení § 112 zákona o ZS

Centra - Evropská referenční síť pro vzácná onemocnění

 • European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology) (ERN PaedCan)
 • European Reference Network on skin disorders (ERN Skin)
 • European Reference Network on neuromuscular diseases (ERN EURO – NMD)
 • European Reference Network on epilepsies (ERN EpiCARE)
 • European Reference Network on haematological diseases (ERN EuroBloodNet)
 • European Reference Network on rare respiratory disease (ERN LUNG) - Centrum cystické fibrózy

 

Centra na základě doporučení odborných lékařských společností

 • Centrum pro léčbu endometriózy 
 • Centrum nutriční péče
 • Centrum pro biologickou léčbu v dětské revmatologii
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových chorob
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění
 • Spánkové centrum Všeobecné interní kliniky
 • Ventilační centrum Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU
 • Centrum pro léčbu pacientů s deficitem alfa 1 antitrypsinu
 • Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii
 • Centrum pro léčbu hepatitidy typu „C“
 • Centrum pro léčbu těžké psoriázy
 • HIV Centrum
 • Centrum kochleárních implantací
 • Diabetologické centrum
 • Centrum pro léčbu hypertenze 
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu peripartální kardiomyopatie a dalších kardiálních komplikací v těhotenství 
 • Centrum pro léčbu dyslipidemií 
 • Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti Brno 
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy 

Centra FN Brno

 • Centrum asistované reprodukce
 • Centrum precizní medicíny
 • Centrum pro léčbu rozštěpu obličeje ve FN Brno
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita
 • Krizové transfuzní centrum
 • Centrum psychosomatické péče ve FN Brno
 • Centrum postcovidové péče FN Brno

 

Centra v ČR - celkový přehled k 22. 2. 2023

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji